Gaven naar mate van geloof en genade

 

"En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade is ons is gegeven ." (Romeinen 12:6)

 

Voorzichtig zetten we de eerste stap richting wat de Heilige Geest in ons persoonlijk leven geeft en werkt met betrekking tot de gaven die Hij geeft. Er zijn natuurlijk in de Romeinenbrief nog wel een aantal teksten over de Heilige Geest waardoor wij "Abba Vader" zeggen, maar dat stuk laten we rusten omdat we ons nu veel meer zullen richten op wat de Heilige Geest ons geeft om te kunnen dienen voor Gods Koninkrijk. Want het is wel duidelijk dat alle tekenen die er in Handelingen gebeurden, maar ook bij de individuele gelovigen in het Oude Testament, altijd gericht was op Gods Koninkrijk en Gods plan in het grotere geheel.

Het is ondertussen natuurlijk wel duidelijk geworden dat wat de Heilige Geest uitdeelt aan gaven, dat dit niet beperkt is tot de apsotelen alleen. Ook de heidenen die tot geloof kwamen ontvingen ervan en Jezus' belofte dat Hij met ons zal zijn is een belofte tot aan het einde van de wereldgeschiedenis. En Jezus' aanwezigheid is concreet geworden door de gave van de Heilige Geest.

 

Toch zijn de gaven die de Heilige Geest geeft niet altijd en overal hetzelfde. Niet iedereen ontvangt evenveel. Er zijn eigenlijk twee verschillen die Paulus los van elkaar geeft. Hier in de Romeinenbrief legt Paulus de nadruk op de hoeveelheid genade. Dan gaat het niet over genade in de vorm van vergeving, maar over genade in de hoeveelheid gaven van de Geest. En dit is tegelijk ook afhankelijk van de mate van het geloof.

 

Al het voorgaande is dus van belang en alles wat nog komt ook. Durven we in geloof werkelijk elk woord van God over de Heilige Geest en Zijn gaven te geloven. Ook als dit niet precies past bij wat wij denken? Om dat geloof gaat het hier en hoe meer geloof, hoe meer er mogelijk is. 

 

Tegelijk laat dit zien dat niet iedereen, op elk moment, dezelfde gaven hoeft te hebben. Dat mogen we overlaten aan God, maar al die gaven waarover Paulus in zijn brieven heel veel schrijft, zijn wel beschikbaar en die vragen om geloof. Ook juist als het die dingen zijn die zo vreemd voelen. Geloven wij dat Gods Geest ons werkelijk totaal kan vullen met gaven die voor ons nog heel erg nieuw zijn, maar die tegelijk wel uiterst Bijbels zijn.

 

En in deze dingen deelt God het zo uit dat we elkaar aanvullen en dat niemand zich ondergeschikt hoeft te voelen aan de ander. Iedere gelovige krijgt naar de mate van zijn geloof de genadegaven die God nodig vindt om binnen het lichaam van Christus te functioneren in de opbouw van het Koninkrijk. Zo wil God aan jou uitdelen alles wat jij nodig hebt! Dat kunnen taken zijn waarbij de gaven van de Geest nodig zijn, dan zijn het vaak bedieningen en het kunnen ook bepaalde momenten zijn dat je specifiek een gave nodig hebt die je op dat moment krijgt. Het staat of valt wel met het geloof dat je er voor hebt. Waar je kiest om alles weg te schuiven en niets er van te geloven, zul je er ook niets van ervaren.

 

Gebed: Heilige Geest, ik wel echt alles geloven wat U ons leert in Uw Woord, zodat U mij, naar Uw genade kunt geven wat nodig is om Uw Koninkrijk op te bouwen en Uw Evangelie kracht bij te zetten met Uw gaven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom