Grenzen doorbroken

 

"En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin." (Handelingen 11:15)

 

Heel veel discussie zijn niet nieuw. En vooral als het over de Heilige Geest en over geloof gaat, als het gaat over radicaal tot geloof komen of bijzondere dingen die God laat gebeuren, dan zijn er altijd mensen die redenen genoeg hebben om te geloven dat het allemaal niet klopt. En vooral als je het zelf meemaakt, kan het heel frusterend zijn als er dan ongelovige reacties komen. En vaak is het nog niet uit te leggen ook. God is namelijk niet uit te leggen en zeker niet als Hij krachtig en bijzonder werkt. 

Petrus was zonder twijfel de stem van de Heilige Geest gevolgd. Niet alleen om mee te gaan met de mannen van Cornelius die hem kwamen halen, maar op het moment dat hij bij Cornelius binnenkomt weet hij ook dat God hem heeft laten zien dat hij niets meer onrein mag noemen waardoor hij ergens niet binnen zou mogen komen. En op het moment dat Petrus luistert naar dat wat de Geest hem liet zien, komt de bevestiging al snel, want op het moment dat Petrus gaat spreken blijken dat woorden van kracht te zijn.

 

Op dat moment valt de Heilige Geest op de heidenen die daar zijn. En niet alleen dat, maar de tekenen van de Geest zijn er ook bij. Het blijkt overigens op dat moment ook dat er dus geen handoplegging of waterdoop bij hoeft te komen om toch de Heilige Geest te krijgen. Hier komt eerst de Heilige Geest met kracht over degenen die het woord van Petrus aannamen en op dat geloof volgt dan nog wel de waterdoop. Maar de Heilige Geest werkt dus zeker niet altijd via bijzondere momenten en de aanname van het woord is dus al genoeg.

 

MAar het zijn wel heidenen die ook nog eens onbesneden zijn. En dat terwijl een Jood in die dagen toch echt nog steeds de enige zou moeten zijn die kon geloven. Maar God doorbreekt, na het hardnekkig ongeloof van de Joden in het algemeen alle grenzen en ook op de heidenen valt de Heilige Geest. Dit zijn woorden die we ons misschien maar moeilijk kunnen voorstellen. De achtergebleven apostelen beginnen dan ook vragen te stellen en Petrus wordt ter verantwoording geroepen omdat hij bij onreine mensen naar binnen is gegaan.

 

Petrus vertelt dan slechts wat er is gebeurd. En Petrus bedacht daarbij dat dit de woorden van Jezus waren dat de gelovige met de Heilige Geest gedoopt zou worden. En wat blijkt er dan? Dat op het moment dat dit gebeurt bij mensen buiten de apostelkring, dan komen ook de tekenen erbij en gaan ook deze mensen in tongen spreken. Het zijn dus niet alleen de apostelen die deze gaven hebben gekregen, maar iedere gelovige ontvangt dit hier. Petrus heeft het zelfs over 'dezelfde gaven als wij'.

 

Deze geschiedenis zet de weg helemaal open voor jou en mij. Deze geschiedenis geeft alle ruimte om vanaf nu aan te nemen dat de Heilige Geest, met alle bijzondere gaven erbij, ook beschikbaar is buiten de apostelkring. Zodat nieuwe apostelen ontstaan en het Koninkrijk tot op de dag van vandaag door zal blijven gaan.

 

Gebed: Heilige Geest, U doorbreekt alle grenzen en U deelt rijk uit van Uw gaven. Vul mij meer en meer met Uw gaven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom