Heilige Geest en David

 

"De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong." (2 Samuël 23:2)

 

Ik weet niet wat jij ervaart van dat wat God jou wil zeggen waarvan Hij wilt dat jij het ook door gaat geven, want profetie is soms heel lastig. En zolang we profetie een beetje in de Oude Testament kunnen laten, is het allemaal best leuk, maar als we geloven dat Gods Geest niet veranderd, dan komt ineens de profetie van het Oude Testament heel dichtbij en zeker als we over een poosje ook de gave van profetie nog tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar hier legt David ons iets uit hoe het werkt met profetie, want daar heeft hij het over.

Het blijkt uit het derde vers dat de woorden van God, die David heeft gesproken alles te maken hebben met wat er in de toekomst zou gebeuren. Het gaat hier dus om profetie. Profetie is, zeker in het Oude Testament een uitspraak van datgene wat in de toekomst gaat gebeuren. Hier gaat het om de profetie van de Messias. Er zal een Heerser komen over alle mensen. Profetie in het Oude Testament hoeft niet altijd profetie te zijn, het kan ook een oordeelsaankondiging zijn. 

 

Maar wat er belangrijk is, is wat er gebeurt door de Geest van God. David maakt ons in ene zin duidelijk hoe profetie 'werkt'. Profetie is dus niet iets waar wij invloed op kunnen hebben. Tenminste niet in de zin dat het de ontvanger overkomt. Want David overkomt het in zijn leven dat de Geest van de HEERE tot hem spreekt. Daar heeft niemand invloed op, maar het feit dat hij de stem van de HEERE verstond, maakt wel dat profetie is tegen te houden. En misschien ben je nu geneigd om te zeggen dat deze vorm van spreken nu niet meer gebeurt door God, want we hebben nu de Bijbel. 

 

De Bijbel is echter in de gelovige niet de enige manier waardoor God spreekt. We zeggen wel als er dingen misgaan in ons leven dat dit Gods spreken is, van een overlijden gaat ook een spreken van God uit. In die situaties maakt het niet uit dat dit niet door de Bijbel gebeurt. Maar wat nu als God het nodig vindt dat jij en ik Zijn woorden horen die Hij wil dat we gaan doorgeven? Want dat is wat David vooral doet. Hij zegt iets, waarvan God tot hem sprak en waardoor de woorden van God op zijn tong waren.

 

Geloof jij dat God altijd Dezelfde is? Dan is de vraag wat jij en ik vandaag van David kunnen leren? Blijkbaar heeft God hem woorden gegeven om uit te spreken, maar om dat te kunnen moest hij wel openstaan om die woorden te horen. En daar zit misschien juist wel het moeilijke voor ons. Want op welk moment spreekt God en op welk moment bedenk jijzelf van alles? Of durf jij voorzichtig alvast te beginnen te vertrouwen dat God door Zijn Geest ook jou woorden wil geven, waarin Hij je leidt, maar waardoor jij ook dingen mag zien, die van belang zijn om door te geven. En het kenmerk dat bovenaan staat? Ze zullen nooit Gods Woord tegenspreken.

 

Gebed: Heilige Geest, profetie is eigenlijk veel makkelijker als ik het in het Oude Testament achterlaat, maar ik geloof dat U niet verandert en daarom wil ik leren om Uw stem te verstaan om dat wat U soms wilt dat ik mag doorgeven, duidelijk wordt voor mij.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom