Heilige Geest en Jozef

 

"Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?" (Genesis 41:38)

 

Als we het Oude Testament lezen dan merken we al snel dat de Heilige Geest niet zo overduidelijk aanwezig is als in het Nieuwe Testament. Hoe dan ook, is de Heilige Geest niet anders in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Juist in het Oude Testament, waar we de Heilige Geest vooral tegenkomen in de individuele gelovigen die voor een bepaalde taak worden toegerust zien we wel heel duidelijk wat de Heilige Geest doet. Dit blijkt ook in het gedeelte van vandaag.

Jozef had in zijn leven nogal het een en ander meegemaakt. En nu gaat het er even niet om waarom hij zoveel meemaakte en hoe dat met alle tegenslag in zijn leven zat, maar Jozef was op bepaalde momenten in zijn leven duidelijk niet alleen. Er zijn momenten in het leven van Jozef waaruit blijkt dat de Heilige Geest altijd bij hem is geweest, zelfs in de donkerste periode van zijn leven. Misschien is dat ook wel de reden geweest waardoor hij het in de gevangenis heeft uitgehouden.

 

In de gevangenis bleek al hoe hij de vruchten van de Geest droeg. Hij viel in zijn levenshouding op en hij kreeg zelfs een taak in de gevangenis. En ook in zijn vluchten voor de zonde met de vrouw van Potifar bleek dit al. Maar het bijzonderste wordt zichtbaar op het moment dat er mensen bij hem komen die gedroomd hebben. Want wie kan zo'n droom nu uitleggen. De schenker en de bakker hebben al laten zien dat het inzicht van Jozef klopte.

 

Maar nu zat de farao, de koning van Egypte in de problemen. Want ook hij had gedroomd, maar hij begreep niets van de droom. Moet je even bedenken dat je koning bent in zo'n groot rijk, maar je begrijp iets niet uit de droom en zelfs zo erg dat je er van in paniek dreigt te raken. En dan ineens beseft de schenker van de farao dat Jozef nog in de gevangenis zit. En uiteindelijk mag Jozef de gevangenis uitkomen om de droom uit te leggen.

 

En dat wat Jozef dan gaat doet is eigenlijk een vorm van wat we later in het Nieuwe Testament kennis van wijsheid of profetie zouden noemen. Op dit moment van Jozef zijn dit zaken die helemaal nog niet van belang lijken te zijn om dit te begrijpen. Paulus gaat hier later wel meer over zeggen, maar nu doet de Geest van God iets in Jozef, waardoor hij inzicht krijgt in de dromen van farao en hij krijgt een profetische boodschap waardoor hij weet wat er gaat gebeuren. En dat valt zo op dat farao hem direct op een plaats neerzet waar Jozef, Gods visie kan uitwerken. Gods visie om Zijn Eigen Volk in leven te laten op het moment dat er hongersnood is. En farao besft dat in Jozef de Geest van God is.

 

Maar dit werk van de Heilige Geest, is op dit moment niet anders. Wat toen in het Oude Testament bij een enkeling gebeurde, doet God nu in de gemeente, onder vele gelovigen. Alleen moeten wij het wel leren opmerken, moeten wij wel leren om de stem van Gods Geest te verstaan. Stap voor stap ontdekken op welke manier de Geest werkt.

 

Gebed: Heilige Geest, laat mij steeds meer en meer zien en merken hoe U ook in mijn leven werkt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom