Pinksteren: plotseling

 

"En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

 

We onderbreken even de zaligsprekingen. Eigenlijk is dat ook nodig want de twee zaligsprekingen die nog volgen zijn te veel voor mensen die Pinksteren nog niet hebben meegemaakt. De discipelen hebben tien dagen gewacht en teruggekeken en nagedacht. Maar bij de zevende zaligspreking moet de angst hen wel om de hart zijn geslagen. Zalig zijn degenen die vervolgd worden. Petrus wist het wel dat dit nog niet zo makkelijk was om hier mee overweg te kunnen. Want bang als dat ze waren en al dagen zaten te wachten op wat komen ging, was dit echt teveel. En zo zitten ze al tien dagen bij elkaar. 

En plotseling... zo begint ineens vers 2. Plotseling kwam er het geluid van een geweldige wind en het hele huis werd er mee vervuld en even plotsseling hadden de discipelen ineens vlammen op hun hoofd. Op dat moment was er ook plotseling geen tijd meer om na te denken hoe het toch allemaal verder moest, ook geen tijd meer om bang te zijn want plotseling verandert alles.

 

Plotseling, dat is het wat er gebeurt. Zelfs al zou je ook maar iets verwachten, dan is de Geest van God er toch ploteling. Ergens ook gewoon onverwacht. En ineens komt de Heilige Geest van God en niet alleen in hert huis, maar vooral in allen die in het huis waren. Het biddende wachten om de kracht van Boven wordt ineens vervuld.

 

Dat is wat de Geest doet, Hij valt niet te commanderen, nog veel minder de regiseren en je ziet Hem ook niet aankomen. Het is een Goddelijk plotseling. Ineens en dan is het Gods tijd. En de vervulling met de Heilige Geest is niet zoals je een boterham eet, maar je hele bestaan is in ene keer vervuld met Gods aanwezigheid. God verdeelt Zichzelf over de tempels die daar aanwezig waren. Elke tempel van het lichaam in dat huis wordt vervuld.

 

En tegelijk is dat de boodschap van Pinksteren, dat God dit nog steeds doet. Zo werkt God nog. De Heilige Geest is niet iets vaags, maar de Heilige Geest komt ineens waar mensen Zijn hulp verwachten en nodig hebben. En misschien moeten we er ook nog bij zeggen: Hij doet het niet altijd op onze manieren en Hij werkt ook nog wel eens wat uit wat wij niet gewend zijn. Want dan verwacht je dat de discipelen gewoon bepaalde kracht zouden krijgen, maar ze gaan ineens in allerlei talen spreken. De Geest gaat buiten het verstand om door hen heen spreken. Tongentaal van een zeldzaam niveau.

 

Maar nu de vraag als jij verlangt om meer van Gods Geest in ontvangen in je leven: Durf jij het aan? Mag Gods Geest werkelijk, plotseling en op een krachtige manier de regie overnemen? Zelfs als dit met de tekenen van het Koninkrijk gepaard gaat? Want daar zit wel ons punt vaak: Het moet wel op onze veilige manier en liefst gepland binnen de liturgie van de zondag. Maar God komt plotseling en met kracht en majesteit. De vraag voor nu is of jij beschikbaar bent.

 

Gebed: Heilige Geest, wees welkom in mijn leven, in mijn lichaam, in Uw tempel. Ik wil U de ruimte geven om te komen zoals U wilt komen. Waai en storm door mij heen, en laat mij slechts een kanaal zijn voor U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom