Stilte: achtergebleven

 

"En toen zij in Jeruzalem gekomen, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar..." (Handelingen 1:11)
"Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen..." (Handelingen 11:14)

 

En toen werd het stil. Je kunt dat wel eens hebben als je ergens bent waar je heel veel indrukken hebt opgedaan en ineens is het voorbij. Of als iemand heel lang zijn of haar geliefde in het ziekenhuis heeft bezocht en ineens is diegene er niet meer. Dan wordt het stil, echt stil! Zo moet het ook geweest zijn toen Jezus achter de wolk was verdwenen. En waar Jezus in rust kon gaan omdat Hij wist dat Hij Zijn Geest zou sturen, daar staan de discipelen aan de andere kant van de wolk naar boven te kijken met het gevoel: Hij is weg, verdwenen.

Ineens is het stil en ineens lijkt alles weer anders. En hoe zorgelijk het ook was met de laatste vraag van de discipelen aan Jezus over het aardse koninkrijk en waardoor Jezus met veel zorg had kunnen vertrekken, ging Jezus rustig en in vrede terug naar de Vader, maar bij de discipelen blijkt een ander gevoel te heersen. Ook iets van onbegrip. En misschien is het ook helemaal niet vreemd. Want zouden ook wij liever Jezus niet gewoon lichamelijk bij ons gehad hebben? Jezus kon de tekenen doen, Jezus kon spreken, maar wij, jij en ik...

 

En dan staan er ineens twee engelen die de discipelen vragen waarom ze zo staan te kijken. Ze zeggen hen dat Jezus ooit op deze manier ook weer zal terugkomen. Maar ze krijgen nogmaals de opdracht om naar Jeruzalem terug te gaan en te wachten op de belofte van de Heilige Geest. Ze krijgen tijd om, voordat ze echt de wereld ingaan, eerst tot zichzelf te komen en te overdenken welke opdrachten Jezus hen had gegeven. De Heilige Geest komt niet direct, dat duurt nog even, zodat ze tot bezinning konden komen. 

 

Soms is de weg nog helemaal niet zo duidelijk, gewoon omdat de Heilige Geest het nog niet heeft laten zien. Ze begrepen ook nog niets van de Heilige Geest. Misschien begrijpen wij daar iets meer van, maar ook lang niet alles! Is het voor ons zoveel anders als voor de discipelen? Zeker als ook wij de weg niet zo precies weten. Dan krijgen wij ook de opdracht om eerst terug te gaan en in gebed te gaan en te smeken om Gods Geest. Terug om te smeken om de leiding van God Zelf. En eigenlijk net zoals Mozes te zeggen: "Ik ga niet verder als U niet meegaat."

 

Ik weet niet welk verlangen jij hebt naar aanleiding van Gods beloften en opdrachten voor Zijn Koninkrijk? Maar mijn ervaring is dat God soms een droom in je hart legt, die je totaal niet kunt plaatsen of waar je echt niet mee uit de voeten kan. Voordat we uit kunnen gaan worden ook wij vandaag, een dag na Hemelvaart gevraagd om eerst te wachten en te zoeken naar Gods weg. Door volhardend te bidden en te smeken. En dan kan de weg straks wel eens totaal anders gaan dan wij denken, maar God zal deuren openen voor Zijn opdrachten en dromen.

 

Gebed: Vader God, ik begrijp soms niet hoe verlangens en dromen die U in mijn hart legt ooit uit kunnen komen en hoe ik er ooit mee aan het werk kan. Maar ik zal wachten op de leiding van Uw Geest. Geef meer van Uw Geest zodat ik U steeds dienen kan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom