Hemelvaart: Jezus in rust vertrokken

 

"maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8)

 

En dan is het eindelijk zover, Jezus mag terug naar Zijn Vader. Zijn taak op aarde zit er eindelijk echt op. Maar gelukkig heeft Hij nog elf discipelen die Hij kan achterlaten op aarde, zodat Zijn werk toch door kan gaan. Zou dat niet een geruststelling zijn. Is het niet een geruststelling voor Jezus dat jij en ik er nog zijn? Een geruststelling dat er nog op aarde zijn die het werk van Hem toch voort zullen zetten? Ik ben bang dat als Jezus heel menselijk zou denken, dat Hij niet erg ontspannen is terug gegaan naar Zijn Vader.

Jezus had namelijk Zijn discipelen net verteld dat ze in Jeruzalem moeten blijven, net zolang als dat het zou duren dat God de Vader Zijn belofte aan hen zou vervullen. Jezus maakt duidelijk aanstalten om weg te gaan. En als we dan lezen wat de discipelen zeggen: "Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?" Wat een vraag! Moet Jezus zo Zijn werk op aarde achterlaten? In de handen van deze discipelen? Begrijpen ze het dan nog steeds niet?

 

Jezus laat hen en ons achter met de wetenschap dat elke gelovige de kracht van de Heilige Geest zal ontvangen. Dat geeft Jezus de rust om nu achter de wolk te verdwijnen in binnen te gaan in het Vaderhuis bij Zijn Vader. Daar gaat Zijn werk wel door, maar op een ander niveau. En nu dan op aarde? Dat Koninkrijk waar de discipelen het over hebben, dat zal zeker opgericht worden, alleen op een andere manier dan dat zij vor ogen hebben. Het hemelse Koninkrijk dat zal meer en meer zichtbaar gaan worden en daarom zal de Heilige Geest straks komen en daarvoor alle kracht geven. Niet een aards koninkrijk dat Jezus zal herstellen, maar de discipelen zelf zullen vanuit het Koninkrijk van God gaan leven.

 

De belofte van de Heilige Geest heeft namelijk wel alles met het Koninkrijk van God te maken, maar niet met het koninkrijk dat zij dachten. God geeft Zijn Geest namelijk ook niet aan ons, om hier onze koninkrijken te bouwen, maar de Geest is gekomen zodat Gods werk, Gods Koninkrijk door zal gaan. De Geest zal straks Zijn woning nemen in de gelovigen, zodat Gods Geest elke gelovigen zal leiden tot een leven vanuit God en door God.

 

En Jezus is weggegaan met de wetenschap dat Hij Zijn Geest zou sturen. In die rust is Hij gegaan. En wij nu dan? Wij mogen ook gaan ontdekken wat dat Koninkrijk van God betekent en hoe wij dat Koninkrijk kunnen en mogen uitleven. Alles wat Jezus hen heeft onderwezen zal de Heilige Geest hen ook leren, maar ons ook. Zo zal Jezus werk doorgaan, ook als Hij er niet lichamelijk meer is. Zo wordt Gods Naam verbreidt en wordt Zijn huis uiteindelijk helemaal vol en zal het Koninkrijk zichtbaar zijn door de gelovigen heen.

 

Gebed: Dat Koninkrijk van U, Heere Jezus, is een totaal ander dan dat van ons. Ik wil Uw Koninkrijk zichtbaar maken, ook nu U naar de hemel bent. Ik verlang naar meer kracht van Uw Geest!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom