Op weg naar Hemelvaart: Liefde gevraagd (II)

 

"Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei: Ja Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen." (Johannes 21:17)

 

Drie keer dezelfde vraag van Jezus. Drie keer... Dat verschrikkelijke getal 'drie' voor Petrus. Waarom moet Jezus drie keer dezelfde vraag stellen? Eerst dat kolenvuur en nu dit. En Petrus werd bedroefd, na die derde keer. Jezus werd na de derde leugen van Petrus ook bedroefd. Maar er zit nog iets in. De bedroefdheid en het geloof dat Petrus had dat Jezus alles wist zou ook heel goed in een ander licht kunnen staan. En dan is het geloof dat Jezus alles weet een uitspraak van Petrus waarin hij nog een laag dieper ontmaskert is en hij dit toegeeft.

Jezus vraagt namelijk de eerste twee keer of Petrus Hem 'agapè' liefheeft. Agapè is het Griekse woord voor liefde dat met onvoorwaardelijkheid te maken heeft. Gods liefde is agapè, dat is onvoorwaardelijke liefde. In de HSV-vertaling zijn de verschillen heel goed aangegeven. Jezus vraagt naar de liefde van Petrus. En wat doet Petrus: Hij antwoord met een ander woord. Hij zegt dat hij Jezus liefheeft met 'Filio'. En dat is het Griekse woord voor liefde dat te maken heeft met broederschapsliefde. Een soort liefde die wederzijds moet zijn om te kunnen bestaan.

 

Petrus wist wel dat hij nooit kon voldoen aan de liefde die Jezus vroeg. Zeker na zijn verloochening wist hij maar al te goed dat zijn liefde niet onvoorwaardelijk kon zijn. En hij antwoord daarom ook een niveau lager. En dan komt de laatste keer dat Jezus gaat vragen. En Jezus vraagt naar de filio-liefde van Petrus voor Hem. En dan zegt Petrus: "U weet alle dingen en U weet dat ik U op die manier liefheb."

 

En tegelijk daalt Jezus ook af naar dat niveau van de liefde van Petrus, wetend dat dit het maximaal haalbare voor ons nog is. Echt onvoorwaardelijk liefhebben, zijn we kwijtgeraakt. We kunnen het niet meer opbrengen, zelfs niet voor Jezus. En daarom mogen ook wij zeggen: "U weet het al lang..."

 

Maar toch blijft dan ook de vraag van gisteren staan of we beschikbaar zijn om Jezus meer lief te hebben dan al onze zekerheden op aarde. Toch blijft die vraag staan. En als jij zegt: "Ja, ik ben beschikbaar, ik wil echt Jezus op de eerste plaats zetten in mijn leven en ik heb Hem meer lief dan 'dezen', dan zegt Jezus: "Dan mag jij Mijn schapen hoeden en weiden. Zelfs Petrus, zelfs jij en zelfs ik, die niet kunnen voldoen aan de liefdesvraag van Jezus, zelfs wij mogen, als we Jezus liever hebben dan onze vastigheden, de schapen hoeden. Jezus wil ons met minder dan Hij vraagt, toch gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Dat is het wonder, dat is het eindeloze geduld en de onvoorwaardelijke liefde van Jezus: Jezus ontslaat Zijn onderherders niet, terwijl Hij beseft dat de kwaliteit van ons, nooit de Zijne zal bereiken.

 

Ben je beschikbaar? Hoedt dan de schapen voor Jezus! Leer hen alles onderhouden wat Jezus heeft geboden!

 

Gebed: Jezus, ik begrijp het niet dat U met minder genoegen neemt, ik begrijp niet dat U mensen die minder te bieden hebben aan liefde dan U, toch wil gebruiken om Uw Koninkrijk te vestigen. Ik ben beschikbaar, kneed mij en vorm mij, naar Uw beeld.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom