Op weg naar Hemelvaart: Liefde gevraagd (II)

 

"Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei: Ja Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen." (Johannes 21:17)

 

Drie keer dezelfde vraag van Jezus. Drie keer... Dat verschrikkelijke getal 'drie' voor Petrus. Waarom moet Jezus drie keer dezelfde vraag stellen? Eerst dat kolenvuur en nu dit. En Petrus werd bedroefd, na die derde keer. Jezus werd na de derde leugen van Petrus ook bedroefd. Maar er zit nog iets in. De bedroefdheid en het geloof dat Petrus had dat Jezus alles wist zou ook heel goed in een ander licht kunnen staan. En dan is het geloof dat Jezus alles weet een uitspraak van Petrus waarin hij nog een laag dieper ontmaskert is en hij dit toegeeft.

Jezus vraagt namelijk de eerste twee keer of Petrus Hem 'agapè' liefheeft. Agapè is het Griekse woord voor liefde dat met onvoorwaardelijkheid te maken heeft. Gods liefde is agapè, dat is onvoorwaardelijke liefde. In de HSV-vertaling zijn de verschillen heel goed aangegeven. Jezus vraagt naar de liefde van Petrus. En wat doet Petrus: Hij antwoord met een ander woord. Hij zegt dat hij Jezus liefheeft met 'Filio'. En dat is het Griekse woord voor liefde dat te maken heeft met broederschapsliefde. Een soort liefde die wederzijds moet zijn om te kunnen bestaan.

 

Petrus wist wel dat hij nooit kon voldoen aan de liefde die Jezus vroeg. Zeker na zijn verloochening wist hij maar al te goed dat zijn liefde niet onvoorwaardelijk kon zijn. En hij antwoord daarom ook een niveau lager. En dan komt de laatste keer dat Jezus gaat vragen. En Jezus vraagt naar de filio-liefde van Petrus voor Hem. En dan zegt Petrus: "U weet alle dingen en U weet dat ik U op die manier liefheb."

 

En tegelijk daalt Jezus ook af naar dat niveau van de liefde van Petrus, wetend dat dit het maximaal haalbare voor ons nog is. Echt onvoorwaardelijk liefhebben, zijn we kwijtgeraakt. We kunnen het niet meer opbrengen, zelfs niet voor Jezus. En daarom mogen ook wij zeggen: "U weet het al lang..."

 

Maar toch blijft dan ook de vraag van gisteren staan of we beschikbaar zijn om Jezus meer lief te hebben dan al onze zekerheden op aarde. Toch blijft die vraag staan. En als jij zegt: "Ja, ik ben beschikbaar, ik wil echt Jezus op de eerste plaats zetten in mijn leven en ik heb Hem meer lief dan 'dezen', dan zegt Jezus: "Dan mag jij Mijn schapen hoeden en weiden. Zelfs Petrus, zelfs jij en zelfs ik, die niet kunnen voldoen aan de liefdesvraag van Jezus, zelfs wij mogen, als we Jezus liever hebben dan onze vastigheden, de schapen hoeden. Jezus wil ons met minder dan Hij vraagt, toch gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Dat is het wonder, dat is het eindeloze geduld en de onvoorwaardelijke liefde van Jezus: Jezus ontslaat Zijn onderherders niet, terwijl Hij beseft dat de kwaliteit van ons, nooit de Zijne zal bereiken.

 

Ben je beschikbaar? Hoedt dan de schapen voor Jezus! Leer hen alles onderhouden wat Jezus heeft geboden!

 

Gebed: Jezus, ik begrijp het niet dat U met minder genoegen neemt, ik begrijp niet dat U mensen die minder te bieden hebben aan liefde dan U, toch wil gebruiken om Uw Koninkrijk te vestigen. Ik ben beschikbaar, kneed mij en vorm mij, naar Uw beeld.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom