In Christus: overwinnaar

 

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37)

 

We gaan richting de afronding van de thema’s rond wie je in Christus bent. Paulus zegt dat we door Hem Die ons heeft liefgehad, meer dan overwinnaars zijn. Het is de vraag aan ons of dat wij werkelijk als overwinnaar leven. Ben jij een overwinnaar en leef jij ook zo? Het is opmerkelijk als je de overwinningsteksten uit Openbaring 2 en 3 leest dat dit allemaal overwinningen zijn waarin de gelovige pas deelt na dit leven. En toch zijn wij al overwinnaars.

Wat er ook in ons leven aan krachten en machten spelen, hoe sterk de ziekte en de dood kan rondgaan, we zijn al overwinnaar. Wat er ook kan gebeuren en hoe eenzaam je je ook kunt voelen, in Christus ben je meer dan overwinnaar. Het zijn sterke woorden waarvan we de waarde vaak niet beseffen. We leven nog steeds heel vaak onder de maat, vooral omdat we de overwinning vaak niet ervaren. Maar jij bent een overwinnaar.

 

Er is door de overwinning van Jezus namelijk niets meer wat jou van de liefde van God kan scheiden. Het is onmogelijk dat er iets is dat in Christus sterker is dan jij. Door de kracht van Jezus in je leven, deel je in de complete overwinning van Jezus en sta jij in deze wereld als overwinnaar.

 

Het voelt niet altijd zo, sterker nog, vaker niet dan wel ervaren we de overwinning. En toch zijn we overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad. En dat heeft alles te maken met de overwinning die Jezus behaalde en waar wij in Hem in delen.

 

Jezus overwon door Zijn leven in de eerste plaats de zonden. Ja, deze verzoende en betaalde Hij bij God voor jou, maar Hij overwon, door Zijn hele leven de zonden te weerstaan, de macht er over. De macht van de zonde is gebroken en in Jezus’ Naam is deze macht ook in jouw leven gebroken. Ga daarom in deze overwinning staan als de zonde in je leven sterk is.

 

Daarnaast heeft Jezus de Godverlatenheid totaal overwonnen. Toen Hij uitriep “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten”, overwon Hij de Godverlatenheid waardoor jij nooit meer door God verlaten kan worden. De verdiende Jezus voor jou en Hij overwon dit.

Het derde dat Jezus overwon was de dood. Zelfs de dood kan jou niet meer scheiden van de liefde van Christus. De dood is verslonden tot overwinning. De dood is niet langer het laatste woord meer, maar jij zal opstaan en met Christus leven. Als de leugens van Godverlatenheid en de dood je angst aanjagen, dan weet je nu dat jij in Hem de overwinning hebt behaald.

 

En tenslotte is ook satan door Jezus overwonnen. Hij weerstond Hem in Zijn leven en toen satan dacht dat hij Jezus ten onder had gebracht, stond Jezus op uit het graf en heeft gezegevierd over elke macht van de duisternis.

En jij deelt in al deze overwinningen. Niets zal jou ten onder brengen als je in deze overwinning zal staan. Want jij leeft in het kamp van de Overwinnaar en jij deelt in Zijn overwinning.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Overwinnaar, U overwon alles en ik deel in Uw overwinning! Ik wil leven als overwinnaar, ik wil elke macht en kracht ondergeschikt maken aan U en uiteindelijk met U zegevieren.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom