In Christus: Jezus' kracht ontvangen

 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” (Johannes 14:12)

 

Misschien dat van alle teksten over onze identiteit in Christus, deze wel de tekst is waar ik het langst over getwijfeld heb. Sommige teksten stonden gelijk vast, maar deze niet. En ik geloof dat dit wat Jezus hier zegt, onderdeel is van je identiteit in Christus. Maar de uitwerking ervan is verre van eenvoudig en roept vaak veel weerstand op. Maar tegelijk leven we in een tijd die deze waarheid ontzettend hard nodig heeft.

Jezus zegt hier tegen Zijn discipelen dat ze moeten geloven dat de Vader in Hem is en dat Hij in de Vader is. Maar als ze dit niet kunnen geloven, dan moeten ze het vanwege Zijn tekenen geloven. Maar dit geloven in de tekenen van Jezus, die Zijn afkomst laten zien, die het bewijs zijn van Wie Hij is, geldt ook voor degenen die later zouden leven.

 

Jezus zegt er dan achteraan: “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze.” Eigenlijk zijn het niet eens zulke vreemde woorden van Jezus. Als we lezen wat Jezus zegt aan het einde van Markus 16: “en die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) zullen zij spreken, niets zal hen beschadigen en op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden.”

 

Alle dingen die Hij deed, zullen ook degenen doen die in Hem geloven. Dat wat Jezus doet, die werken, die zullen ook degenen doen die in Hem geloven. Ja, zelfs nog grotere dan die Jezus deed. Nu heeft dat ‘grotere’ niet met spectaculairder te maken, maar met ‘meer in getal’. Jezus zou immers naar Zijn Vader gaan. In de Naam van Jezus hebben de gelovigen dezelfde macht en kracht gekregen. Dit zijn ook de tekenen die de gelovigen navolgen. Ze zullen de boodschap onderstrepen voor degenen die niet kunnen geloven dat de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader is.

 

En nu zeg je misschien: “Dat is mooi, maar dit zijn wij toch niet gewend?” En inderdaad, daar zit je gelijk bij het punt waarom ik zolang twijfelde. Maar willen wij geloven dat God in ons en door wie wij in Christus zijn, ook deze krachten om tekenen en wonderen te doen heeft gelegd? Ben jij bereidt om deze tekenen te gebruiken om het Koninkrijk van God op aarde te laten zien?

 

Ben ik bereid, ben jij het? Verlang jij om ook dit stukje van je identiteit in Christus uit te dragen? Ik geloof dat alles wat Jezus hier over zegt de absolute waarheid is. Tot aan het einde van de wereld zal Jezus bij ons zijn als we uitgaan om het Evangelie te preken en door tekenen te laten zien. En hoe en wat kan heel lastig zijn, maar laat eens op je pad komen wat hiervoor nodig is. Stel je open voor wat God hierin van je vraagt, dan zal je mensen ontmoeten met wie je om genezing mag bidden, die je vrij mag maken van de macht van satan. Maar het begint er mee dat je beschikbaar bent om ook dit wat God in je heeft gelegd te doen.

 

Gebed: Jezus, Uw belofte dat wij nog meer tekenen zullen doen dan U wil ik geloven. Ik ben beschikbaar om te doen wat U van mij vraagt. Laat mij Uw plan maar zien.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom