In Christus: dienaar van de gerechtigheid

 

“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.” (Romeinen 6:18)

 

Er zijn van die teksten die niet altijd zo makkelijk zijn. Niet omdat ze moeilijk zijn uit te leggen, maar omdat ze je ergens gewoon pijn doen. Teksten in de Bijbel die je zomaar opeens  confronteren met de vraag of Jezus wel werkelijk Heer is in je leven. En eerlijk gezegd doet Paulus dat nog al eens. En ook de tekst voor vandaag is er zo eentje. En voordat je denkt dat dit misschien heel theologisch is, dat is het niet. Het is namelijk een tekst die letterlijk zegt wat jij bent: Jij bent een dienaar van de gerechtigheid.

 

Er zijn teksten voorbij gekomen die wel alles met je identiteit in Christus te maken hadden, maar die niet letterlijk altijd zeiden wie we in Christus zijn. Deze tekst doet dat dus wel. Paulus zegt: “Als jij bent vrijgemaakt van de zonde, dan ben jij een dienaar van de gerechtigheid. Jij dient dus de gerechtigheid. Of sterker nog, je bent in dienst van de gerechtigheid.

 

Eigenlijk is de gerechtigheid een dienst die we als dienaars daarvan dus moeten vervullen. Gerechtigheid is een woord dat uit de rechtspraak komt. Het is een woord dat alles te maken heeft met rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. En daar een dienaar van zijn, of aan deze bediening dienstbaar gemaakt. Het is een bediening op aarde die de leden van jouw lichaam hebben gekregen vanaf het moment dat jij van de zonde werd vrijgemaakt.

 

Voor die tijd kon jij alleen maar zondigen en gerechtigheid kwam uit jou niet voort, zeker niet vanuit een oprecht hart. Elke vorm van humaniteit buiten Christus is namelijk altijd op jezelf gericht. Maar toen je door het geloof in Christus werd vrijgemaakt van de zonde en de zonde zijn macht op je leven verloor, werd je een dienaar van de gerechtigheid.

In jou is een nieuwe mens geboren, die uit Christus is en die verlangt om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid op aarde. Dat verlangen kun je door te blijven hangen aan het lichaam van de zonde wel wegstoppen. Maar dat in jou, wat uit Christus geboren is, jouw nieuwe identiteit is dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

 

Dat is bijzonder dat jij dienstbaar bent aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en zuiverheid. Dat zijn de grote tekenen van het Koninkrijk. En kijk even eerlijk in de spiegel of jij werkelijk de gerechtigheid op aarde dient. Bevorderen wij werkelijk een eerlijke wereld.

God zegt ergens in Amos dat Hij geen behoefte heeft aan het zingen van liederen, als we de gerechtigheid op aarde niet bevorderen. Maar in deze lijn zegt Paulus ook tegen ons dat we dienaars van de gerechtigheid zijn. En wil jij dat stuk van jouw identiteit in Christus ook werkelijk ruimte geven?

 

Dat werkt niet alleen uit in je eigen leven, direct om je heen. Daar begint het wel, daar zoek je naar gerechtigheid en eerlijkheid in je eigen leven, maar ook in de levens om je heen. En dan niet alleen door je eigen daden, maar ook door het opkomen voor de zwakken. Maar daarnaast werkt het ook door in je hele wereldvisie, in het omgaan met dieren, met slavernij in de letterlijke zin, in kinderarbeid en in alles waar onrecht geleden wordt. Wil jij ook hierin echt keuzes maken?

 

Gebed: Vader God, er is zoveel onrecht op aarde, maar U maakte mij tot een dienaar van de gerechtigheid. Ik wil ook hierin uit mijn identiteit in Christus leven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom