In Christus: de bediening van de verzoening gekregen

 

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. (1 Korinthe 5:19)

 

Dat God de wereld met Zichzelf verzoend heeft en dat Paulus ook zegt dat God hem met Zichzelf verzoende dat is wel duidelijk. Daar kun je heel veel over zeggen, maar dat laten we enigszins rusten omdat dit buiten het thema van wie je in Christus bent ligt. God verzoende de hele wereld met Zichzelf, de verzoening is voor iedereen beschikbaar. Niemand hoeft daar buiten te vallen. Maar Paulus besefte nog iets en dat is ook belangrijk voor ons.

De zendingsopdracht van Jezus was een zendingsopdracht die niet alleen voor de apostelen gold, maar deze geldt voor iedere gelovige en daarom ook voor ons. En dat dit niet vanzelf gaat mag duidelijk zijn. Jezus zei immers niet voor niets dat Hij tot aan het einde van de wereld bij ons zou zijn.

 

Maar op het moment dat God jou met Hem verzoende en jij je nieuwe identiteit in Christus kreeg, verzoende Hij je niet alleen, maar legde Hij ook de bediening van de verzoening in jou. En ik besef dat velen deze bediening misschien wel eens diep hebben weggestopt. Want de bediening van de verzoening is toch een taak voor een predikant en misschien voor een ouderling?

 

Dat zou makkelijk zijn, maar als jij gelooft dat je door het geloof een discipel van Jezus bent, is dus ook de zendingsopdracht er eentje voor jou. En daarom heeft God de bediening van de verzoening toegevoegd aan je identiteit.

 

Dat God deze bediening je bij het geloof heeft gegeven heeft twee kanten. In de eerste plaats zorgt dit er voor dat je beseft dat alle mensen om je heen de verzoening nodig hebben. Maar vaak blijft ook dat nog in het passieve hangen. Je hebt de bediening van de verzoening in je gekregen. Het is iets dat in jou aanwezig is, zoals deze ook aanwezig was binnen de identiteit van Jezus. En als Jezus sprak, dan sprak Hij met macht. En waarom? Omdat de bediening van de verzoening een intense kracht van God is. Het is dynamiet, het is levensveranderend.

Jij en ik hebben deze bediening gekregen. Als wij Gods woord van verzoening spreken, dan zit daar kracht van God in. God heeft het zo in je gelegd dat je het met kracht over mensen mag uitspreken. Je mag mensen er mee zegenen. Jezus zegt zelfs dat de gelovigen de sleutels van de hemel hebben.

 

Dat is wat dat Jezus de sleutelmacht van de hemel in onze handen legt. Zoveel kracht zit er in de verkondiging van het Evangelie. We krijgen niet het oordeel in handen, maar wel de sleutels en waar we mensen vrijheid toeroepen door Jezus en hen uitnodigen om zichzelf te geven aan Jezus, daar zal de Heilige Geest er ook bij betrokken zijn.

 

 

Geloof jij dat jouw woorden van verzoening, die van God komen, werkelijk mensen zullen veranderen? Misschien is dit het antwoord, waarom dat je woorden nog maar zo weinig deden, omdat je dit nog moest leren: Gods woorden door jou, hebben kracht omdat God de bediening in je heeft gelegd.

 

Gebed: Vader God, ik wil geloven dat Uw woorden door mij heen, met Goddelijke kracht gepaard gaan en mensen zullen veranderen voor Uw Koninkrijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom