In Christus: geroepen tot vrijheid

 

"Want u bent tot de vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde." (Galaten 5:13)

 

Het zou wel eens kunnen zijn dat deze waarheid over je identiteit in Christus alles op z'n kop gaat zetten. Er is geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt wat we in Christus hebben. Maar tegelijk is er geen tekst te vinden die zo duidelijk maakt waar het in ons leven zo vaak ook helemaal fout gaat. Want ik weet niet in hoeverre jij het beseft, maar als jij in Christus bent, dan ben jij vrij! Je bent vrij! En jouw vrijheid is een vrijheid waardoor jij niets meer hoeft te doen om ook maar iets te verdienen om te mogen zijn die je bent.

Paulus schrijft in de Galatenbrief vooral over gelovigen die vrij waren en hun vrijheid weer kwijt waren geraakt. Ze waren wel met de Geest begonnen en ze waren wel bezig geweest om alleen van genade te leven, ze waren wel bezig geweest om hun nieuwe identiteit als basis onder hun leven te leggen, maar voordat ze goed en wel op weg waren, zijn ze aan het werk gegaan om die identiteit te verdienen. Het gaat zover dat Paulus uitroept: "Wie heeft jullie betoverd." Want dat was er gebeurd. 

 

Op het moment dat jij je vrijheid in Christus kwijtraakt, ben je namelijk onder de macht van toverij. God zal jou namelijk nooit manipuleren, God zal alleen tegen jou zeggen: Door Jezus ben jij vrij! Nee, dat is geen vrijheid om maar raak te zondigen, dat bedoelt Paulus niet. Maar het is een vrijheid waarin je niet meer bent onder de macht van slavernij. Slavernij is namelijk een vorm van manipulatie en manipulatie is toverij. Slavernij zorgt dat jij je moet meten aan anderen en dat er voor zorgt dat jij gaat doen wat anderen willen dat je doet.

 

Weet je wat slavernij is? Dat is dat jij je weer opnieuw aan allerlei regels en voorschriften moet houden om bij God in een goed blaadje te komen. Maar de waarheid is dat God jou, door Jezus op een goed blaadje heeft gezet, waardoor jij vanuit je vrijheid gaat leven naar Gods verlangens. En het is zo verleidelijk om je telkens bezig te houden met alles waardoor jij iets zou kunnen verdienen. Maar er is bij God niets te verdienen, want genade is gratis. En door Gods genade in Christus, ben jij vrij!

 

En wij zijn ertoe geroepen om in die vrijheid te leven. Niets in jouw leven heeft kracht als je het doet uit verdienste. Met verdienste kom je om, maar God schenkt jou, in Christus volkomen vrijheid. En elke regel die God niet stelt, maar die jij moet houden komt voort uit slavernij. En elke regel die God wel stelt en elk voorschrift dat Hij wel geeft is nooit het eerste in je leven waaruit je mag leven, maar deze dingen functioneren alleen maar als je uit de ontvangen vrijheid in Christus leeft. Ga staan in de vrijheid! Jij bent door Gods genade die je bent om van daaruit in relatie met God te leven, zodat je Zijn wet als liefdeswet voor Hem zult ervaren.

 

Gebed: Vader God, ik dank U dat ik vrij bent en dat U mij tot vrijheid roept. Ik kan niets, maar ik hoef ook niets te verdienen bij U. U hebt mij vrij gemaakt zodat ik uit die vrijheid mag leven voor U. Ik wil mij nooit meer laten betoveren.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom