In Christus: geen zorgen meer

 

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

 

Geloof je dat God voor je zorgt? Nee, ik vraag niet of je dat altijd ziet of zo voelt, maar geloof je dat God echt voor je zorgt? Want dat heeft nog al wat te betekenen. En ik wil eigenlijk nog een stap dieper gaan dan alleen het geloof dat God voor je zorgt, want Petrus gaat hier ook nog een behoorlijke stap dieper. Ook deze tekst heeft namelijk een 'want'. Als je namelijk gelooft dat God voor je zorgt, heeft dit een absoluut gevolg.

 

 

In Christus zorgt God net zo goed voor jou als dat Hij voor Zijn Eigen Kind Jezus zorgt. Hij zorgt voor je zoals een vader voor zijn kind zorgt. Sterker nog, God zorgt zelfs voor je zorgen. Dat kan geen vader echt doen, want voor je zorgen zorgen, dat kan alleen God. God kan je zorgen echt overnemen, zodat jij vrij komt van je overbezorgdheid.

 

Overbezorgdheid is iets dat niet thuishoort bij het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God, is God Degene die zorgt en ben jij degene die je zorgen mag loslaten. En dat heeft alles te maken met dat je in Christus een Vader hebt die echt voor je zorgt. En wat mag van deze waarheid jouw denken gaan bepalen.

 

Jezus zegt in het Evangelie dat wij ons geen zorgen moeten maken voor morgen, dat doen de bloemen in het veld ook niet, en God bekleed hen met heerlijkheid en glorie. Jij hoeft je geen zorgen te maken om je leven, je hebt wel je verantwoording, maar zorgen hebben is iets dat God niet van je vraagt. Je mag namelijk al je zorgen bij God brengen en ze daar laten. 

 

Durf jij te geloven dat als je je zorgen bij God brengt, dat Hij er voor gaat zorgen? Misschien is het zo dat er in je leven dingen niet gebeuren omdat jij de zorgen erover probeert vast te houden, terwijl God van je vraagt om ze aan Hem te geven. In Christus is alle zorg van God voor jou beschikbaar. En als jij het loslaat, kan God je gebrek en behoefte gaan vervullen. Maar zodra jij uit je identiteit valt en denkt dat jij moet gaan zorgen, ontneem je God de ruimte om jouw verlangen, jouw nood, jouw behoefte te vervullen.

 

Mag ik je vragen of jij God de ruimte wil geven om voor jou te zorgen en los te laten dat jij gaat zorgen over je zorgen? Want dat is wat Petrus hier zegt: Omdat God voor je zorgt, kun je al je zorgen bij God laten. En wat je terugkrijgt? Je mag zorg gaan dragen voor dat wat je dan op je pad krijgt, je mag zorg gaan dragen om Zijn Koninkrijk uit te dragen. En zorg dragen voor wat God je toevertrouwt is geen bezorgdheid, maar is zorg dragen om van daaruit Zijn Koninkrijk in je leven te ervaren.

 

Vandaag heb jij de keus om je zorgen te maken of om zorg te gaan dragen. Vandaag heb jij de keus om je zorgen bij God neer te leggen en voor je te laten zorgen of om overbezorgd en gebonden in overbezorgdheid je leven te vervolgen. Maar Gods kind hoeft nooit bezorgd te zijn, want God wil voor je zorgen.

 

Gebed: Vader God, ik leg al mijn zorgen in Uw handen, ik laat het los, zodat ik losgelaten zal worden door overbezorgdheid en dat ik vrij kan zijn om zorg te dragen voor dat wat U mij geeft om zorg voor te dragen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom