In Christus: veilig verborgen in God

 

"Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3:3)

 

Als je deze tekst los leest, lijkt het wel een soort bemoediging dat wat er op aarde ook gebeurt met je lichaam en je leven, dat je toch veilig bent in Christus. En op zich zit dat ook wel in deze tekst, maar toch zet Paulus het hier in de Kolossenzenbrief breder neer dan alleen het feit dat je je niet teveel zorgen moet maken, want uiteindelijk eindigt je leven toch bij God in de hemel. Het gaat Paulus om een paar dingen. In de eerste plaats gaat het hem er om dat wij de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn en in de tweede plaats dat we stoppen met zondige praktijken in ons leven. Maar ook hier blijkt weer dat deze twee zaken voortkomen uit je identiteit. Het woordje 'want' wijst namelijk op de oorsprong van dit gedrag. Omdat je bent gestorven en omdat je leven met Christus geborgen is in God, zoek daarom de dingen die boven zijn.

Straks als Jezus terugkomt, zul jij met Hem in de heerlijkheid zijn, want jij bent verborgen in God. En voor ons leven nu geldt de oproep van Paulus om onze leden die op de aarde zijn te doden. Het woord leden dat Paulus hier noemt is hetzelfde woord als de ledematen van het lichaam, de kerk van Christus. En je bent gestorven met Christus en de ledematen die niet van Christus zijn, al die dingen die zondig en aards zijn die moeten we doden. We mogen geen relatie hebben met onze zondige oude natuur.

 

Maar Paulus zegt over die leden die op de aarde zijn dat dit de zaken zijn waarin wij voorheen wandelden, toen we daarin leefden. Blijkbaar waren er dus gemeenteleden die weer in die oude levenswandel waren gevallen. Daar kunnen we behoorlijk veroordelend over zijn, maar Paulus stelt wel dat dit de dingen zijn waarin we voorheen wandelden voordat we opnieuw geboren werden. Het is dus de natuur van deze aarde. 

 

De mensen om ons heen leven dus in die dingen die van deze aarde zijn en die zondig zijn. Daarin ligt wel een lastig punt. Want als jij hemels gaat leven, omdat jouw leven verborgen is in God, dan zullen mensen die werelds leven vreemd naar je kijken. En jij en ik leven wel gewoon op deze aarde, waar deze praktijken een soort overleving is geworden. Dus zodra dat jij hemels gaat leven, ben je de schijnveiligheid kwijt van de aarde, goddeloze manier van overleven. Oneerlijkheid is vaak een overlevingsmechanisme. En al die andere zaken ook. Maar weet dat dat jij verborgen bent in God. Eigenlijk heeft God jou veilig in Zijn hand. En door Zijn hand ben je helemaal beschermd. Zelfs als je in de kerk ervaart dat oneerlijkheid en dode vormen nodig lijken te zijn om geaccepteerd te worden, dan mag je toch hemels gaan leven, want jij bent veilig verborgen in God.

 

Laat je angst los dat als je anders gaat leven dat je in een moeilijke en gevaarlijke situatie komt, want jij bent veilig in Gods hand. In Christus ben jij beschermd en bewaard. Breek met aardse, zondige gewoonten. Breek met dat wat het hemelse tegenstaat en leef vanuit het hemelse.

 

Gebed: Jezus, door U ben ik veilig verborgen in Vaders hand. En ik wil leven vanuit het hemelse. Ik zoek de dingen die Boven zijn en niet die beneden zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom