In Christus: ledemaat van het lichaam

 

"Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden." (1 Korinthe 12:27)

 

Het beeld is zo heel bekend. De woorden van Paulus waarin hij het beeld van een lichaam gebruikt om uit te leggen hoe het in de gemeente behoort te werken is overbekend. En we kunnen daarbij dan zeggen: "Gelukkig, ik hoef niet alles te kunnen." Tegelijk als je dit beeld naar voren haalt in een studie over teksten rondom identiteit in Christus, dan wordt het ook nog een iets ander verhaal. Vaak denken wij dat we alleen maar hoeven te 'zijn' in onze identiteit in Christus. Maar telkens blijkt dat we ook worden aangezet om vanuit die identiteit te denken en te werken. En het is troostvol om te weten dat je geliefd bent, maar ook vanuit geliefd-zijn is je geliefd gedragen geen vreemd vervolg.

Zo is het ook met dit beeld van Paulus: In Christus ben je onderdeel van het lichaam van Christus.

Natuurlijk is dit niet letterlijk zo, maar Paulus wil benadrukken dat niet alleen Jezus de kerk en de gemeente is. Niet alleen Jezus bepaald het Koninkrijk, maar het Koninkrijk en het zichtbaar maken van het Koninkrijk wordt bepaald door elke gelovige. En van daaruit zegt Paulus dat wij allemaal ledematen zijn van het lichaam van Jezus. Of eigenlijk zijn wij allemaal onderdelen van het lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. Jezus stuurt de ledematen aan, maar zonder ledematen zou Christus niets hebben om hier op aarde Zichzelf zichtbaar te maken.

 

In plaats van dat we dienstknechten van de ongerechtigheid zijn, mogen we in Christus dienstknechten van de gerechtigheid zijn. Jezus wil Zijn lichaam compleet maken met jou aanwezigheid. En daardoor mogen wij, geleid door Jezus aan het hoofd, Zijn Koninkrijk, Zijn leven met Hem zichtbaar maken op aarde. Want deze ledematen staan in het licht van de gaven van de Geest. Het ene lid heeft gave van profetie, terwijl het andere lid gave van genezing heeft. Ieder heeft dus afzonderlijke gaven gekregen. 

 

En dan zijn we gelijk ook bij nog iets anders binnen dat lichaam van Jezus. Want de ledematen van een lichaam hebben elkaar nodig. Ze kunnen elkaar niet missen en ze kunnen ook niet zonder Hoofd. Met elkaar vullen we elkaar dus aan om een geestelijk werk hier op aarde te mogen doen. En ik kom eigenlijk niet uitgedacht over het laten zien van het Koninkrijk op aarde. Want dat is zo iets groots als je daar als ledemaat van dat lichaam aan mag meewerken. Niemand is zonder geestelijke gaven, allemaal hebben we bepaalde gaven gekregen zodat alles wat nodig is ook werkelijk gedaan kan worden. 

 

En nog zo iets, in het lichaam maakt de voet zich er niet druk om dat hij geen hand is, maar zo zou het bij ons ook behoren te zijn. Sommige gaven zijn zo bijzonder in onze ogen, maar voor het lichaam maakt het niet uit, alles is dan even belangrijk. Zo mag jij, met jouw geestelijke gaven onderdeel zijn van Gods grote plan op aarde. Ga dus ook echt op zoek naar jouw geestelijke gaven, zodat je ook echt kunt functioneren als ledemaat. En je mag met eer meewerken aan Gods grote plan en tegelijk binnen het lichaam ook zorg voor elkaar dragen.

 

Gebed: Heere Jezus, ik dank U dat U mij onderdeel maakt van Uw grote plan. Ook ik heb gaven van U gekregen om Uw grote plan verder uit te voeren. Ik wil er mee woekeren en ik wil met eer onderdeel van Uw lichaam zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom