In Christus: overwinnaar over satan

 

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8)

 

Soms lijkt het om in Christus te zijn heel mooi. Je krijgt de identiteit van Jezus en daaruit mag je ook leven. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat er ook een andere kant aan zit die soms heel moeilijk en lastig kan zijn. Zeker op het moment dat je te weinig beseft dat er in jouw nieuwe identiteit ook iets anders aanwezig is. Het is namelijk in je nieuwe identiteit niet alleen wie je bent, maar ook welke mogelijkheden die Jezus heeft, die ook voor jou beschikbaar zijn geworden.

Petrus, maar ook Paulus schrijven regelmatig over de grote tegenstander van God en daarmee ook de grote tegenstander van ons. Satan is de tegenstander van Gods Koninkrijk, maar ook de tegenstander van de gelovige in Chirstus. Petrus roept daarom ook op om nuchter en waakzaam te zijn. Met dat jij in Christus bent, is de duivel je tegenpartij geworden. En wees daarom waakzaam, want deze tegenpartij zal je niet met rust laten. En heel lang heeft de kerk geleerd dat de duivel voor ongeloof zorgt en je aanzet tot zonden. En we moeten hem dan maar zoveel mogelijk negeren. Maar zo ging Jezus niet met hem om en als wij in Christus delen in de identiteit van Jezus, dan betekent dit, dat wij dezelfde autoriteit over satan hebben gekregen als Jezus.

 

Waakzaam zijn tegen over satan is meer dan alleen maar oppassen dat hij er aan komt. Het heeft ook alles te maken dat we hem in de naam van Jezus, waarin onze identiteit ligt, elke bestaansgrond in ons leven te ontzeggen. En misschien heb je satan op bepaalde plaatsen in je leven wel toegang gegeven. Dat doe je niet alleen door occulte zaken, maar ook door bepaalde zonden in je leven of door het uitspreken van vloeken over je leven. Dan krijgt satan grondrecht om op die terreinen in je leven de regie te voeren. Zo doet hij dat heel stiekem. 

 

Jezus leert ons echter ook hoe we hem kunnen weerstaan. In de naam van Jezus mag jij hem wegsturen van de terreinen waar hij je leven beheerst. Wellicht is het nodig dat je zonden op dat gebied gaat belijden aan God en vergeving vraagt. Maar vanaf dat moment is er geen bestaansgrond in je leven meer over voor satan en kun jij hem in Jezus' naam wegsturen. Want in Christus sta jij niet onder satan, maar met Jezus boven hem.

 

Satan lijkt voor veel gelovigen iets dat zo sterk en zo machtig is, maar het heeft er dan alles mee te maken dat je niet weet wie jij in Christus bent. Want in Christus heb jij satan overwonnen en staat hij onder jouw autoriteit. Breek alle bestaansgronden af en gebruik die autoriteit die je van Jezus hebt gekregen. En dan zal satan van je vluchten. Het zou kunnen dat het heel ingewikkeld ligt, neem dan gerust contact op via het contactformulier. Soms is er een net van bestaansgronden en heb je daarbij hulp nodig. 

 

Gebed: Jezus, U bent Heer in mijn leven, ik wil U in alles aanbidding als de allerhoogste Heer. En ik geloof dat in Christus de grote tegenstander geen enkele mogelijkheid heeft om meer te doen dan dat ik hem toelaat. Laat mij zien op welke terreinen van mijn leven hij nog macht heeft en laat U mij zien welke bestaansgrond hij heeft, zodat ik daarmee kan breken en hem onder Uw autoriteit kan zetten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom