In Christus: tempel voor God

 

"Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

 

Je hebt mensen die een hele hoge waarde geven aan een kerkgebouw. En emotioneel kan een kerkgebouw echt een hoge waarde hebben. Wellicht heb je er allerlei dingen meegemaakt. Je kunt er tot bekering gekomen zijn, gedoopt zijn, momenten in intense aanwezigheid van God hebben ervaren. Maar om de kerk te maken tot een heilig gebouw is niet wat de Bijbel ons leert. Vroeger in het Oude Testament woonde God in de tabernakel en later in de tempel. De heerlijkheid van God, de shekina, was daar aanwezig. Maar zo is dat nu niet meer. God woont niet meer in een gebouw.

Het Nieuwe Testament maakt alles anders. De plaats waar God woonde, onder Zijn volk Israël was er niet meer vanaf het moment dat Jezus alles volbracht en zeker na Pinksteren was God niet langer meer op ene plaats aanwezig, maar werd Zijn alomtegenwoordigheid veel duidelijker zichtbaar. De woonplaats van God hier op aarde is niet meer in de kerk. Daarom is de kerk ook niet het huis van God. Het huis van God is het lichaam van iedereen die in Christus is!

 

God kiest ervoor om door Zijn Geest in jou te wonen. Nu is het lastig om uit te leggen wat dan precies de Geest van God is. Als wij iets doen in de geest van iemand anders, dan bepaald het denken en handelen van die ander datgene wat jij denkt en doet. God zegt tegen jou dat Hij door Zijn Geest in jou is komen wonen. Jouw lichaam is Zijn tempel geworden. God is dus niet meer ver weg, maar door het geloof in Jezus, is God altijd in jou!

 

Paulus zegt vanuit deze gedachte dat als we ons door het geloof met de Heere verenigen, we één geest met Hem zijn. Gods Geest en onze geest paart zich aan elkaar en door Gods aanwezigheid in de tempel van jouw lichaam wordt jouw geest beïnvloed en aangestuurd door God Zelf.

 

Ga eens beseffen dat God op deze manier in jou woont. Dat bepaald dan ook hoe jij met je lichaam zult omgaan. Dit kan heel pijnlijk zijn, omdat ik weet dat er zijn die hier heel erg mee worstelen. Want wat dat er in jouw tempel allemaal naar binnen? Paulus werd geconfronteerd met hoererij in de gemeente.  Dat is zonde tegen je lichaam en dat is dus zonde tegen de woonplaats van God.

 

Maar als jij beseft dat God zegt: Jij bent de tempel waar Ik woon, ontstaat er dan ook niet het verlangen dat jij je lichaam ook werkelijk als een tempel gaat beheren. En dat hoeft geen hoererij te zijn, ook andere zaken spelen een rol. Het kan je eetgedrag zijn, je verkeersgedrag en alles wat jouw lichaam kan beschadigen. We kunnen de Geest ook uitblussen, ook doordat Hij Zich niet meer thuisvoelt bij ons. 

 

Jouw lichaam is de woonplaats van de heilige God en daardoor ben jij heilig en kostbaar in Zijn ogen. Wees een tempel voor God.

 

Gebed: Heilige Geest, U woont in mij. Ik dank U voor zoveel nabijheid en genade. Ik dank U dat Uw woonplaats wilt hebben in mij. Ik wil heilig en rein leven en mijn lichaam laten zijn als een ereplaats voor U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom