In Christus: kind van Papa God

 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Romeinen 8:14 en 15)

 

Jarenlang geloofde ik dat de wetenschap dat mijn zonden vergeven waren, genoeg zou zijn om verder te leven. Het was eigenlijk een soort hemelgeloof. Het bereiken van de hemel was daarbij het belangrijkste. En als ik dan eenmaal bekeerd was, of als ik zou weten dat God mijn zonden vergeven had, dan was het wel goed. En toen het zover was, dacht ik dat dit het maximaal haalbare was. Tot God mij ging leren dat ik Zijn kind mocht zijn en dat Hij mijn Vader was.

En dat geeft ontspanning, want als kind weet je dat je vader voor je zorgt. Ja, ik weet dat er vaders zijn die verschrikkelijke dingen doen, maar onze vaders moeten vader zijn naar het beeld van Gods Vaderzijn. In die volgorde en niet anders. En kind mogen zijn bij God, dan weet je dat wat je ook doet, je het kindschap nooit kunt kwijt raken. Kind zijn van de Vader is jezelf loslaten en je in Gods armen laten vallen. En daarbij hoef je geen geestelijk volwassen woorden te hebben. En kind mag gewoon kind zijn bij zijn vader en zo verlangt God ook dat jij kind bent bij Hem.

 

En dat door Christus. Paulus zegt dat zijn vlees niet meer leeft, dat is met Christus gestorven en nu leeft hij in de Geest. Zo leeft elke gelovige. Als de Geest van God in je woont, ben je niet meer in het vlees, maar naar de Geest. Dan word je dus door de Geest geleidt. En die Geest van God maakt dat je de aanneming tot het kindschap ontvangt. Doordat Gods Geest in je woont, ben je kind van God, omdat de bloedband met God er is door Zijn Geest in je. Dat heeft Christus voor je tot stand gebracht.

 

Jij bent in Christus kind van de Vader. En de geest van slavernij is verdreven en heeft plaatsgemaakt voor de Geest waardoor je zonder angst God leert kennen als je Vader. God is jouw volmaakte Vader. Bij Hem ben jij altijd veilig! Ik vond vroeger de term 'kind van God' een hele hoge term die je eigenlijk niet in je mond durfde te nemen. Want dat waren hele bijzondere gelovigen. En ik geloof dat er onder de lezers zijn die hier ook mee worstelen. Maar toen God mij leerde wat Paulus hier zegt, leerde ik ook dat ik als een kleuter mij veilig mocht weten bij God. Hij is je Vader. Paulus zegt zelfs dat Hij Abba Vader is, Hij is Papa Vader.

 

Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet en ik weer ook niet of jij je echt geliefd kunt voelen, maar God heeft jou lief als Zijn kind. Dit ben jij, als je in Christus bent. Jij bent het kind van Papa God! Intens diep is Gods liefde voor jou. Laat je angst los en laat je vallen in Vaders veilige armen.

 

Gebed: Papa God, ik vind het soms heel moeilijk om me echt altijd veilig te voelen bij U. Soms voel ik niet wat ik graag wil voelen, maar ik geloof dat ik Uw kind ben. U heeft mij lief als de volmaakte Vader en ik ben veilig en geborgen bij U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom