In Christus: vriend van Jezus

 

Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15)

 

Jezus zegt het zelf tegen Zijn discipelen: Jullie zijn Mijn vrienden. Hij zegt tegen jou: Jij bent mijn vriend of vriendin. Je bent geen slaaf. Maar tegelijk raken beide termen je misschien wel heel diep. Want om nu te zeggen dat jij een vriend van Jezus bent, dat gaat je misschien wel veel te ver. En een slaaf, misschien ben je dat wel meer wel dan niet. Want zoveel dingen in het geloof doe je maar omdat het moet. God zegt het, dus je doet het maar. Dan ben je toch een slaaf?

 

Maar Jezus is toch heel erg duidelijk en Hij noemt Zijn discipelen vrienden. En wie Hij vrienden noemt dat zijn degenen die luisteren naar wat Jezus vraagt. En Jezus geeft net voordat Hij Zijn discipelen vrienden noemt Zijn gebod van liefde aan hen. Hij zegt: "Ik wil dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie liefheb gehad." En dan: "Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden."

 

En waarom noemt Hij dan Zijn discipelen Zijn vrienden? Heel eenvoudig: omdat Hij door het liefdesgebod te geven, de wil van Zijn Vader bekendmaakt aan Zijn discipelen. En dat doet een slavenheer nooit, maar dat doet Jezus wel aan Zijn volgelingen.

 

Maar tegelijk betekent dit wel iets. Jezus zegt dat jij Zijn vriend mag zijn. En dat meent Hij en in Christus ben je het ook. En wat valt dan op bij Zijn vrienden? Ze hebben elkaar lief. Mag ik eerlijk zijn vandaag? Ik mis dit soms heel erg onder gelovigen. Door verschillen is er wel heel veel onenigheid, maar de liefde ontbreekt vaak. En over deze vriendschappen die Jezus heeft met Zijn discipelen en die Hij vervolgens ook hen opdraagt, wordt maar al te gepraat en iedereen heeft daar allemaal meningen over, maar dit is wel zeker: Jezus noemt Zijn vrienden, degenen die ook elkaar liefhebben met de liefde van Christus.

 

En dat is niet vreemd want in Christus heb je de identiteit gekregen die ook Jezus altijd al heeft gehad. En dan heb je dezelfde liefde als Jezus in je. Is het dan moeilijk om dezelfde vriendschap te geven aan degenen die ook vriend van Jezus zijn? Dit is iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn.

 

En dan zegt Jezus: "Ik noem je Mijn vriend." Want dat zijn vrienden van Jezus, die alles overhebben voor de andere gelovigen. En nee, dat is niet altijd makkelijk en ja, je zult soms heel veel negatieve reacties krijgen, omdat heel veel mensen niets begrijpen van de vriendschap van Jezus. Want dan horen er onder je vrienden ook, die geen vrienden voor anderen zijn. Want Jezus was zelfs bevriend met hoeren en tollenaren.

 

En ik denk dat het heel belangrijk is om als je beseft dat Jezus je Zijn vriend noemt, dat jij tegen andere gelovigen, tegen je broers en zussen in Christus ook gaat zeggen: "En ik heb jou lief met de liefde van Christus. Want in Christus ben ik Jezus' vriend.

 

Gebed: Jezus, ik ben Uw vriend omdat U het zegt. En ik wil vriendschap uitdelen en houden van allen van wie U ook houdt met deze vriendschap.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom