In Christus zijn

 

Blijf in Mij en Ik in U (Johannes 15:4a)

Aan de heilige en gelovige broeders in Christus (Kolossenzen 1:2a)

 

We zullen de komende tijd stilstaan bij het thema ‘Wie ben ik in Christus’. Het zal om waarheden gaan waarvan ik hoop dat je leven rigoureus zal veranderen. Heel veel christenen denken dat ze geloven om net de eindstreep te kunnen halen. Alsof dat het alleen maar gaat om de overwinningen die we zojuist hebben overdacht uit Openbaring. Alsof het geloof datgene is waardoor je net over de drempel van de hemel kunt komen. En ondertussen blijft het leven van vele christenen ongelofelijk onder de maat van Gods verlangen.

 

 

 

De Bijbel en vooral het Nieuwe Testament leert ons dat als we in Christus zijn, we een heleboel kenmerken krijgen die Jezus ook heeft. Door in Christus te zijn, kijkt God namelijk niet meer naar je zoals Hij dat doet naar een ongelovige. En het is zo ontzettend belangrijk om te leren wat deze waarheden over jouw leven zijn, zodat je niet meer negatief naar jezelf blijft kijken als een arme zondaar die tobt, maar om jezelf te leren zien, zoals God je ziet.

 

Maar voordat je alle voorrechten kunt laten binnenkomen in je denken en in je geloven moeten we eerst even heel kort stilstaan bij wat die term betekent: ‘In Christus zijn’. En vervolgens zullen we elke dag stilstaan bij een tekst die beschrijft wie jij in Christus bent. Eén van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat je in Christus een heilige bent. Jij bent een heilige… Maar dat ben je alleen in Christus.

 

Wat betekent deze term? Wel, Jezus zegt Zelf dat wij in Hem moeten blijven en Hij in ons. Aan de ene kant betekent in Christus zijn, dat je innig met Hem verbonden bent, waardoor jij niet meer leeft van je eigen levenssap, maar dat je leeft van het levenssap van Jezus, de Wijnstok. De identiteit, het levenssap dat door je heen stroomt, is dus dat levenssap van Jezus en van Zijn Geest.

 

Het tweede is dat op het moment dat jij gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, dat jij dus met Hem bent gestorven, maar ook dat jij met Hem bent opgestaan. Het betekent dat alles wat Jezus deed, jouw eigendom wordt. In Christus zijn betekent niets anders dan dat jij dezelfde identiteit ontvangt die Jezus heeft. Je krijgt een nieuwe identiteit, een nieuwe mens. Dat is de Geest van God in jou, en in die Geest en in die identiteit ziet God jou. En alles wat Jezus heeft ontvangen als Zoon, heb jij ook als zoon of dochter ontvangen.

 

God ziet je dus niet meer aan in je oude identiteit, maar in je nieuwe identiteit die net zo volmaakt is als die van Jezus. Als persoon blijf jij voor God gewoon bestaan, alleen jouw identiteit wordt een volmaakt goddelijke en heilige identiteit. Zo ervaar jij dat niet altijd omdat er altijd zonden blijven, maar zo ziet God jou en vanuit die identiteit mag jij steeds meer leren leven. Je bent dus niet Jezus, maar wel draag je Zijn identiteit. Begin er mee om deze waarheid over je leven uit te spreken.

 

Gebed: Heere, door het geloof heeft U mij de identiteit gegeven is gelijk is aan die van Uw eigen Kind Jezus. Mijn identiteit is volmaakt in Uw ogen en ik wil de komende tijd gaan leren wat dat betekent voor de praktijk van mijn leven op aarde.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom