Overwinning: Op de troon met Jezus

 

"Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb." (Openbaring 3:21)

 

Ik weet niet welke smaak jij hebt, maar de gemeente van Laodicea was lauw van smaak. En eigenlijk zegt Jezus in deze brief dat Hij een grotere hekel heeft aan schijnheiligheid en dode rechtzinnigheid dan aan ongeloof. Hij heeft liever dat mensen ongelovig zijn en eerlijk zeggen dat ze liever niets met Jezus willen, dan dat ze net doen alsof. God heeft een hekel aan kerkmensen die in de kerk zitten en ongehoorzaam blijven en zich lauw gedragen: Geen geloof, maar wel meedoen met de rest en zich zeer religieus gedragen. Dat is lauw en dat spuugt Jezus uit. Maar ook wel geloof, maar toch de religie en wereldgelijkvormigheid. Ook dat is te smerig om je voor te stellen.

Deze brief spreekt van mensen die alles hebben. Alles hebben ze voor elkaar, aan geld en goed geen gebrek, maar ze leven zonder God, ze zijn arm, blind en naakt. Ze hebben ten diepste niets. En Jezus staat nu aan de deur en Hij klopt. Want ook voor dit soort mensen heeft Jezus een overwinning gereed liggen. Jezus zegt dat degenen die zo lauw zijn, met haast de goederen van Jezus koopt. Voor hun armoede, biedt Jezus hen goud aan, voor hun naaktheid klederen en voor hun blindheid ogenzalf.

 

Het is Jezus verlangen dat Hij bij ons binnenkomt en met ons de maaltijd gebruikt. Een overwinningsmaaltijd omdat Hij overwon aan het kruis en in het graf. Een maaltijd van brood en wijn, van lichaam en bloed. Want dat zijn de tekenen van overwinning. En leven met Jezus in geloof, dan worden de tekenen van brood en wijn, tekenen die er toe doen. Dan zijn het overwinningstekenen die je als gelovige mag eten en drinken.

 

En vanuit deze overwinning heeft Jezus je troon in de hemel klaar gezet. Wees warm en vol van Jezus, verzadig je met Zijn lichaam en bloed, verzadig je met Hem alleen, dan zul je niet koud, maar zeker niet lauw zijn. Hoe meer van Jezus in je leven, hoe warmer je bent. Lauwheid is ook de lauwheid van een lichaam dat net gestorven is, maar warm is een levend lichaam, waarin God kan wonen.

 

Zoals Jezus Zichzelf op de troon heeft gezet, zo zal Hij jou straks op de troon zetten om met Hem en de Vader te heersen. Eigenlijk is deze troon de troon waar Jezus ook de overwinning op heeft gezet. Toen Jezus Zichzelf daarop zette, op dat moment zette Hij de overwinning op de troon. Een troon die door de overwinning een rechtmatige troon is voor Jezus en daarmee is het ook een rechtmatige troon voor iedereen die in Zijn overwinning deelt.

 

Het zijn zeven overwinningen die ons werden meegedeeld voor degenen die met Jezus overwinnen. En als we zo kijken naar dat wat ons straks gegeven wordt, zullen we vanaf morgen kijken met welke identiteit wij onze tijd op aarde mogen leven. Want hier op aarde mag jij leven in Christus. En in Christus zijn je ook hier op aarde heel veel schatten gegeven.

 

Gebed: Jezus, ik blijf U danken voor Uw overwinningen, ik blijf U danken dat ik in Uw overwinning mag delen en straks al deze beloften uitbetaald mag krijgen. Maar ik wil mijn tijd op aarde leven vanuit mijn identiteit in U. Leer mij ook daaruit leven voor de tijd hier op aarde.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom