Overwinning: Pilaar in het nieuwe Jeruzalem

 

"Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan en Mijn nieuwe Naam." (Openbaring 3:12)

 

Eigenlijk is het wel een vreemde belofte in deze brief: Als je overwint, dan wordt je een pilaar in het nieuwe Jeruzalem. Dat is toch wel wat vreemd zou je zeggen. Dit komt eigenlijk omdat wij het nieuwe Jeruzalem vaak zien als een letterlijke stad, maar in Openbaring gaat het juist niet om een letterlijke stad, maar om een geestelijke stad. Vooral aan het einde van Openbaring, waar het gaat over Jeruzalem met de parelen poorten, blijkt dat met Jeruzalem niet een gouden stad bedoeld wordt, maar dat het de bruid van Christus is, de gemeente, de verzameling van gelovigen. Ook in hoofdstuk 21 gaat het over het Jeruzalem dat neerdaalt en dat is hier ook zo.

Overwinnen door Jezus betekent dus dat je een pilaar zult zijn in dit geestelijke Jeruzalem. Je bent als bruid van Christus een steunend onderdeel van dit geestelijk Jeruzalem. Pilaar mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem is de meest eervolle plaats die mogelijk is. Je bent een drager van de geestelijke stad. En je zult getatoëerd worden met de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van God. Eervol zullen de overwinnaar de bruid van Jezus straks zijn. En God zal daarin wonen, voor eeuwig!

 

Je bent straks dè plaats waar God met vreugde en heerlijkheid zal wonen en je zult straks volmaakt de bruid van Jezus zijn! En om die nieuwe relatie te onderstrepen, zal Jezus ook Zijn nieuwe Naam op je laten schrijven. Daar is Hij niet meer Verlosser en Redder, maar daar zal Hij je Bruidegom zijn en je zult eeuwig en altijd. Wat een belofte voor overwinnaars. En dat terwijl de gemeente die hier wordt aangeschreven, maar kleine kracht heeft. 

 

Filadelfia was een gemeente die amper krachtig genoeg was, maar ze hadden wel Gods Woord in acht genomen. Dat is waar het om gaat totdat we de bruid mogen zijn. En God belooft dat als we het Woord bewaren, Hij ons in tijden van verzoeking zal bewaren. En daarom worden we nu opgeroepen om vast te houden wat we hebben. Nee, dat gaat niet over vormen en tradities, maar dat God over God letterlijke, Eigen woorden. Houd dat vast, en je zult je kroon niet kwijtraken.

 

Ergens lijkt deze overwinningsblofte het minste om over na te denken, maar als we echt kijken wat dit betekent, dan worden we stil en ik hoop dat het je verlangend maakt om straks zo bij Jezus te zijn. God zal zich dan verheugen in je schoonheid. Een stad, gebouwd van Koningskinderen. Een stad gebouwd op het fundament van de Bruidegom en opgebouwd van bruiden. Wat een eenheid en wat een heerlijkheid zal dat zijn om dat te zien! Ik zie uit naar die dag dat U komen zal en dat we samen, hand in hand het hemels paradijs betreden!

 

Gebed: Wat een heerlijkheid belooft U voor Uw overwinnaars. Wat een toekomst legt U weg voor allen die met U delen in Uw overwinning. Ik verlang om straks een pilaar te mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom