Overwinning: Pilaar in het nieuwe Jeruzalem

 

"Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan en Mijn nieuwe Naam." (Openbaring 3:12)

 

Eigenlijk is het wel een vreemde belofte in deze brief: Als je overwint, dan wordt je een pilaar in het nieuwe Jeruzalem. Dat is toch wel wat vreemd zou je zeggen. Dit komt eigenlijk omdat wij het nieuwe Jeruzalem vaak zien als een letterlijke stad, maar in Openbaring gaat het juist niet om een letterlijke stad, maar om een geestelijke stad. Vooral aan het einde van Openbaring, waar het gaat over Jeruzalem met de parelen poorten, blijkt dat met Jeruzalem niet een gouden stad bedoeld wordt, maar dat het de bruid van Christus is, de gemeente, de verzameling van gelovigen. Ook in hoofdstuk 21 gaat het over het Jeruzalem dat neerdaalt en dat is hier ook zo.

Overwinnen door Jezus betekent dus dat je een pilaar zult zijn in dit geestelijke Jeruzalem. Je bent als bruid van Christus een steunend onderdeel van dit geestelijk Jeruzalem. Pilaar mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem is de meest eervolle plaats die mogelijk is. Je bent een drager van de geestelijke stad. En je zult getatoëerd worden met de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van God. Eervol zullen de overwinnaar de bruid van Jezus straks zijn. En God zal daarin wonen, voor eeuwig!

 

Je bent straks dè plaats waar God met vreugde en heerlijkheid zal wonen en je zult straks volmaakt de bruid van Jezus zijn! En om die nieuwe relatie te onderstrepen, zal Jezus ook Zijn nieuwe Naam op je laten schrijven. Daar is Hij niet meer Verlosser en Redder, maar daar zal Hij je Bruidegom zijn en je zult eeuwig en altijd. Wat een belofte voor overwinnaars. En dat terwijl de gemeente die hier wordt aangeschreven, maar kleine kracht heeft. 

 

Filadelfia was een gemeente die amper krachtig genoeg was, maar ze hadden wel Gods Woord in acht genomen. Dat is waar het om gaat totdat we de bruid mogen zijn. En God belooft dat als we het Woord bewaren, Hij ons in tijden van verzoeking zal bewaren. En daarom worden we nu opgeroepen om vast te houden wat we hebben. Nee, dat gaat niet over vormen en tradities, maar dat God over God letterlijke, Eigen woorden. Houd dat vast, en je zult je kroon niet kwijtraken.

 

Ergens lijkt deze overwinningsblofte het minste om over na te denken, maar als we echt kijken wat dit betekent, dan worden we stil en ik hoop dat het je verlangend maakt om straks zo bij Jezus te zijn. God zal zich dan verheugen in je schoonheid. Een stad, gebouwd van Koningskinderen. Een stad gebouwd op het fundament van de Bruidegom en opgebouwd van bruiden. Wat een eenheid en wat een heerlijkheid zal dat zijn om dat te zien! Ik zie uit naar die dag dat U komen zal en dat we samen, hand in hand het hemels paradijs betreden!

 

Gebed: Wat een heerlijkheid belooft U voor Uw overwinnaars. Wat een toekomst legt U weg voor allen die met U delen in Uw overwinning. Ik verlang om straks een pilaar te mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom