Overwinning: Nieuwe kleren en je naam opgeschreven

 

"Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3:5)

 

Hoe meer brieven we aan de zeven gemeenten lezen, hoe meer het duidelijk wordt dat elke gemeente midden in de geestelijke strijd staat. Er zijn mensen die stellen dat we hier op aarde een overwinningschristendom zullen hebben als we in de overwinning delen, maar wat vooral opvalt is dat de beloften voor de overwinning pas na dit leven wordt uitgekeerd. En absoluut is er overwiningskracht in het geloof en zijn we in staat om in de naam van Jezus, grote dingen te doen, maar leven in de absolute overwinning wordt ons straks pas gegeven en deze beloften zijn voor nu tot troost.

 

 

In Sardis leek het allemaal heel mooi te zijn, maar de waarheid was dat er achter alles wat heel wat leek te zijn, slechts dood geloof zat. En als Jezus straks terugkomt is dood geloof voor Hem geen geloof. En ineens zal Jezus er staan, als een dief in de nacht.

 

Toch waren er in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben met dit dode, wereldgelijkvormige geloof. Ik weet niet hoe het bij jou is en waar hoe jouw kleren eruit zien. De waarschuwing is ernstig, want als je kleren bevlekt zijn met zonden en niet zijn gewassen in het bloed van Jezus, dan ben je slechts een verliezer en uiteindelijk geen overwinnaar. En gewassen kleren wordt zichtbaar vanuit je werken. Zijn jouw werken, vol voor God?

 

Als dit zo is, dan krijg je ook vandaag een ongelofelijk grote belofte mee. Kleren die niet bevlekt worden, zullen straks vervangen worden. Nu verslijten je kleren, nu staat je geloof ook soms nog heel erg onder druk en nu is de verleiding soms zo groot, maar degene die overwint, krijgt straks nieuwe, witte kleren. Kleren geschonken door God Zelf. Kleren die niet meer vuil kunnen worden. Volmaakte kleren van een hemelse kleur. Stralend wit zul je straks getooid staan voor Gods troon. Je krijgt straks je statiegewaad. De kleding van een Koninklijk kind, door de Vader bemind.

 

En nog iets: je naam zal nooit gewist worden uit het boek van het leven. Ja, degenen die zich bevuilen aan de wereld, die zich bevuilen met ongeloof en onbekeerlijkheid, die namen vinden we niet terug in het boek van het leven, maar jouw naam, als jij gelovig wandelt met God en de werken voortbrengt die daar als vanzelf uit voortkomen, jouw naam zal nooit uit het boek gewist kunnen worden. Zou je kunnen afhaken? Het lijkt soms dat dit kan omdat wij denken dat je als overwinnaar ook weer kunt verliezen, maar overwinnen is hier niets anders dan delen in de allesomvattende overwinning van Jezus. Daardoor zijn je kleren niet bevlekt, omdat de identiteit van Jezus, de jouwe is door Zijn genade.

 

Eigenlijk is er maar ene vraag van belang: Leef jij met Jezus of leef je niet? En leven met Jezus zal de overwinning geven, voor eens en voor altijd.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Overwinnaar en ik leef met U. Door U zijn mijn kleren niet meer bevlekt en zal ik straks onbevlekt voor U staan en dan zal ik witte, hemelse kleren van U ontvangen. In glorie zal ik straks U hemel binnengaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom