Overwinning: Nieuwe kleren en je naam opgeschreven

 

"Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3:5)

 

Hoe meer brieven we aan de zeven gemeenten lezen, hoe meer het duidelijk wordt dat elke gemeente midden in de geestelijke strijd staat. Er zijn mensen die stellen dat we hier op aarde een overwinningschristendom zullen hebben als we in de overwinning delen, maar wat vooral opvalt is dat de beloften voor de overwinning pas na dit leven wordt uitgekeerd. En absoluut is er overwiningskracht in het geloof en zijn we in staat om in de naam van Jezus, grote dingen te doen, maar leven in de absolute overwinning wordt ons straks pas gegeven en deze beloften zijn voor nu tot troost.

 

 

In Sardis leek het allemaal heel mooi te zijn, maar de waarheid was dat er achter alles wat heel wat leek te zijn, slechts dood geloof zat. En als Jezus straks terugkomt is dood geloof voor Hem geen geloof. En ineens zal Jezus er staan, als een dief in de nacht.

 

Toch waren er in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben met dit dode, wereldgelijkvormige geloof. Ik weet niet hoe het bij jou is en waar hoe jouw kleren eruit zien. De waarschuwing is ernstig, want als je kleren bevlekt zijn met zonden en niet zijn gewassen in het bloed van Jezus, dan ben je slechts een verliezer en uiteindelijk geen overwinnaar. En gewassen kleren wordt zichtbaar vanuit je werken. Zijn jouw werken, vol voor God?

 

Als dit zo is, dan krijg je ook vandaag een ongelofelijk grote belofte mee. Kleren die niet bevlekt worden, zullen straks vervangen worden. Nu verslijten je kleren, nu staat je geloof ook soms nog heel erg onder druk en nu is de verleiding soms zo groot, maar degene die overwint, krijgt straks nieuwe, witte kleren. Kleren geschonken door God Zelf. Kleren die niet meer vuil kunnen worden. Volmaakte kleren van een hemelse kleur. Stralend wit zul je straks getooid staan voor Gods troon. Je krijgt straks je statiegewaad. De kleding van een Koninklijk kind, door de Vader bemind.

 

En nog iets: je naam zal nooit gewist worden uit het boek van het leven. Ja, degenen die zich bevuilen aan de wereld, die zich bevuilen met ongeloof en onbekeerlijkheid, die namen vinden we niet terug in het boek van het leven, maar jouw naam, als jij gelovig wandelt met God en de werken voortbrengt die daar als vanzelf uit voortkomen, jouw naam zal nooit uit het boek gewist kunnen worden. Zou je kunnen afhaken? Het lijkt soms dat dit kan omdat wij denken dat je als overwinnaar ook weer kunt verliezen, maar overwinnen is hier niets anders dan delen in de allesomvattende overwinning van Jezus. Daardoor zijn je kleren niet bevlekt, omdat de identiteit van Jezus, de jouwe is door Zijn genade.

 

Eigenlijk is er maar ene vraag van belang: Leef jij met Jezus of leef je niet? En leven met Jezus zal de overwinning geven, voor eens en voor altijd.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Overwinnaar en ik leef met U. Door U zijn mijn kleren niet meer bevlekt en zal ik straks onbevlekt voor U staan en dan zal ik witte, hemelse kleren van U ontvangen. In glorie zal ik straks U hemel binnengaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom