Overwinning: Heersen met Hem en de morgenster ontvangen

 

"En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf - zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden - zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven." (Openbaring 2:26-28)

 

Het was in de stad Thyatira goed mis. Het lijkt op het eerste gezicht wel mee te vallen, maar als je goed kijkt blijkt er een Izebel in de gemeente te zijn die de waarheid geweld aandoet. Een geest van Izebel die op afgoderij en hoererij uit was. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat deze Izebelgeest ook onder ons misschien wel meer aanwezig is dan wij zouden denken. Deze geest mag namelijk onderwijzen, maar het is niet de waarheid en zelfs Gods dienstknechten worden er door verleidt.

Het zou gewoon kunnen zitten in de manier van kritiek leveren op de waarheid. Of misschien net als in deze stad, dat er naast Gods Woord ook dingen worden voorgeschreven die God niet voorschrijft. Kennelijk was het bij deze Izebel een regel dat om echt te geloven, je de diepte van satan moest kennen. Het is een bepaalde beleving die erbij moet komen om de Waarheid tot echte waarheid te maken. Het zijn dwaalgeesten die meer voorschrijven dan God voorschrijft.

 

Maar één ding is zeker, degenen die overwinnen en die de waarheid trouw blijven die krijgen hier wel een hele grote belofte mee. Degenen die vasthouden aan de Waarheid alleen en die echt leven vanuit de overwinning van Jezus die zal straks macht krijgen over alle heidenvolken. Jezus zal straks heersen over de heidenen en de gelovigen zullen met Hem heersen. Wat een belofte is dat, terwijl we hier in het leven soms onder lijken te gaan in alle tegenstand. Het lijkt wel alsof de tegenstanders altijd de overwinningen opeisen. En toch is de overwinning van Jezus veel sterker en je zult straks met Hem heersen.

 

En daarbij zal Hij je de morgenster geven. Dat is een belofte die lastig is om te begrijpen. De morgenster is de ster Venus en in die tijd stelden heersers uit die tijd dat zij van Venus kwamen. Deze ster zou een ster zijn waar de macht vandaan komt. Het lijkt wat vreemd om deze uitspraken te gebruiken. Tegelijk wordt ook Jezus de Morgenster genoemd. Hij zal heersen en het feit dat Hij de Morgenster is maakt dat deze belofte ook iets zegt over wat wij straks zullen zijn als we overwinnen met Hem.

 

Jezus zal straks als Morgenster, Zijn glorie en heerlijkheid ook overdragen op de overwinnaars met Hem. Nu mag je er al iets van uitstralen, maar straks deel je in Zijn glorie en heerlijkheid. En dat is de belofte die uitstaat voor de toekomst. Straks, als al het lijden voorbij is, zul je bekleed met Jezus' heerlijkheid, uiteindelijk met Hem heersen in de hemel over alle vijanden. Ook over de Izebels van onze tijd, die nu allemaal regels erbij bedenken om toch door eigenzinnige godsdienst de hemel te verdienen.

 

Gebed: Heersen met U op de troon, dat zal straks de prijs van de overwinning zijn die U haalde en waarin ik mag delen. Ik dank U Jezus, voor Uw wonderen en krachten. En ik dank U dat U mij bemoedigt met troostvolle beloften in de strijd van elke dag!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom