Overwinning: Heersen met Hem en de morgenster ontvangen

 

"En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf - zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden - zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven." (Openbaring 2:26-28)

 

Het was in de stad Thyatira goed mis. Het lijkt op het eerste gezicht wel mee te vallen, maar als je goed kijkt blijkt er een Izebel in de gemeente te zijn die de waarheid geweld aandoet. Een geest van Izebel die op afgoderij en hoererij uit was. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat deze Izebelgeest ook onder ons misschien wel meer aanwezig is dan wij zouden denken. Deze geest mag namelijk onderwijzen, maar het is niet de waarheid en zelfs Gods dienstknechten worden er door verleidt.

Het zou gewoon kunnen zitten in de manier van kritiek leveren op de waarheid. Of misschien net als in deze stad, dat er naast Gods Woord ook dingen worden voorgeschreven die God niet voorschrijft. Kennelijk was het bij deze Izebel een regel dat om echt te geloven, je de diepte van satan moest kennen. Het is een bepaalde beleving die erbij moet komen om de Waarheid tot echte waarheid te maken. Het zijn dwaalgeesten die meer voorschrijven dan God voorschrijft.

 

Maar één ding is zeker, degenen die overwinnen en die de waarheid trouw blijven die krijgen hier wel een hele grote belofte mee. Degenen die vasthouden aan de Waarheid alleen en die echt leven vanuit de overwinning van Jezus die zal straks macht krijgen over alle heidenvolken. Jezus zal straks heersen over de heidenen en de gelovigen zullen met Hem heersen. Wat een belofte is dat, terwijl we hier in het leven soms onder lijken te gaan in alle tegenstand. Het lijkt wel alsof de tegenstanders altijd de overwinningen opeisen. En toch is de overwinning van Jezus veel sterker en je zult straks met Hem heersen.

 

En daarbij zal Hij je de morgenster geven. Dat is een belofte die lastig is om te begrijpen. De morgenster is de ster Venus en in die tijd stelden heersers uit die tijd dat zij van Venus kwamen. Deze ster zou een ster zijn waar de macht vandaan komt. Het lijkt wat vreemd om deze uitspraken te gebruiken. Tegelijk wordt ook Jezus de Morgenster genoemd. Hij zal heersen en het feit dat Hij de Morgenster is maakt dat deze belofte ook iets zegt over wat wij straks zullen zijn als we overwinnen met Hem.

 

Jezus zal straks als Morgenster, Zijn glorie en heerlijkheid ook overdragen op de overwinnaars met Hem. Nu mag je er al iets van uitstralen, maar straks deel je in Zijn glorie en heerlijkheid. En dat is de belofte die uitstaat voor de toekomst. Straks, als al het lijden voorbij is, zul je bekleed met Jezus' heerlijkheid, uiteindelijk met Hem heersen in de hemel over alle vijanden. Ook over de Izebels van onze tijd, die nu allemaal regels erbij bedenken om toch door eigenzinnige godsdienst de hemel te verdienen.

 

Gebed: Heersen met U op de troon, dat zal straks de prijs van de overwinning zijn die U haalde en waarin ik mag delen. Ik dank U Jezus, voor Uw wonderen en krachten. En ik dank U dat U mij bemoedigt met troostvolle beloften in de strijd van elke dag!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom