Overwinning: Verborgen manna en een witte steen

 

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt." (Openbaring 2:17)

 

Een hele sterke scheiding lijkt op handen als we deze brief tot ons laten doordringen en voor als we tot ons laten doordringen welke overwinningsbelofte Jezus hier geeft. Blijkbaar ging het er in de gemeente van Pergamus behoorlijk aan toe. Overigens zijn ook alle woorden van alle brieven voor alle gemeenten van belang. Het valt op dat voor het woord 'gemeente'  het meervoud wordt gebruikt in de beloften. Alles lijkt wel te gelden voor alle gemeenten, al zijn er wel niveauverschillen. Daarmee is de gemeente van Pergamus ook een gemeente waarin zaken aan de orde zijn die we gewoon kunnen toepassen op onze gemeenten.

De troon van satan stond daar. Ja, satan heeft zijn troon op de aarde en regeert behoorlijk. En daarvoor gebruikt satan van alles en nog wat. En ondanks dat er positieve zaken te melden zijn van de gemeente van Pergamus, het bleek dat afgoderij en hoererij in de gemeente aanwezig was. De leer van de Nicolaïeten en die van Bileam speelden een grote rol. Bileam had het advies gegeven aan Balak, ten tijde van de woestijnreis van Israël, dat Balak er alles aan moest doen om de Israëlieten te laten trouwen met heidense vrouwen, zodat dan de afgoden binnen het volk zouden komen. Dat zou de ondergang worden.

 

Als Jezus niet je doel is, als je niet alleen vertrouwt op Jezus en op Zijn overwinning en de afgoden, hoe modern ook, hoe ogenschijnlijk onschuldig ook, een rol mogen spelen in je leven, dan speel je met vuur. Want degenen die overwinnen zullen wat ontvangen. Twee zaken voor degenen die niet vallen voor afgoden en satan: Verborgen manna en een witte steen met een naam erop.

 

Het verborgen manna wijst op het eeuwige leven, zoals Jezus zegt dat Hij het Brood van het leven is. Dat ontvang je op het moment dat je overwint. Als je in de overwinning van Jezus deelt, is dit de belofte: Je krijgt manna dat verborgen is. Geen gewoon brood, maar eeuwig Brood waardoor je nooit meer honger zult hebben.

 

Maar nog iets. Als je straks als overwinnaar over de finish komt, of als je als overwinnaar uiteindelijk uit de strijd komt, dan krijg je een witte steen. Want strijd is het, op de plaats waar de troon van satan staat. Die witte steen is geen steen uit de rechtspraak, maar een gewone steen. Het is een witte steen waarmee iemand toegang kreeg tot een feest.

 

Dat geldt voor de overwinnaars: niet zozeer nu de vrijspraak, maar wel de toegang tot het eeuwige Feest in de hemel. En daarbij, krijg je daar een nieuwe naam. Alleen voor jou. Een naam als een soort koosnaam van je Vader. Zo welkom ben jij als je in de overwinning van Jezus deelt. Meer dan overwinnaar zijn, en daardoor hartelijk welkom om het verborgen manna te eten doordat je toegang krijgt met je witte steen.

 

Gebed: Jezus, in Uw overwinning deel ik. En wat een wonder dat ik daardoor toegang krijgt tot Uw hemelse feest. Tot Uw feest waar U mij te eten zult geven van het verborgen manna.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom