Overwinning: Verborgen manna en een witte steen

 

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt." (Openbaring 2:17)

 

Een hele sterke scheiding lijkt op handen als we deze brief tot ons laten doordringen en voor als we tot ons laten doordringen welke overwinningsbelofte Jezus hier geeft. Blijkbaar ging het er in de gemeente van Pergamus behoorlijk aan toe. Overigens zijn ook alle woorden van alle brieven voor alle gemeenten van belang. Het valt op dat voor het woord 'gemeente'  het meervoud wordt gebruikt in de beloften. Alles lijkt wel te gelden voor alle gemeenten, al zijn er wel niveauverschillen. Daarmee is de gemeente van Pergamus ook een gemeente waarin zaken aan de orde zijn die we gewoon kunnen toepassen op onze gemeenten.

De troon van satan stond daar. Ja, satan heeft zijn troon op de aarde en regeert behoorlijk. En daarvoor gebruikt satan van alles en nog wat. En ondanks dat er positieve zaken te melden zijn van de gemeente van Pergamus, het bleek dat afgoderij en hoererij in de gemeente aanwezig was. De leer van de Nicolaïeten en die van Bileam speelden een grote rol. Bileam had het advies gegeven aan Balak, ten tijde van de woestijnreis van Israël, dat Balak er alles aan moest doen om de Israëlieten te laten trouwen met heidense vrouwen, zodat dan de afgoden binnen het volk zouden komen. Dat zou de ondergang worden.

 

Als Jezus niet je doel is, als je niet alleen vertrouwt op Jezus en op Zijn overwinning en de afgoden, hoe modern ook, hoe ogenschijnlijk onschuldig ook, een rol mogen spelen in je leven, dan speel je met vuur. Want degenen die overwinnen zullen wat ontvangen. Twee zaken voor degenen die niet vallen voor afgoden en satan: Verborgen manna en een witte steen met een naam erop.

 

Het verborgen manna wijst op het eeuwige leven, zoals Jezus zegt dat Hij het Brood van het leven is. Dat ontvang je op het moment dat je overwint. Als je in de overwinning van Jezus deelt, is dit de belofte: Je krijgt manna dat verborgen is. Geen gewoon brood, maar eeuwig Brood waardoor je nooit meer honger zult hebben.

 

Maar nog iets. Als je straks als overwinnaar over de finish komt, of als je als overwinnaar uiteindelijk uit de strijd komt, dan krijg je een witte steen. Want strijd is het, op de plaats waar de troon van satan staat. Die witte steen is geen steen uit de rechtspraak, maar een gewone steen. Het is een witte steen waarmee iemand toegang kreeg tot een feest.

 

Dat geldt voor de overwinnaars: niet zozeer nu de vrijspraak, maar wel de toegang tot het eeuwige Feest in de hemel. En daarbij, krijg je daar een nieuwe naam. Alleen voor jou. Een naam als een soort koosnaam van je Vader. Zo welkom ben jij als je in de overwinning van Jezus deelt. Meer dan overwinnaar zijn, en daardoor hartelijk welkom om het verborgen manna te eten doordat je toegang krijgt met je witte steen.

 

Gebed: Jezus, in Uw overwinning deel ik. En wat een wonder dat ik daardoor toegang krijgt tot Uw hemelse feest. Tot Uw feest waar U mij te eten zult geven van het verborgen manna.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom