Overwinning: Geen schade door de tweede dood

 

"Wie oren heeft. laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood." (Openbaring 2:11)

 

Nee, het is duidelijk dat leven uit het geloof niet altijd een gevoel van overwinning geeft. Zeker niet, want verdrukking, lijden en armoede kan er ook zijn als je gelooft. De gemeente van Smyrna wist dat ook. Het is niet zo dat dan alles vanzelf gaat, sterker nog, je mag er gerust vanuit gaan als je in de Overwinnaar gelooft, dat je ook een deel van Zijn lijden zult meemaken. Lijden en geloof, lijken soms echt wel alles met elkaar te maken hebben. Soms zit je aan een sterfbed van een gelovige en denk je: Is dit dan het overwinningsleven? Is dit dat wat het moet zijn als je Jezus volgt? Is dit dan het leven zoals God het wil?

Laat duidelijk zijn dat het nooit Gods verlangen is geweest dat de mens hier op aarde zou lijden. God heeft ons zo niet bedoeld en dat Zijn kinderen lijden vanwege het geloof is ook niet wat Zijn diepste verlangen is. Maar het zijn wel de gevolgen van deze gebroken wereld, het zijn de gevolgen van onze zonden, van onze keuzes zonder God. De wereld is gebroken en de duivel heeft ook zo zijn synagoges. En toch, toch is hiermee niet alles gezegd.

 

Wees niet bevreesd voor wat je lijden zult, dat is de boodschap van de brief aan de gemeente van Smyrna. Wees daar niet bevreesd voor, maar ga in het spoor van de overwinning van Jezus. Ga in het spoor van de Overwinnaar en volhard in het geloof. En de belofte is niet de belofte dat je geen dood zult meemaken, maar wel de belofte dat de tweede dood je niet zal beschadigen. Het woordgebruik in deze zin is een hele stellige ontkenning in het Grieks. Het zal zeer zeker niet gebeuren, het zal onmogelijk zijn dat de tweede dood, de overwinnaars zal beschadigen.

 

De tweede dood is de eeuwige dood, die de ongelovigen in de hel zullen doormaken. En ook daar is is dood niet dood. De tweede dood is geen eeuwig niets, maar een eeuwig leven zonder God met het verlangen te mogen sterven. Het is eigenlijk een eeuwig sterven zonder God en niet kunnen sterven. 

 

Die dood, is er niet voor degenen die met Jezus in Zijn overwinning delen. En voor dit leven geldt de troost dat dit leven niet alles is. Dit leven is maar zo'n klein stukje. Maar de tweede dood zal in jouw leven geen intrede doen op het moment dat je gelooft in Jezus' overwinning. Laat dat aan de ene kant de troost in al het lijden en in alle gebrokenheid zijn. En aan de andere kant, leef hier op aarde je leven in de overwinning van Jezus met het uitzicht op het moment dat je opgenomen wordt in heerlijkheid bij de Vader. En wees niet bevreesd voor het lijden, want absoluut zeker zal de tweede dood je niets kunnen doen! Het kan ook niet, want onder de overwinningen van Jezus, valt ook de overwinning over de hel. En waar je deel hebt aan Zijn overwinningen, is de hel gesloten en overwonnen.

 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw overwinning over de hel. Dank U dat ik in dit leven wel lijden kan krijgen en dat de eerste dood er ook wel zal zijn, maar dat de poort van de hel overwonnen is en door U voor mij is gesloten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom