Overwinning: Geen schade door de tweede dood

 

"Wie oren heeft. laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood." (Openbaring 2:11)

 

Nee, het is duidelijk dat leven uit het geloof niet altijd een gevoel van overwinning geeft. Zeker niet, want verdrukking, lijden en armoede kan er ook zijn als je gelooft. De gemeente van Smyrna wist dat ook. Het is niet zo dat dan alles vanzelf gaat, sterker nog, je mag er gerust vanuit gaan als je in de Overwinnaar gelooft, dat je ook een deel van Zijn lijden zult meemaken. Lijden en geloof, lijken soms echt wel alles met elkaar te maken hebben. Soms zit je aan een sterfbed van een gelovige en denk je: Is dit dan het overwinningsleven? Is dit dat wat het moet zijn als je Jezus volgt? Is dit dan het leven zoals God het wil?

Laat duidelijk zijn dat het nooit Gods verlangen is geweest dat de mens hier op aarde zou lijden. God heeft ons zo niet bedoeld en dat Zijn kinderen lijden vanwege het geloof is ook niet wat Zijn diepste verlangen is. Maar het zijn wel de gevolgen van deze gebroken wereld, het zijn de gevolgen van onze zonden, van onze keuzes zonder God. De wereld is gebroken en de duivel heeft ook zo zijn synagoges. En toch, toch is hiermee niet alles gezegd.

 

Wees niet bevreesd voor wat je lijden zult, dat is de boodschap van de brief aan de gemeente van Smyrna. Wees daar niet bevreesd voor, maar ga in het spoor van de overwinning van Jezus. Ga in het spoor van de Overwinnaar en volhard in het geloof. En de belofte is niet de belofte dat je geen dood zult meemaken, maar wel de belofte dat de tweede dood je niet zal beschadigen. Het woordgebruik in deze zin is een hele stellige ontkenning in het Grieks. Het zal zeer zeker niet gebeuren, het zal onmogelijk zijn dat de tweede dood, de overwinnaars zal beschadigen.

 

De tweede dood is de eeuwige dood, die de ongelovigen in de hel zullen doormaken. En ook daar is is dood niet dood. De tweede dood is geen eeuwig niets, maar een eeuwig leven zonder God met het verlangen te mogen sterven. Het is eigenlijk een eeuwig sterven zonder God en niet kunnen sterven. 

 

Die dood, is er niet voor degenen die met Jezus in Zijn overwinning delen. En voor dit leven geldt de troost dat dit leven niet alles is. Dit leven is maar zo'n klein stukje. Maar de tweede dood zal in jouw leven geen intrede doen op het moment dat je gelooft in Jezus' overwinning. Laat dat aan de ene kant de troost in al het lijden en in alle gebrokenheid zijn. En aan de andere kant, leef hier op aarde je leven in de overwinning van Jezus met het uitzicht op het moment dat je opgenomen wordt in heerlijkheid bij de Vader. En wees niet bevreesd voor het lijden, want absoluut zeker zal de tweede dood je niets kunnen doen! Het kan ook niet, want onder de overwinningen van Jezus, valt ook de overwinning over de hel. En waar je deel hebt aan Zijn overwinningen, is de hel gesloten en overwonnen.

 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw overwinning over de hel. Dank U dat ik in dit leven wel lijden kan krijgen en dat de eerste dood er ook wel zal zijn, maar dat de poort van de hel overwonnen is en door U voor mij is gesloten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom