Overwinning: Boom van het leven


“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)

 

De overwinning is behaald door Jezus, maar deze overwinning is voor elke gelovige. Dat is wat we gisteren al hebben gezien. In Hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Heel vaak is in het Nieuwe Testament het woord ‘overwinning’ gekoppeld aan een term uit de sportwereld. Toch is de term ‘overwinnen’ in Openbaring veel meer een term die we moeten koppelen aan de militaire term van overwinnen.

 

Dat is ook niet vreemd, want de overwinning van Jezus was geen sportoverwinning, maar een overwinning in de geestelijke strijd en in de geestelijke wereld. Jezus overwon zonde, dood, hel en satan. En daarmee is alles overwonnen wat er ook maar te overwinnen was. En het is de vraag of jij in die overwinning mee wil. Geloof jij dat de overwinning van Jezus, ook jouw overwinning is. Door het geloof in Jezus is dat namelijk een feit. En luister dan wat de Geest tegen de gemeenten zegt, luister naar wat God tegen jou zegt als je in dit geloof staat: “Die overwint, die zal Ik geven.”

 

Alle brieven uit Openbaring eindigen met een overwinningsbelofte. Daarmee wordt niet gezegd dat het geloof een soort overwinningsgeloof is waarbij alles voor de wind gaat, maar er wordt wel gezegd dat het geloof in Jezus, alle geestelijke overwinningen wel geeft. Volharding en vertrouwen in het geloof, maakt dat je met Christus meer dan overwinnaar bent. Het heeft er alles mee te maken wat je in Christus hebt gekregen. Zeven keer zullen we daarbij stilstaan en van daaruit de stap maken naar het onderwerp wie jij in Christus bent en wie jij bent voor God, door het geloof in Jezus. Het geloof maakt jou namelijk één met Hem.

 

De overwinning van Jezus overwint ook het verlies van de eerste liefde. Dat was het grote probleem van de gemeente in Efeze. Ze hadden hun eerste liefde verlaten en van hun hoogte afgevallen. Ze moeten terug naar die eerste liefde, terug naar de totale overwinning van Jezus, waardoor je hart weer in liefde zal gaan branden. De afgoden van de Nicolaïeten haten ze in Efeze wel, maar verder is het belangrijk om in de overwinning te volharden. En door dat geloof, krijg je vandaag de belofte dat je straks te eten zal krijgen van een boom, die we in het paradijs hebben gemist. Kennis van goed en kwaad, vonden we toen belangrijker dan de Boom van het leven.

 

God zal straks Zijn belofte vervullen voor hen die overwinnen met Jezus, die Hem volgen in Zijn overwinning en die door Zijn overwinning ook zullen overwinnen. Straks krijg je te eten van de Boom die eeuwig leven zal geven. Overwinnen in de geestelijke strijd, door Jezus geeft zoveel meer dan alles hier op aarde. Dan vangt na dit leven, het eeuwige leven aan. Jezus is deze eeuwigheid al overwinnend ingegaan en je zult straks volgen en eeuwig leven in het paradijs van God. Pasen, dat is winnen met Jezus en straks eeuwig met Hem leven.

 

Gebed: Jezus, Uw beloften Zijn ja en amen. Ik wil slechts in Uw voetsporen gaan en Uw overwinning delen om zo straks eindelijk de eeuwigheid met U binnen te gaan. U zij de glorie, opgestane Heer!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom