Leven in de hemel met dezelfde God

 

"Hij is niet een God van doden, maar Hij is een God van levenden." (Markus 12:27)

 

Je moet er toch wel heel wat creatieve gedachten voor willen bedenken om Jezus zover te krijgen dat Hij gaat zeggen dat dood, dood is. Dat de opstanding uit de doden er niet zou zijn. En voor veel mensen zou deze gedachte een bevrijding zijn. Want als je nergens in gelooft, of je twijfelt of je wel in de hemel zou kunnen komen, dan is de gedachte dat dood, dood is, zo verkeerd nog niet. Maar Jezus doorziet deze strikvragen en ik wil nu niet te diep ingaan op deze vragen, maar veel meer op de troost voor de gelovige achter deze antwoorden van Jezus.

Het laatste in het antwoord van Jezus valt op. Het feit dat de doden opstaan verklaart Jezus met de woorden van God aan Mozes. God zegt namelijk niet dat Hij de God was van Abraham, Izak en Jakob, maar God zei tegen Mozes dat Hij de God van hen is. En dit is zo'n tekst waar je zomaar overheen zou lezen. Als jij straks gestorven bent in het geloof, dan is God nog steeds jouw God. En God is echt geen God voor mensen die dood zijn. Want als wij sterven is ons lichaam voor God niet belangrijk als het inderdaad alleen maar zou verteren.

 

God is een God van de levenden, ook van de levenden die al gestorven zijn. Daar moet je eens over nadenken. God is een God van de levenden die al gestorven zijn. Want degenen die levend zijn in Christus, die sterven niet, die ontslapen slechts. Die gaan slechts het graf in zoals wij 's nachts gaan slapen en de andere morgen ontwaken. En op de grote morgen worden alle ontslapenen wakker gemaakt door God Zelf. En dan zal God zeggen: Ik ben jouw God!

 

En in de hemel, zijn daar dan nog huwelijken? Want daar ging het die Saduceeën ook nog om. Van wie is wie als iemand meerdere keren is getrouwd geweest. Eigenlijk zegt Jezus niets anders dan dat wat hier op aarde bijna niet mogelijk is, of door velen niet begrepen wordt, zal straks in de hemel de praktijk van de eeuwigheid zijn. Daar zullen we elkaar intens liefhebben op de meest zuivere manier. Niet zoals liefde binnen het huwelijk, want dat zal er niet meer zijn, maar we zullen elkaar daar als broers en zussen liefhebben.

 

En dan zeg ik het gelijk maar: Het doet mij soms zoveel pijn dat deze hemelse waarheid altijd verdacht gemaakt lijkt te moeten worden op aarde. Gods kinderen krijgen in hun nieuwe identiteit ook zuivere liefde voor elkaar, zonder verkeerde bedoelingen. Liefde zoals Jezus ons liefheeft. Dan kan een broer een zus liefhebben en een zus een broer, zonder verkeerde bedoelingen. En als dit niet kan, wil niet zeggen dat Gods uiteindelijke doel niet goed is, maar als je verkeerde gedachten krijgt, is het de vraag wat er in jouw leven nog opgeruimd moet worden. Jezus zegt dat we straks in de hemel als de engelen zullen zijn, niet letterlijk, maar in de manier van omgang en relatie hebben met elkaar. En hier op aarde mogen we in het geloof al iets ervaren van liefde in Christus voor elkaar!

 

Gebed: Heere Jezus, ik ben dankbaar met Uw woorden. Dankbaar dat ik een God heb die eeuwig mijn God zal zijn. En ik wil hier op aarde al iets ervaren van geestelijke liefde voor mijn broers en zussen in het geloof. Laat deze zegen nu al stromen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom