Is Jezus koning of Koning

 

"En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië" (Markus 11:11)

 

Wat was het volk blij, ze hebben een nieuwe koning. Eindelijk komt de opvolger van David en hij zou uiteindelijk de Romeinen dan wel het land uitjagen. Deze koning, die zoveel wonderen en tekenen doet, die moet toch wel tot alles instaat zijn. En ze halen Hem met groot gejuich binnen. Hun jassen trekken ze uit en gooien ze op straat zodat de koning Zijn intrede kan doen.

 

 

Wel opmerkelijk dat deze koning op een ezel komt. Het vervoersmiddel van de armen. Het is helemaal geen toonbeeld van macht en kracht. Hij komt niet op een paard, maar op een ezel. Vrede en vriendelijkheid straalt dit uit en helemaal geen overwinningskracht. Ik weet ook niet waarom jij Jezus in je leven welkom heet, maar als het alleen maar om de overwinningen is van jouw problemen, dan zit je goed mis. Er zijn mensen die zeggen: "Ik geloof in Jezus, want Hij kan mijn problemen oplossen." Als dat de Jezus is van jouw leven, dan is het niet de Jezus van de Bijbel, sorry.

 

O ja, Jezus kan wel al je problemen oplossen en Jezus doet wonderen, ook nu nog en ik geloof dat het absoluut onderdeel is van de bediening van de kerk om tekenen en wonderen in de naam van Jezus te doen, maar als dat het enige is, dan geloof je in een andere Jezus dan die de Bijbel ons leert.

 

Jezus gaat namelijk in ene keer door naar de tempel. Jezus gaat net als de bok op de Grote Verzoendag naar de plaats waar Hij voorgesteld zou worden aan het volk. Ja, die bok, dat wisten de mensen wel, maar Jezus werd op dit moment niet als de vervulling van Grote Verzoendag gezien. Maar Jezus gaat door naar de tempel, dat is de plaats waar Hij nu moet zijn. En natuurlijk is Hij als Koning binnengehaald en ten diepste is Hij dat ook echt, maar dan wel de Koning van de vrede. Daarom kwam Hij op een ezel te stad binnen, maar om die vrede te geven, moet het niet tussen Israël en de Romeinen opgelost worden, maar tussen Israël en God.

 

En nu komt Jezus voor het laatst in de tempel. En eigenlijk sluit Hij hier de hele oude tempeldienst af. Nooit meer zal een offer geldig zijn ter verzoening. De laatste keer in de tempel en Jezus kijkt er rond en gaat dan weer weg. Voorgesteld aan God en het volk dat de Bok ter verzoening. En niemand is het ontgaan dat Jezus de stad binnenkwam en de Messias zou komen, rijdend op het veulen van een ezelin. Willen ze het nog duidelijker? Jezus is de Messias, het Offer dat alles zou veranderen.

 

Maar wat zie je in Jezus? Is Hij koning of Koning, is Hij overwinnaar of Overwinnaar, geeft Hij vrede, of Vrede. Het het aards of is het hemels, daar ligt het verschil in geloof. Is Hij mens of de Mens dat de zonde wegneemt. Hoe geloof jij in Hem?

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en God, U bent mijn Offer voor Mijn zonden en daardoor ook mijn Koning en Vredevorst. Jezus, wees welkom in mijn stad, in mijn leven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom