Het is maar wat je wilt

 

"Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?" (Markus 10:51b)

 

Jeruzalem komt ondertussen dichterbij. Het einde van de levensweg van Jezus is in zicht, maar eerst nog door een stad die er niet mocht zijn, Jericho. Een stad die vervloekt was toen deze overwonnen werd door Israël en waar een verbod op lag om deze te herbouwen. Toch gaat Jezus er doorheen. Ook daar moest Jezus zijn. En dat is bijzonder te noemen, maar wat Hij dan doet is nog bijzonderder. Het laat ons iets zien van Jezus' manier van werken. Het laat ons ook iets zien van onze verantwoordelijkheid. Want als Jezus de stad binnenkomt zit daar een bekende man aan de poort. Tenminste voor de mensen van de stad was het een bekende. Hij heette Barthimeüs en hij was blind.

En iets in deze man wekt verwondering. Want als je blind bent, misschien al heel veel jaren, misschien zelfs vanaf zijn geboorte, dan hoop je uiteindelijk toch niet meer op herstel? Dan is de moed toch wel verloren, zou je zeggen. Maar toen deze man hoorde dat Jezus eraan kwam begon hij vol hoop te roepen om ontferming. Dit is wel een les, want hoevaak heb jij al met ziekte getobt en misschien alle artsen wel afgelopen, maar Jezus... Echt bidden en ook nog eens geloven in een wonder? Vaak bidden we wel, maar we zijn daar net zo passief in als mensen die denken dat het geloof eenzijdig bij God vandaan komt.

 

Deze man sterkt zich uit naar Jezus voor genezing. Daar begint het. En als de omstanders dan zeggen dat hij zijn mond moet houden, dan zou je toch eigenlijk stoppen met roepen. Wel apart dat ook in onze tijd we de mond worden gesnoerd als we genezing door de kracht van Jezus verwachten. Dan word je bijna gelijk in een verdachte kerkhoek neergezet. Dat klopt niet, bij Jezus gaat het toch om het geestelijke?

 

Nou, niet dus, want bij Jezus gaan ziel en lichaam gelijk op. En Jezus laat Barthimeüs roepen en dan stelt Jezus een vraag die vreemd is: "Wat wil je dat Ik je doe?" Dat is toch logisch, zou je denken. Toch is dit niet logisch, want hij had ook om een aalmoes kunnen vragen. En trouwens, ik kom mensen genoeg tegen die wel geluk willen in hun leven, maar ten diepste niet de omstandigheden willen veranderen. Mensen die blijven vragen: "Hoe moet ik verder?", maar voor genezing of herstel niets over hebben. Jezus stelt eigenlijk altijd de vraag: "Wat wil je dat Ik doe?"

 

Jezus zal nooit over je grens heen gaan. Jezus is bij machte om je hele leven te vernieuwen, maar als jij niet wil, dan zal Hij niets doen. Als jij geen herstel wil omdat je dan misschien alle aandacht kwijt bent of dat je misschien wel weer moet gaan werken, dan zal er ook geen wonder gebeuren. Als jij tobt met dingen in je leven dan vraagt Jezus vandaag: "Wat wil je dat Ik doe?" Mag Hij ook werkelijk wat doen in je leven. Lichamelijk of geestelijk, maar mag Hij echt wat doen? Als dat zo is: Ga dan heen, je geloof heeft je behouden.

 

Gebed: Jezus, alles wat in mij gebroken en beschadigd is, dat leg ik voor U neer. En het is met alle gebrokenheid misschien mijn manier van leven wel geworden. Ik wil U alle ruimte geven om mij te vernieuwen en te herstellen. Ik geef alles op wat dat in de weg staat.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom