Dienen of heersen

 

"Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn." (Markus 10:43b)

 

Soms lijkt het wel of mensen het nooit leren. En de discipelen begrepen er ook echt niets van. Het hele verhaal over het lijden dat pakken ze werkelijk niet op. En nog steeds blijven ze bezig met de gedachte dat Jezus naar Jeruzalem zal gaan om daar uiteindelijk Koning te worden van een aards koninkrijk. En na de eerdere woordenwisseling over wie de belangrijkste zou zijn, hadden Jakobus en Johannes een andere manier bedacht. Als ze er ruzie om zoeken, komt Jezus daar toch achter, dus trekken ze de stoute schoenen aan en gaan naar Jezus toe met een vraag: "Mogen wij straks aan Uw linkerhand en aan Uw rechterhand zitten in Uw Koninkrijk?"

Wat een vraag, want ze weten niet eens wat ze vragen. Op de vraag van Jezus of zij de drinkbeker van Jezus kunnen drinken en of zij met de doop van Jezus gedoopt kunnen worden, geven ze vervolgens nog een overmoedig antwoord ook. Ja, dat kunnen ze. Het vreemde dat Jezus in Zijn antwoord zegt is dat Hij het er niet over heeft dat ze het 'kunnen', maar dat ze het 'zullen'. Later zullen ze namelijk, zonder dat ze daarin een keus hebben, inderdaad ook met Jezus lijden en uiteindelijk omwille van het Evangelie sterven.

 

Maar Jezus wil hen eigenlijk gelijk maar een nieuwe wet van het Koninkrijk uitleggen. En die wet is er eentje die wij meestal ook niet zo leuk vinden. En deze wet had Hij na de woordenwisseling ook al genoemd, maar dat was blijkbaar niet doorgedrongen. Jezus zegt dat het in Zijn Koninkrijk niet is zoals bij de machthebbers die macht willen hebben over anderen. De belangrijkste in Zijn Koninkrijk, degene die eigenlijk het meeste recht heeft om aan Zijn rechterhand te zitten is degene die de minste wil zijn en een dienstknecht van alle wil zijn.

 

De slaven om Jezus' wil, die zullen de hoogste plaats in het Koninkrijk krijgen. Degenen die met macht spelen, moeten zich afvragen of ze zelfs wel in het Koninkrijk kunnen komen. Macht en manipulatie zijn duivelse krachten die niet in het Koninkrijk van Jezus thuishoren. Het is zoals Jezus is. Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. En hier liggen wel een paar vragen. Wil jij zo dienen zoals Jezus dient? Ik zag net op internet een plaatje van een sloot en er stond bij: "Tag je vriend erin voor wie jij in de sloot zou willen springen." Dienen zoals Jezus betekent dat je alles doet voor de ander. Niet alleen je vriend, maar iedereen. Wil jij onderdaan zijn van het Koninkrijk waar het zo werkt.

 

En voor degenen die van hun dienen hun religie hebben gemaakt omdat ze zijn doorgeslagen is de vraag op zijn plaats of jij gediend wil worden? Mag Jezus jou dienen en mag je broeder of zuster jou dienen. Kun jij dat ontvangen? Of ben je zo hoogmoedig dat je bent gaan dienen uit heerszucht en uit angst dat je in het gediend worden, hulp moet aanvaarden? Gods Koninkrijk is een rijk van dienen en gediend worden en niet van heersen en overheersen.

 

Gebed: Jezus, ik wil door U gediend worden en ik wil dienen in alles wat ik doe, maar ook mijn broers en zussen mogen mij dienen, zodat ik mag uitdelen en mag ontvangen en zodat heerszucht in mij geen ruimte zal krijgen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom