Rijk zijn is niet alles

 

"Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat." (Markus 10:25)

 

Ja, de discipelen raakten wel even flink in de war toen ze Jezus in gesprek hoorden met de rijke jongeman. Want de vraag die deze jongen stelde was niet eens zo vreemd. En het ziet er ook helemaal niet uit dat deze jongen bezig was om een strikvraag te stellen. Het heeft er alle schijn van dat deze jongen een eerlijke vraag stelde waar hij mee zat. En dat bevestigt Jezus ook nog eens omdat Hij hem liefheeft als Hij hoort dat Hij alle geboden van God heeft gehouden.

"Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Die vraag hield deze jongen bezig en waarschijnlijk was dit ook echt zijn verlangen, want elk gebod had hij nauwgezet gehouden. Tenminste, elke gebod naar zijn naaste wel. Maar dan zegt Jezus: "Verkoop alles wat je hebt, deel het uit en neem je kruis op." En dat was te veel. Ten diepste moest dan zijn hele vertrouwen eraan. Vertrouwen op zijn vermogen.

 

En de discipelen begrijpen er niets meer van, want als deze jongen buite het Koninkrijk blijft, wie kan er dan wel ooit binnengaan. Maar dan legt Jezus uit: "Het is makkelijker dat een kameel door het kleinste poortje van de stadsmuur, de naald, naar binnengaat dan dat een rijke in het Koninkrijk kan binnengaan.

 

Wat doet geld? Heel eenvoudig, als je genoeg geld hebt, kun je zonder God. Dan kun je alles kopen en alles wordt beschikbaar. De jongen wordt verdrietig omdat hij met zijn geld de hemel niet kan kopen. Alles is mogelijk met geld, maar dat wat hij verlangt niet. En de rots onder zijn leven, zijn geld is zijn god. Natuurlijk heeft hij God aanbeden, natuurlijk wel, maar diep geestelijk was zijn geld zijn god. En de poort van de hemel is te klein voor mensen met bulten geld op hun rug. 

 

En eigenlijk gaat het niet alleen om geld, maar Jezus laat wel zien dat je geld offeren een kruis is. Dat kost je jezelf. Want zijn levenshuis was er op gebouwd en hij kon het niet missen. En het geheim van het Koninkrijk is dat als je alles weggeeft, je honderdvoudig terugkrijgt.

 

En natuurlijk, jij bent misschien wel niet zo rijk als deze jongen, maar hoe ga je met je geld om? In hoeverre bepaald geld jouw leven, want dat kan ook als je elke dag te kort hebt. Of elke dag tekort omdat je koste wat het kost wil overhouden. Hoe gaan wij met geld om? Hoe eerlijk doen we zaken? Of bevorderen we met geld oneerlijke handel? Het zijn maar een paar vragen, want geld kan ons leven beheersen, zodat de hemelpoort te klein is om met je bulten van geld en geldzorgen binnen te gaan.

 

Gods Koninkrijk is een rijk van genade waar geld geen rol speelt. Dat moeten we meer beseffen zodat we werkelijk in die ontspanning kunnen komen en het geloof hebben dat als wij onze verantwoordelijkheid nemen, God ook dagelijks wil zorgen.

 

Gebed: Jezus, ik wil geen afgoden dienen in mijn leven en zeker die van geld niet. Ik wil van Uw genade leven, ik wil me volkomen richten op Uw Koninkrijk en mij door geld niet laten afleiden.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom