Man en vrouw, Jezus en de gelovige

 

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten." (Markus 10:7)

 

We leven in een tijd dat alles maar moet kunnen. Echtscheiding is een keus van mensen en eigenlijk is het woord keus niet eens het juiste woord. Echtscheiding is een recht geworden dat mensen hebben. En ook de Farizeeën hadden daar zo hun mening over. En ze halen dan ook gelijk Mozes er nog maar even bij. Mozes had toch gezegd dat er best redenen waren waarbij iemand zijn vrouw een scheidbrief mocht geven. En we lezen daar inderdaad wel iets van terug.

 

 

Maar Jezus gaat de inhoudelijke discussie niet eens aan en wijst hen terug naar de hardheid van hun hart. Want daarom had Mozes dit gezegd. Maar zo had God het niet bedoeld. Wat God heeft samengevoegd, dat mag de mens niet scheiden. Het was Gods bedoeling altijd geweest om man en vrouw te maken en hen tot een eenheid te laten zijn. En daarom moet een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen.

 

Paulus zegt pas later precies waarom God het huwelijk zo hoog heeft staan. Als je de wetgeving van het Oude Testament leest, is er niets dat zo sterk neer wordt gezet dan alles wat met overspel te maken heeft. Paulus zegt dan later dat het huwelijk het beeld moet zijn van Christus en de gemeente. En dan moet je dit gedeelte eens lezen vanuit dat oogpunt.

 

Want wat staat er dan? Dan gaat het over het huwelijksbevel uit Genesis 2. De opdracht dat een man zijn ouders moet verlaten. De eerste Adam krijgt de opdracht om met zijn Eva te trouwen. En dat huwelijk moet de afspiegeling zijn van Christus en de gemeente. En dan komt Jezus als de tweede Adam. En wat doet Jezus? Jezus doet letterlijk wat God gebiedt. Jezus verlaat Zijn Vader om Zijn vrouw aan te hangen. We zitten hier in Markus 10, midden in het lijdensevangelie. En juist op dit moment zegt Jezus dit. En waar uit Adam, Eva gebouwd werd, daar werd door het lijden van sterven van Jezus de Kerk gebouwd. Jezus verliet Zijn Vader om Zijn bruid aan te hangen en één met haar te worden.

 

Jezus is één geworden met Zijn bruid. Hij werd één met ons mensen, Hij verliet het Huis van Zijn Vader, om Zijn bruid te werven. Jezus ging er zelfs de dood voor in, Hij nam zelfs alle zonden op Zich en maakte Zich helemaal één met ons. Hij achte het niet als roof om aan ons gelijk te worden en Zijn gelijk zijn aan God te verlaten. Jezus doet, wat Hij van ons vraagt in het huwelijk. Door Jezus voegt God ons weer samen met Hem door het geestelijke huwelijk met Jezus. Adam was verantwoordelijk voor Eva, maar Jezus maakt Zich verantwoordelijk voor ons. Elke zonde die Zijn bruid doet, daar neemt Hij, als de Man, verantwoordelijkheid voor. En daarom stond de doodstraf op overspel en echtbreuk. Want geestelijk overspel, Jezus vaarwel zal de doodstraf tot in eeuwigheid tot gevolg hebben. Maar Jezus kwam, alles achterlatend omdat Hij één wil zijn met jou.

 

Gebed: Jezus, U bent Mijn Bruidegom en ik wil Uw bruid zijn. Laat mij voor U zijn als Eva voor Adam. Laat mij leven voor U en met U. Laat mij slechts één zijn met U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom