Macht over elke demon

 

"En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten." (Markus 9:29)

 

Je zou zeggen dat Jezus, na Zijn verheerlijking op de berg, toch wel even wat tijd nodig zou hebben om van deze ervaring bij te komen. Maar die tijd wordt Hem niet gegund en daarbij blijkt ook dat de ervaring op de berg Hem niet uit evenwicht bracht. Het bracht Hem ook niet uit Zijn afhankelijke houding met Zijn Vader. Ook als Hij beneden aan de berg komt, blijft de intense relatie met Zijn Vader de basis van waaruit Hij handelt. Maar Zijn discipelen blijken nog niet te begrijpen dat ook zij alleen vanuit afhankelijkheid de dingen kunnen doen die God hen te doen geeft.

Jezus komt van de drie discipelen de berg af, en gelijk onderaan de berg is er tumult. Het vreemde is dat het niet in eerste instantie blijkt te gaan om een vader met een demonisch bezeten jongen, maar het gaat eerst over de twistgesprekken met de schriftgeleerden. Blijkbaar waren de negen achtergebleven discipelen in het nauw gekomen toen de kerkleiders zagen dat ze als discipelen van Jezus de vader met zijn zoon niet konden helpen. Er was een vader bij hen gekomen met zijn zoon en die werd zo door de duivel bezet dat je voor zijn leven moest vrezen. En de discipelen konden er niets aan veranderen.

 

Het begint voor ons vandaag wel met dezelfde vraag als voor de discipelen. Geloven wij, geloof jij, dat in de Naam van Jezus wij de macht hebben over elke demon? Ja, ook nu! God is niet veranderd, maar ook satan is namelijk niet veranderd, hooguit is hij wat slimmer geworden. Daar waar wij alles bij de psychische wetenschap hebben neergelegd alsof iemand alleen nog maar psychisch ziek kan zijn, daar vergeten wij meestal nogal eens om geestelijk naar de problemen te kijken. 

 

De discipelen doorzagen hier wel het probleem, maar de demon liet zich niet wegsturen. Ik weet hoe het voelt als je een demon wil wegsturen die niet wil. Dat is frusterend, dat maakt dat als je niet uitkijkt, je in eigen kracht wat gaat proberen. Met geweld, met geschreeuw of op welke manier dan ook. Maar dit werkt nooit. Elke demon vindt het prachtig als wij onze krachten op deze manier verspillen. En dan die schriftgeleerden. Ook dat is tegenwoordig echt niet anders. Nette kerkmensen of kerkleiders die je veroordelen omdat je gelooft dat satan nog steeds invloed heeft op mensen. Toch is de boodschap van Jezus echt niet alleen voor de tijd van toen.

 

Dit is de les voor de discipelen en voor ons: Alleen door bidden en vasten zal dit soort demonen het veld ruimen. Het is geen methode, maar het gaat hier om de houding. Daar waar satan gebieden van iemands leven overneemt, daar is hij slechts in de Naam van Jezus te verdrijven. Alleen totale afhankelijkheid van God is het antwoord. Dan zal de religie zwijgen en satan vluchten. Niets kan er op dit gebied in eigen kracht. Het is zelfs levensgevaarlijk! Maar in totale afhankelijkheid is het God Die Zelf Zijn macht door discipelen van toen en nu toont. Satan hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en ik onderwerp mijzelf helemaal aan U. Niet mijn kracht, maar Uw kracht door mij heen zal mij de overwinning op elke demon geven. Uw Koninkrijk zal zichbaar worden als ik afhankelijk ben van U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom