Macht over elke demon

 

"En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten." (Markus 9:29)

 

Je zou zeggen dat Jezus, na Zijn verheerlijking op de berg, toch wel even wat tijd nodig zou hebben om van deze ervaring bij te komen. Maar die tijd wordt Hem niet gegund en daarbij blijkt ook dat de ervaring op de berg Hem niet uit evenwicht bracht. Het bracht Hem ook niet uit Zijn afhankelijke houding met Zijn Vader. Ook als Hij beneden aan de berg komt, blijft de intense relatie met Zijn Vader de basis van waaruit Hij handelt. Maar Zijn discipelen blijken nog niet te begrijpen dat ook zij alleen vanuit afhankelijkheid de dingen kunnen doen die God hen te doen geeft.

Jezus komt van de drie discipelen de berg af, en gelijk onderaan de berg is er tumult. Het vreemde is dat het niet in eerste instantie blijkt te gaan om een vader met een demonisch bezeten jongen, maar het gaat eerst over de twistgesprekken met de schriftgeleerden. Blijkbaar waren de negen achtergebleven discipelen in het nauw gekomen toen de kerkleiders zagen dat ze als discipelen van Jezus de vader met zijn zoon niet konden helpen. Er was een vader bij hen gekomen met zijn zoon en die werd zo door de duivel bezet dat je voor zijn leven moest vrezen. En de discipelen konden er niets aan veranderen.

 

Het begint voor ons vandaag wel met dezelfde vraag als voor de discipelen. Geloven wij, geloof jij, dat in de Naam van Jezus wij de macht hebben over elke demon? Ja, ook nu! God is niet veranderd, maar ook satan is namelijk niet veranderd, hooguit is hij wat slimmer geworden. Daar waar wij alles bij de psychische wetenschap hebben neergelegd alsof iemand alleen nog maar psychisch ziek kan zijn, daar vergeten wij meestal nogal eens om geestelijk naar de problemen te kijken. 

 

De discipelen doorzagen hier wel het probleem, maar de demon liet zich niet wegsturen. Ik weet hoe het voelt als je een demon wil wegsturen die niet wil. Dat is frusterend, dat maakt dat als je niet uitkijkt, je in eigen kracht wat gaat proberen. Met geweld, met geschreeuw of op welke manier dan ook. Maar dit werkt nooit. Elke demon vindt het prachtig als wij onze krachten op deze manier verspillen. En dan die schriftgeleerden. Ook dat is tegenwoordig echt niet anders. Nette kerkmensen of kerkleiders die je veroordelen omdat je gelooft dat satan nog steeds invloed heeft op mensen. Toch is de boodschap van Jezus echt niet alleen voor de tijd van toen.

 

Dit is de les voor de discipelen en voor ons: Alleen door bidden en vasten zal dit soort demonen het veld ruimen. Het is geen methode, maar het gaat hier om de houding. Daar waar satan gebieden van iemands leven overneemt, daar is hij slechts in de Naam van Jezus te verdrijven. Alleen totale afhankelijkheid van God is het antwoord. Dan zal de religie zwijgen en satan vluchten. Niets kan er op dit gebied in eigen kracht. Het is zelfs levensgevaarlijk! Maar in totale afhankelijkheid is het God Die Zelf Zijn macht door discipelen van toen en nu toont. Satan hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en ik onderwerp mijzelf helemaal aan U. Niet mijn kracht, maar Uw kracht door mij heen zal mij de overwinning op elke demon geven. Uw Koninkrijk zal zichbaar worden als ik afhankelijk ben van U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom