Schamen en schamen

 

"Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon van de mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen." (Markus 8:38)

 

Zou Jezus Zich in de hemel voor je schamen? Niet een vraag die je elke dag hoeft te beantwoorden, maar vandaag een keer wel. Zou Jezus' lijden in de hemel op een bepaalde manier nu nog doorgaan omdat jij je schaamt voor Hem. Want de ene kant van het opnemen van je kruis is dat niet meer jij leeft, maar Christus in jou. Maar het tweede wat daar dan uit voortkomt is of jij als Jezus op aarde bent. En wat doe jij dan met Hem en met Zijn Woorden.

 

Het is nogal een vraag waar een behoorlijk gevolg aan zit. Jezus volgen, dat zou je wat kunnen kosten. Misschien wel niet zoals in China voor een christen, maar het zou kunnen dat je door voor Jezus uit te komen, je minstens toch wat meewarig wordt aangekeken. En het is de vraag wat jij doet met de woorden van Jezus en met Zijn boodschap.

 

En dan maakt het echt niet zoveel uit of je dominee bent of vuilnisman. Want ook ik vind sommige woorden van Jezus nogal schokkend, zo schokkend dat ook ik wel eens denk: "Moet ik dat echt op deze manier zeggen?" Maar Jezus nam geen blad voor Zijn mond als het om de waarheid ging. En de waarheid vandaag is dat als wij liever de wereld willen winnen (niet winnen voor Jezus, maar de wereld ons eigendom maken) in plaats dat wij op Jezus gericht zijn, dat we daarmee schade aan onze ziel lijden. Overigens zegt Jezus hier niets over behoud of verloren gaan.

 

Maar Jezus zegt wel: Als jij je schaamt voor Mij en Mijn woorden, dan schaam Ik mij voor jou. Laat die woorden eens bij je binnenkomen met de gedachte daarbij wat het Jezus kostte om jou te redden. En weet je, dan denk ik, zeg ik dan nu geen dingen die heel wettisch lijken? Ben ik dan nu niet bezig om iets verplicht te stellen? Toch is Jezus wel heel erg duidelijk. 

 

En eigenlijk is het ook niet vreemd. Want als jij zeker weet dat alleen Jezus en Zijn woorden de waarheid zijn, dan weet jij ook dat dit niet alleen voor jou je redding is, maar ook voor elk ander mens op deze wereld. En als het lijden van Jezus echt waardevol voor je is, dan wil je niets liever dan dat de hele wereld er gebruik van zou maken, zodat het intense lijden van Jezus ook werkelijk zoveel mogelijk redding opbrengt. Want hoe meer gelovigen, hoe meer dat Jezus' werk  gewaardeerd wordt. En dan is zwijgen uit schaamte, je schamen voor het allergrootste dat God in de wereldgeschiedenis heeft gedaan. Wat zou Jezus dan moeten zeggen in de hemel als Zijn Vader naar jou vraagt?

 

We hoeven ons niet te schamen voor Jezus en Zijn woorden... Er is geen grotere Koning dan Jezus. Hij is zo volmaakt, volkomen Goddelijk. Hij stijgt boven alles uit. En elk mens die jou belachelijk maakt om de woorden van Jezus, die ziet niet wat de werkelijkheid is.

 

Gebed: Heere Jezus, U wil ik belijden voor de mensen, U wil ik aanbidden. Mijn leven zal staan in het teken van U. En ik geloof dat U met vrijmoedigheid over mij zal spreken bij Uw Vader als ik op aarde vrijmoedig van U spreek.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom