Satan, verdwijn

 

"Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen." (Markus 8:34b)

 

Het zal je maar gezegd worden: Ga weg achter mij satan. En dat terwijl je net hebt beleden dat Jezus de Christus is. En dat terwijl je helemaal voor Jezus wil gaan. Ik krijg soms wel eens de vraag of een kind van God een demon in zich kan hebben. Ja, dat kan. Zodra wij ons openstellen voor verkeerde gedachten of zonden toelaten, dan krijgt satan een kans om binnen te komen en op bepaalde terreinen de macht over te nemen. Soms kan dat verslavend zijn, soms ook zoals nu bij Petrus gebeurt. Satan pakt de ruimte die hij krijgt op het moment dat Petrus Jezus ziet als de nieuwe koning.

 

Dit is wel wat er kan gebeuren. Satan heeft meer invloed op ons leven dan dat wij beseffen. Niet voor niets schrijft Paulus later over de geestelijke wapenrusting die van belang is. En met het gesproken Woord moeten wij satan te lijf gaan. En wat doet Petrus? Petrus gaat zijn eigen visie volgen, terwijl hij het Woord had moeten gebruiken. En als Jezus hem zijn gang had laten gaan, dan had Petrus er alles aan gedaan om het lijden van Jezus te voorkomen.

 

En het lijden van Jezus voorkomen, dat is de taal uit de hel. Daar wil satan maar heel graag Petrus als een instrument voor gebruiken. En Petrus had uit het Woord moeten weten dat de Messias niet kwam om een aards koninkrijk te vestigen. Al direct na de zondeval had God de Redder beloofd die satan de kop zou vermorzelen. Al direct werd de Redder van de mensheid aangekondigd. En ook Jesaja had er al heel veel over geprofeteerd.

 

Dat wat Petrus zegt zijn gedachten die satan gebruikt om Petrus een te zetten tot het voorkomen van het lijden van Jezus en als hem dat zou lukken, dat zou de mensheid niet gered zijn, dan zouden wij in onze zonden gebleven zijn. Maar Jezus bestraft hier niet Petrus, maar Hij bestraft hier rechtstreeks satan. Hij zet satan direct op zijn plek. "Er achter en uit Mijn blik." Jezus doorziet direct dat satan in Petrus bezig is.

 

Dit zet het vandaag wel op scherp. Heel erg op scherp, want zodra wij onze visie gaan volgen en die niet meer toetsen aan Gods Woord, dan kan het ineens helemaal mis zijn. Dat kan satan zomaart ruimte krijgen. De waarheid is altijd van belang. Soms laat satan je leugens geloven, die je vervolgens ook nog gaat uitspreken. Doorzie hem, door te zien wat God Zelf zegt. Zeker als het om het Koninkrijk van God gaat en de groei van jouw geloof. Die twee zaken wil hij nooit. 

 

En in navolging van Jezus hebben wij satan op zijn plek te zetten. "In de Naam van Jezus, achter mij." Satan heeft geen recht meer op het moment dat jij op de waarheid staat. Zodra je leugens toelaat, heeft hij recht om daar iets mee te doen. Bij Petrus was dat zijn visie op Jezus' koningschap. Bij jou krijgt hij misschien andere ruimtes, maar belijdt die ruimtes als zonden aan God en stuur satan weg in de Naam van Jezus!

 

Gebed: In Uw Naam, Jezus, wil ik in de waarheid leven en ik ontzeg satan elke bestaansgrond in mijn leven op het gebied van leugens in mijn denken. Ik ontzeg hem elke grond omdat Jezus mijn waarheid is. Ik ben geliefd door God in Hem.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom