Vaste grond en bewijs

 

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Hebreeën 11:1)

 

We hebben een maand stilgestaan bij de brief aan de Hebreeën. Een maand die niet altijd heel praktisch was, maar waarin we veel dieper onderwijs hebben gekregen over Jezus. Laten we het een maand volwassenonderwijs noemen. En we sluiten af met het stukje waar we gisteren aan begonnen. Want als de rechtvaardige uit het geloof leeft, dan zou de schrijver, de schrijver niet zijn als hij dat dan ook nog wel gaat uitwerken. We gaan nu niet alle geloofshelden uit hoofdstuk 11 langs, dat komt misschien later nog wel eens, maar we sluiten af daar even nog stil te staan bij de definitie van geloof.

 

 

Het geloof (en een geloof) is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het geloof is meer dan alleen de verzoening, het geloof is ook het geloof in de Zoon Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. Het geloof is ook dat God niet meer in een tabernakel woont, maar tabernakelt in ons lichaam. Het geloof is ook de vrijmoedigheid tot God en de zekerheid van onze eeuwige toekomst. En de dingen die er nog niet zijn, daar hopen we op. Hopen doe je op datgene waar je naar verlangt. In deze wereld is hoop onzeker, maar in het geloof is de hoop helemaal zeker. Je hoeft niet te twijfelen, of je zult de eeuwige toekomst ontvangen door het geloof in Jezus. Het geloof in Jezus is een onderdeel van het geloof, maar het geloof strekt zich uit naar de dingen die nog niet zijn alsof ze waren.

 

We hopen op alles wat God ons belooft. Dat is heel concreet wat het geloof in jou leven uit moet gaan werken. En die hoop geeft je vaste grond onder je voeten. Het is een vaste grond, waardoor jouw leven niet langer wankelt, maar vast staat in de hoop door het geloof. Het is een zeker weten dat je het zal ontvangen!

 

Daarnaast is het ook een bewijs van de zaken die je niet ziet. God heeft deze aarde geschapen. Wil je daarvan bewijs? Dat lukt niet door redeneren, maar het bewijs dat God de aarde heeft geschapen ligt in jouw geloof. Jezus stierf aan het kruis voor jou? Het bewijs is nergens anders in te vinden dan in het geloof. En dat telt in deze wereld niet mee, alles wat niet empirisch te bewijzen is, alles wat niet zichtbaar is aan te tonen is niet bewezen, maar het geloof is voor ons die behouden worden, het bewijs dat alles waar is wat God ons heeft bekend gemaakt. Het geloof geeft jou een zo'n diepe zekerheid dat dit jouw bewijs is van alle zaken die je niet ziet, maar die er zijn omdat God het zegt.

 

En uit dit geloof dat een vaste grond is voor je hoop en een bewijs van alle onzichtbare zaken, zal de rechtvaardige leven. Zo leefde Jezus uit Zijn geloof, en op deze manier volgen wij Hem met het geloof na. Amen? Amen!

 

Gebed: Vader God, ik geloof! Ik geloof dat alles waar is wat U zegt, het is mijn vaste grond geworden. Ik heb de vaste grond gevonden in al Uw woorden die waar en zeker zijn. En ik leef met het bewijs dat U in mij werkt door het geloof. Alles is waar en voor mij is het vanaf vandaag bewezen door het geloof.

 

 

Misschien lees je al een poosje mee met de dagelijkse meditaties. Fijn dat je dit doet! Voor alles wat we bij 'Eindeloos gelukkig' doen geldt dat we nergens geld voor vragen. Toch willen we de mogelijkheid om een gift over te maken af en toe even laten weten. Met alle activiteiten maken we namelijk wel kosten en die lopen toch wel op. We willen niet dat je gaat betalen voor de meditaties, op die manier willen we niets ontvangen, maar een vrijwillige gift om het werk van 'Eindeloos gelukkig' te steunen is hartelijk welkom.

 

Giften zijn welkom op IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom