Geloof door de tekenen

 

"Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet." (Johannes 10:37)

 

Jezus is Zijn leven niet meer zeker. De menigte wordt boos, want ze vinden Hem een Godslasteraar en een duivel. En eigenlijk op het punt waar het telkens om draait, ook nu nog in onze tijd. Mooie verhalen willen de mensen wel horen, al is de gelijkenis van de Goede Herder voor de leiders van het volk niet te verteren, want waarom zou alleen Jezus het goed doen? Waarom zouden er geen andere herders zijn die ook goed voor de schapen zorgen?

 

 

Jezus is duidelijk: Ik ben de Zoon van God! En de Zoon van God is de Messias die komen zou. MAar op het moment dat Jezus Zichzelf Gods Zoon noemt, gaat Hij over de grens van het volk. Dit mag Hij niet zeggen. En trouwens, ook nu is dit niet veel anders. De Godheid van Jezus wordt keer op keer ter discussie gesteld. Helaas wel. Maar zonder God te zijn, zou er geen redding mogelijk zijn, want geen mens zou de prijs bij God kunnen betalen, dan alleen God Zelf.

 

Dat is ook de reden dat Jezus zegt: "Ik en de Vader zijn één". Er is geen verschil tussen Jezus en de Vader. Jezus is de Vader en de Vader is Jezus. Er is geen verschil in God. Jezus is niet iemand die Zichzelf tot God verheft door Zichzelf Gods Zoon te noemen, maar Hij is God Zelf. Zoals we begonnen zijn met Johannes dat God Zelf is gekomen.

 

En eigenlijk zegt Jezus: "Je kunt het nog zien ook dat het klopt, kijk maar naar de werken die Ik doe!" Dat wat Jezus doet op aarde bewijst dat Hij God is. En misschien dat je nog kunt zeggen dat je iemand de zonden kunt vergeven, want uiterlijk zie je daar niets van. (Al verandert wel iemands levenshouding). Maar dat Jezus de macht heeft over ziekte, dood en duivel, dat zijn toch wel duidelijke tekenen van het feit dat Hij Gods Zoon is. 

 

En misschien vind jij het soms ook heel moeilijk om te geloven dat Jezus echt voor jouw zonden is gekomen. Misschien vind je het ook moeilijk om te geloven dat het geloof in Jezus werkelijk het ware geloof is, want waarom zou een ander geloof niet waar zijn? Jezus zegt: "Geloof Mij dan om wat ik doe." In alles wat Jezus doet, maakt Hij de contouren van Zijn Koninkrijk zichtbaar. Het Koninkrijk van verzoening, bevrijding en genezing, maar ook van overvloed.

 

En dat is de reden waarom de discipelen later de wereld worden ingestuurd, en de kerk van nu ook, om niet alleen verzoening te preken, maar ook de tekenen van het Koninkrijk te doen. Deze tekst uit Johannes 10 verliest zijn kracht als we in de kerk alleen gericht zijn op de verzoening. We mogen de mensen in de Naam van Jezus de tekenen van het Koninkrijk laten zien. En juist die tekenen heeft Jezus ons gegeven om de boodschap van heil te onderstrepen met de tekenen van het Koninkrijk. Zodat de wereld zal geloven dat in Jezus de zaligheid ligt.

 

Gebed: Heere Jezus, ik geloof U op Uw woord, maar ook om de tekenen die U deed. Maar ik bid U ook om de tekenen van Uw Koninkrijk ook zichtbaar te mogen maken, zodat de woorden van Uw Evangelie ook nu nog onderstreept worden met de tekenen van Uw Koninkrijk!

 

Misschien lees je al een poosje mee met de dagelijkse meditaties. Fijn dat je dit doet! Voor alles wat we bij 'Eindeloos gelukkig' doen geldt dat we nergens geld voor vragen. Toch willen we de mogelijkheid om een gift over te maken af en toe even laten weten. Met alle activiteiten maken we namelijk wel kosten en die lopen toch wel op. We willen niet dat je gaat betalen voor de meditaties, op die manier willen we niets ontvangen, maar een vrijwillige gift om het werk van 'Eindeloos gelukkig' te steunen is hartelijk welkom.

Giften zijn welkom op IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom