Ook nog andere schapen

 

"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder" (Johannes 10:16)

 

Jezus is nog niet klaar, dat blijkt wel uit de toevoeging nadat Hij heeft gezegd dat Hij de Goede Herder is. Want de zijnen kent Hij en de zijnen kennen Hem, maar dit is nog niet alles. Er is hoop voor de hele wereld. En nadat je de troost hebt ervaren dat Jezus Zijn schapen kent, is het goed om vanuit het geloof ook stil te staan bij het feit dat Jezus' werk nog niet klaar is. Jezus gaat nog verder, Zijn werk stopt niet. En dat zal ook doorgaan tot de laatste is binnengebracht.

Nu was eigenlijk al duidelijk dat niet alle schapen in de schaapskooi van dezelfde herder waren. Jezus gaat daar eigenlijk niet verder op door. Blijkbaar is Jezus er ook niet bepaald op uit om elk detail van deze gelijkenis over te zetten naar het hier en nu. Maar toch pakt Jezus het feit nog wel even op dat er ook nog andere schapen zijn. Schapen die niet tot Zijn kudde behoren en waarvan Hij de herder nog niet is.

 

Sta er even bij stil dat het werk van Jezus tot op de dag van vandaag nog gewoon doorgaat. En ondanks dat de Herder niet meer op aarde is, gaat het werk wel gewoon door. Er zijn nog schapen die van een andere schaapskooi zijn. Schapen die nog geen Goede Herder hebben. Misschien bedoelt Jezus zelfs wel dat het om schapen gaat die nog niet eens weten van een Goede Herder. Dan zouden die andere schapen in de schaapskooi schapen zijn die al wel van Jezus weten en ook weten dat Jezus hen er graag bij wil tellen.

 

Maar die andere schaapskooi zouden andere geloven kunnen zijn, zouden mensen kunnen zijn die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Hoe het ook zij, Jezus wil alle schapen bij Zijn kudde hebben. En er zijn er die al in dezelfde schaapskooi zijn, maar nog niet met Jezus meegaan, maar er zijn er ook die op plaatsen wonen waar het Evangelie nog niet gebracht is. Jezus zal ook daar voor zorgen.

 

En tegelijk spreken deze woorden het intense verlangen van Jezus uit. Raakt jou dat? Dat er nog schapen zijn die de keus voor Jezus niet maakten en dat er schapen zijn die zelfs niet eens van Jezus hoorden? Maak er vanaf vandaag in gesprek met de Goede Herder, werk van wat Jezus hierin wil dat jij gaat doen. Want als je een schaap van de Goede Herder bent, dan gun je dat toch ook een ander? Dan ligt daar ook een taak voor een schaap. Vertel andere schapen hoe goed onze Herder is. Neem er de tijd voor om het door te geven, zodat de hele wereld zal weten dat er Ene Goede Herder is. En wie Hem gaat volgen, die zullen eeuwig leven ontvangen.

 

En uiteindelijk zal het ene kudde worden. Kerkmuren tellen niet meer mee, Jezus verlangt één kudde!

 

Gebed: Goede Herder, U ziet uit naar schapen die van ver moeten komen. Op welke manier wilt U mij hierin gebruiken, zodat ook die andere schapen Thuiskomen bij U. Zodat ook die andere schapen bij Uw kudde gaan horen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom