Leven en overvloed

 

"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de Goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen." (Johannes 10:10b en 11)

 

Geloof jij dat Jezus is gekomen om jou overvloed te brengen? Misschien loop jij met de gedachte en het geloof dat als je Jezus volgt, dat je net genoeg krijgt. De gedachte van een karige God, ondanks dat we ook het teken van de broden al hebben gezien. Maar vandaag maakt Jezus ons duidelijk dat er best weide te vinden is met andere herders, maar leven èn overvloed, dat is er alleen bij Jezus.

Aan het begin van deze gelijkenis bleek al dat er meerdere schaapskudden zijn in ene schaapskooi en verderop in de gelijkenis zegt Jezus ook nog dat er nog schapen van andere schaapskooien zijn die nog toegebracht moeten worden. Dus je kunt zelfs schaap zijn van een herder en toch geen leven en overvloed hebben. Of misschien wel overvloed, want de Mamon-herder kan soms best overvloed geven, maar het leven vind je er niet in.

 

Het komt er dus op aan welke stem en welke herder jij volgt. En daarom zegt Jezus dat er maar ene Goede Herder is, en dat is Hij! Want de Goede Herder, Die geeft Zijn leven voor de schapen. En welke herder je op aarde ook volgt, elke andere herder is gericht op zichzelf. Welke stem en welke herder je ook volgt, uiteindelijk moet die herder overleven ten koste van de schapen. Maar bij Jezus is dit anders. Als Jezus je meeneemt om uit te gaan en weide te vinden, dan zal Hij Zijn Eigen leven inzetten om Zijn schapen leven en overvloed te geven.

 

Het gaat bij deze Herder zelfs zo ver dat als de dood en de vijand komen, Hij Zijn leven geeft, zodat Zijn schapen gered worden. Jezus gaf, toen het grote oordeel van God op Zijn schouders werd gelegd, Zijn leven, zodat Zijn schapen vrijuit zouden kunnen gaan. En nu gaat Jezus zover dat Hij alle andere herders dieven noemt. Want ze zijn allemaal op zelfverrijking uit. Of je nu je geld volgt, macht, eer, aanzien, afgoden, religie en godsdienst, ze willen allemaal zelf blijven bestaan, terwijl de Goede Herder Zichzelf vernietigt! En niet om Zijn schapen dan herderloos te maken, want de Goede Herder heeft de macht over Zijn Eigen leven en daarom stond Hij ook weer op uit de dood. 

 

Ik weet niet wie jij volgt. En ik durf gerust iedereen even over ene kam te scheren, want ook de schapen van Jezus maken wel eens hele domme keuzes en zijn de Herder soms compleet uit het oog. Soms ga je op je gevoel of op je logica af, terwijl Jezus zegt: Ik ben de Waarheid die jou vrij maakt. Vandaag roept Jezus je in Zijn nabijheid en Hij zegt: Als je Mij volgt, naar Mijn stem luistert, dan zul je leven hebben en ook nog eens overvloed. Want Ik laat Mijn schapen nooit in de steek, zelfs niet als ze het Mij wel doen!

 

Gebed: Goede Herder, U bent het en anders niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms op andere dingen vertrouw dan op U. Er zijn soms herder die er leuk uitzien, maar ik geloof dat alleen U mij leven en overvloed brengt! Leven tot in eeuwigheid!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom