"Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken." (Jakobus 5:19 en 20) 

We zijn aan het einde van de brief van Jakobus gekomen. Er volgt nog een afsluiting met een duidelijke opdracht. In eerste instantie lijkt het een wat vreemde uitspraak waar Jakobus mee afsluit. Iemand die van de waarheid is afgedwaald moet gered worden van de dood. Betekent dit dan dat iemand die gelooft en afdwaalt, dat diegene zijn redding ook weer kan kwijt raken?

 

Dat is niet wat klopt met andere gedeelten uit de Bijbel en dat klopt al helemaal niet met dat wat Gods hand begonnen is, dat zal ook afgemaakt worden. Maar Jakobus maakt ook hier het onderscheid dat hij al eerder ook maakte. Hij maakte eerder onderscheid tussen de rijken en de broeders en tussen de zondaren en de broeders. Dit zelfde onderscheid zien we nu ook hier weer. Hier komt het onderscheid tussen de broeders en de zondaar ook weer terug. 

Maar dan zijn we er nog niet zo makkelijk mee klaar. Er bleken ook toen al mensen te zijn die in zonden leefden en die zich hadden vermengd met de gemeente. Dat is ook nu nog niet anders. Maar daarmee ben je als gelovige er dus ook niet mee klaar. Jakobus wijst ons er op dat als je een zondaar van zijn dwaalweg afhaalt, dat je hem redt van de dood. Soms krijg je wel eens het idee dat dit besef een beetje is verdwenen. Alsof het in de kerk vooral gaat om wat ik krijg, wat ik nodig heb en hoe ik kan ontvangen. En we vergeten maar al te makkelijk dat degenen die niet geloven en misschien gewoon naast ons in de kerk zitten op weg zijn naar de eeuwige dood. Gewoonweg omdat ze niet geloven en hun zonden hen uiteindelijk de dood zal brengen.  

Wij hebben een opdracht om die mensen te redden! Wij hebben autoriteit gekregen om iemand aan te spreken en te zeggen waarin hij dwaalt. Natuurlijk moet dit niet over het grijze gebied gaan waarin we eindeloze discussies zouden uitlokken, maar wel op die dingen die duidelijk zijn vanuit Gods Woord. Het gaat om het leven van de ander. Besef dat gewoon maar weer eens! 

En je voorkomt nog iets: Je bedekt er een menigte van zonden mee. Zeker als het om kerkmensen gaat, is dit belangrijker dan wij beseffen. Als er geen oprechte gelovigen in de kerk zitten en die maar voor het vaderland weg leven, dan kleurt dat de mening van de wereld om ons heen over de kerk. Dat maakt dat de wereld, die het onderscheid dat Jakobus in zijn brief maakt, niet ziet en al helemaal niet begrijpt, alle kans krijgt om vraagtekens te zetten bij de kerk. Je redt dus niet alleen degene die dwaalt, maar je redt ook de integriteit van de kerk doordat zonden bedekt worden. Zo sluit Jakobus af, na een brief vol onderwijs. Het laat ons nooit werkeloos afwachten, maar we worden in beweging gezet door deze hele brief. 

Gebed: Vader, zij die wel in de kerk zitten, maar niet geloven dreigen uiteindelijk om te komen, laat mij hen ook redden van hun ondergang en ook dat de wereld iets te zeggen zou kunnen hebben over de kerk en de zonden die er zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu