"Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig." (Jakobus 5:11) 

We hebben eerst gehoord dat je als gelovige geduldig moet blijven uitzien naar de komst van Jezus. De ongelovigen zullen straks uiteindelijk jammeren om wat hen overkomt. Geld zal niets meer waard zijn op het moment dat Jezus komt. Maar om geduld te hebben is er nog wel een woord dat belangrijk is. Geduld klinkt soms wat lijdelijk, geduld klinkt ook soms net wat te simpel. Want om geduldig te zijn, zelfs in tijden van beproeving, daar hebben we wel wat meer nodig.

 

Wat we echt nodig hebben om geduldig te blijven verwachten is 'volharding'. Ben jij iemand die blijft volharden, ook als God je niet gelijk gaat geven wat je nodig lijkt te hebben? Uiteindelijk loopt dit gedeelte straks uit in het gedeelte over genezing en gebed. Net daarvoor schrijft Jakobus deze woorden. Het zijn woorden die van groot belang zijn. Ben jij een gelovige die blijft volharden? 

Wat is volharden? Het is eigenlijk vol blijven houden waar je mee bezig bent op het moment dat je het doel niet lijkt te bereiken. Daar moet je eens over nadenken. Stel dat je bidt om genezing en het komt niet, stop je dan met bidden omdat je denkt dat God het je niet wil geven? Of volhard je juist tot het moment er zal zijn dat God het je geeft? Dit is een heel praktisch voorbeeld, waarbij we de belofte hebben dat Jezus onze genezing verdiende. Misschien moet je volharden tot het moment dat je de hemel mag binnengaan, maar volhardend blijven verwachten is wel nodig. 

Je kunt dit ook nog veel geestelijker trekken. Als je in deze wereld rond kijkt wordt het er allemaal niet beter op en de komst van Jezus is er nog steeds niet. Maar hoe blijf je dit volhouden? Niet anders dan net als de profeten, gewoon blijven doen wat God van je vraagt. In de eerste plaats blijven volharden in geloof, maar ook blijven uitdelen van het Koninkrijk van God. Stop daar niet mee, ondanks dat het soms allemaal niets lijkt uit te maken. 

Waar leefde Job nog voor? Waarom is hij ergens, diep van binnen blijven geloven dat God hem genadig zou zijn? Omdat hij Gods barmhartigheid en ontferming uiteindelijk ook niet kon ontkennen. En met de profeten was het al net zo. Waarom zou je profeteren dat het volk uiteindelijk weer uit de ballingschap zou komen, terwijl er niets van waar lijkt te zijn? Omdat de profeten uiteindelijk wisten dat God barmhartig en ontfermend zou zijn. Daarom bleven ze volharden in dat wat God van hen vroeg. 

Ben jij bereidt om te volharden in geloof, volharden in je relatie met God, maar ook om te volharden, tegen elk menselijk denken in op grond van Gods beloften? Volharden door het Koninkrijk te brengen omdat jij weet dat God altijd trouw zal zijn aan Zijn Woord. Ik wil bereid zijn om zo te volharden. Ik merk dat ik het tegen beter weten in, niet wil geloven dat er geen groei meer is voor de kerk. Ik ga er niet in mee in alle negatieve gedachten omdat ik geloof in Gods barmhartigheid. 

Gebed: Vader, ik wil volharden in geloof en in daden op basis van Uw trouw, genade en liefde. Laat Uw heerlijkheid zien.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu