Kijk daar... wie komt daar?

 

"Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman?" (Hooglied 3:6)

 

Wie zou dat daar toch zijn? Nou ja, misschien is dat allemaal wel duidelijk. Het is wat vreemd hoe het verhaal loopt, want de bruid lag eerst in bed, toen leek ze in de stad te zijn, waarbij sommigen denken dat ze dat ook droomde. En dan ineens verandert het verhaal en gaat iemand anders aan het woord komen. Het meest aannemelijke is dat dit de dochters van Jeruzalem zijn. De meisjes in de stad die de bruid en de Bruidegom verwachtten. Het zou kunnen dat de bruid bij haar zoektocht uiteindelijk in de woestijn, buiten de stad terecht was gekomen. In ieder geval komt de bruid uit de woestijn.

Het is een behoorlijke wenteling in het verhaal. Het is alsof ineens de bruiloft er echt bijna is en dat de bruid, getooid en geurend richting haar Bruidegom gaat. Het lijkt het moment te zijn, vlak voor dat ze de stad binnen zal gaan voor de bruiloft. Het zou kunnen dat de Bruidegom er ook bij is, maar dat is dan afhankelijk wie vanaf vers 7 aan het woord is. Het lijkt nu vooral de bruid in de woestijn te zijn. Maar wie kijken er dan toe?

 

Dat zijn meisjes die zich verheugen in het feest dat er is. Meisjes die zich verheugden dat de Bruidegom en de bruid op het punt van het huwelijk zijn gekomen. Wat een blijdschap en wat een verwondering klinkt er door in die stemmen van die meisjes: "Wie is zij, die daar zo pronkend aankomt?" Ja, dat is dat zwarte meisje waar de Koning voor is gevallen. Hoe kun je dit nu toch plaatsen in het Advents geheel? Is hier wel ooit een geestelijke lijn uit te halen?

 

Er is Adventsverwachting van de bruid, dat zagen we gisteren al, er is ook Adventsverwachting van de Bruidegom, want Hij wil niet dat de liefde beschadigd wordt. Maar er is nog een Adventsverwachting. Als er nog zijn die intens uitzien naar de Bruiloft van het Lam met Zijn bruid, dan zijn het de engelen in de hemelse gewesten. En hoor eens wat zij roepen op het moment dat de Bruiloft er begint aan te komen? Ze kijken als het ware over de randen van het hemelgewelf heen naar beneden en zien de bruid van Christus bijna klaar zijn voor de Bruiloft. En ze roepen: "Kijk, wie is zij die daar opkomt uit de woestijnen hier beneden, op weg naar het eeuwige Jeruzalem waar de Bruiloft zal beginnen?"

 

Wie zij is, hemelboden? Zij is de bruid van het Lam, gehaald uit de aarde aards. Zij is de bruid die Christus door Zijn sterven voor Zichzelf heeft geworven. Wat een intens moment is dit beeld dan van het moment dat straks zal beginnen. Als alle dochters van Jeruzalem straks in de poort zullen staan om deze zwarte, maar bekoorlijke vrouw uit de woestijn binnen te halen. Hoe zal dat zijn als alle engelen klaar staan bij de poorten van de hemel om elke gelovige met gejuich binnen te halen als bruid van het Lam.

 

Gebed: Mijn Liefste, straks zullen de engelen blij zijn als ik mag binnenkomen om Uw bruid te zijn. Het engelenleger zal in gejuich uitbarsten en ik zal het zand van de woestijn nog meenemen, maar U zult mij straks echt trouwen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom