"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen." (Jakobus 5:7) 

Als het ergens in de brief van Jakobus duidelijk wordt dat hij een duidelijk onderscheid ziet tussen gelovigen en niet-gelovigen, dan is dat wel in het laatste hoofdstuk. Neem de moeite even om de eerste zes verzen van Jakobus 5 even te lezen. Hij spreekt dan degenen aan die rijk zijn, wellicht en waarschijnlijk zijn dit ook degenen die hij in hoofdstuk 4 ook erg stevig aansprak met zondaren. Het begin van hoofdstuk 5 is een soort herhaling die er niet bepaald om liegt. In welke tijd Jakobus dit oordeel over de rijken ziet, wordt niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is wel dat de boodschap voor de gelovigen bemoedigend moet zijn.

 

De rijken blijken in ieder geval ook ellende te hebben en hun geld is blijkbaar niets meer waard. Waarschijnlijk zal dit iets zijn dat hen dit zal overkomen. Wellicht overkomt het hen hier ook al, maar dat is niet helemaal duidelijk. De aanspraak is in ieder geval erg stevig. Ook het bedrog is dat er is, is bij God bekend. En uiteindelijk zullen ze echt jammeren. Maar dan komt de omslag in het hoofdstuk. Weet je wat wij nodig hebben in onze tijd? Tenminste, als je niet tot de zondaren en de rijken behoort. Die rijkdom is niet het punt waar het om gaat, maar het gedrag dat deze mensen er op na blijken te houden. Wij hebben alleen maar geduld nodig. 

Dat klinkt erg makkelijk, maar Jakobus maakt duidelijk dat wat ons ook overkomt, dat we geduld moeten hebben tot de komst van Jezus. Weet je, er overkomt ons een heleboel, net als de lezers van de brief van Jakobus. Als gelovigen krijgen we nergens de belofte dat ons leven zonder moeite zal zijn. God zegt nergens dat het leven van een gelovige over rozen zal gaan, maar God zegt wel dat we geduld moeten hebben tot het moment dat Jezus terugkomt, want uiteindelijk zal Jezus terugkomen. 

Begrijp jij altijd waarom Jezus komst nog zolang duurt? Het beeld dat Jakobus noemt is een mooi beeld. Hij vergelijkt het met een landbouwer die met geduld wacht op de vrucht van zijn land. Hij schrijft zelfs dat het een kostbare vrucht is. Maar die vrucht zal er pas zijn als de vroege en de late regen er overheen is gegaan. De jaargetijden zijn nodig om tot een goede oogst te komen. 

Zo is het ook met het moment dat de gelovige recht wordt gedaan. De tijd die we leven, is een tijd die nodig is om werkelijk tot een kostbare vrucht te worden. God wil geen net ontkiemde zaadjes, maar God wil ons als een volle aar binnenhalen. Daarbij is geduld bij ons dus nodig. Wat er ook gebeurd, wanhoop niet, wordt niet bang, maar kijk uit naar de komst van Jezus. Nooit zal je iets overkomen waardoor je als gelovige uiteindelijk de eindstreep niet haalt. En nu mogen we als een kostbare vrucht rijpen, door de geestelijke jaargetijden heen! 

Gebed: Vader, ik heb de jaargetijden in geloof nodig, dan zult U mij vormen als een kostbare vrucht voor Uw oogst. De rijken en zondaren zullen straks jammeren, maar ik zie nu al uit naar Uw komst, die mijn heil vol zal maken.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu