"In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen." (Jakobus 4:15) 

Er zijn van die teksten in de Bijbel die voelen al helemaal uitgekauwd. OF misschien nog erger: Het zijn uitdrukkingen geworden zonder dat we nog beseffen waar het over gaat. Ooit sprak ik eens iemand die het helemaal niet goed vond dat we achter elke datum in de kerkbode niet de uitspraak van Jakobus schreven: "Zo de Heere wil en wij leven." In de kerkbode staat wel altijd dat dit voor alle data geldt, maar het zou eigenlijk achter elke datum moeten staan. Voor mij is het veel meer de vraag of we wel echt beseffen hoe we leven.

 

Leven wij werkelijk met de gedachte dat we de wil van de Heere doen? Dat is mij meer waard dan deze uitdrukking standaard maar achter elke datum plakken. Jakobus merkte blijkbaar bij zijn lezers dat er echt waren die gewoon in het wilde weg plannen maakten, zonder te bedenken dat niet zij, maar God behoort te bepalen welke weg wij gaan. 

We moeten wel uitkijken bij deze tekst dat we er niet een soort dreigtekst van maken. Iets van: "Je kunt doen en denken wat je wil, maar als God je een voet dwars wil zetten, dan maakt het allemaal niet meer uit, want Gods plan gaat toch door." Dat is niet direct de bedoeling van Jakobus. Jakobus wil ons veel meer leren om te zoeken naar Gods plan en God weg voor morgen. Het is misschien wel zo dat wij plannen maken en vervolgens vragen we dan God om die maar even te zegenen. Dat zit eigenlijk in dezelfde lijn als dat Jakobus hier schrijft. Uiteindelijk zijn het onze plannen en wat wij willen, dat moet gebeuren. 

Het is de bedoeling dat we daarin juist andersom leren denken. We gaat op zoek naar Gods bedoeling voor morgen of voor de rest van ons leven en op basis van Gods bedoeling maken wij de volgende keus. Zo de Heere wil en wij leven, dat hoort gewoon voorop te staan. Niet als een dreiging, maar veel meer als een uitdaging om te wandelen in de bestemming die God voor je heeft. Gods wil staat vast, vooral Gods wil voor ons leven. Het blijkt ook in het leven dat niet alles door God bepaald kan zijn. Dan zou een moord door God gepland zijn, maar toch zit er ook Gods raadplan bij, waar wij niet veel van kunnen begrijpen. Maar Gods wil voor ons leven, die kunnen we wel zoeken. Ga je daar eens op richten, zodat je in Gods bestemming werkelijk kunt gaan wandelen. 

Dan vallen we nooit in de valkuil die Jakobus noemt: Nu al bedenken wat je morgen zeker zult gaan doen, zonder Gods wil daarbij gezocht te hebben. En dit klinkt misschien heel extreem en toch is dit wel de uitdaging van een leven naar Gods wil. En dan ben je verzekerd van zegen op je weg, want dan wandel je op Gods weg. Dat zou wel eens een bijzondere verrassing kunnen zijn. Want Gods plan voor je leven is een plan vol hoop en toekomst. 

Gebed: Vader, ergens is het wel echt lastig om in alles Uw weg te zoeken en Uw wil te doen. Soms voelt dat zo ongrijpbaar en zoeken naar Uw plan is soms zo lastig. Toch wil ik Uw weg gaan, Uw wil doen en in mijn bestemming wandelen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu