"In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen." (Jakobus 4:15) 

Er zijn van die teksten in de Bijbel die voelen al helemaal uitgekauwd. OF misschien nog erger: Het zijn uitdrukkingen geworden zonder dat we nog beseffen waar het over gaat. Ooit sprak ik eens iemand die het helemaal niet goed vond dat we achter elke datum in de kerkbode niet de uitspraak van Jakobus schreven: "Zo de Heere wil en wij leven." In de kerkbode staat wel altijd dat dit voor alle data geldt, maar het zou eigenlijk achter elke datum moeten staan. Voor mij is het veel meer de vraag of we wel echt beseffen hoe we leven.

 

Leven wij werkelijk met de gedachte dat we de wil van de Heere doen? Dat is mij meer waard dan deze uitdrukking standaard maar achter elke datum plakken. Jakobus merkte blijkbaar bij zijn lezers dat er echt waren die gewoon in het wilde weg plannen maakten, zonder te bedenken dat niet zij, maar God behoort te bepalen welke weg wij gaan. 

We moeten wel uitkijken bij deze tekst dat we er niet een soort dreigtekst van maken. Iets van: "Je kunt doen en denken wat je wil, maar als God je een voet dwars wil zetten, dan maakt het allemaal niet meer uit, want Gods plan gaat toch door." Dat is niet direct de bedoeling van Jakobus. Jakobus wil ons veel meer leren om te zoeken naar Gods plan en God weg voor morgen. Het is misschien wel zo dat wij plannen maken en vervolgens vragen we dan God om die maar even te zegenen. Dat zit eigenlijk in dezelfde lijn als dat Jakobus hier schrijft. Uiteindelijk zijn het onze plannen en wat wij willen, dat moet gebeuren. 

Het is de bedoeling dat we daarin juist andersom leren denken. We gaat op zoek naar Gods bedoeling voor morgen of voor de rest van ons leven en op basis van Gods bedoeling maken wij de volgende keus. Zo de Heere wil en wij leven, dat hoort gewoon voorop te staan. Niet als een dreiging, maar veel meer als een uitdaging om te wandelen in de bestemming die God voor je heeft. Gods wil staat vast, vooral Gods wil voor ons leven. Het blijkt ook in het leven dat niet alles door God bepaald kan zijn. Dan zou een moord door God gepland zijn, maar toch zit er ook Gods raadplan bij, waar wij niet veel van kunnen begrijpen. Maar Gods wil voor ons leven, die kunnen we wel zoeken. Ga je daar eens op richten, zodat je in Gods bestemming werkelijk kunt gaan wandelen. 

Dan vallen we nooit in de valkuil die Jakobus noemt: Nu al bedenken wat je morgen zeker zult gaan doen, zonder Gods wil daarbij gezocht te hebben. En dit klinkt misschien heel extreem en toch is dit wel de uitdaging van een leven naar Gods wil. En dan ben je verzekerd van zegen op je weg, want dan wandel je op Gods weg. Dat zou wel eens een bijzondere verrassing kunnen zijn. Want Gods plan voor je leven is een plan vol hoop en toekomst. 

Gebed: Vader, ergens is het wel echt lastig om in alles Uw weg te zoeken en Uw wil te doen. Soms voelt dat zo ongrijpbaar en zoeken naar Uw plan is soms zo lastig. Toch wil ik Uw weg gaan, Uw wil doen en in mijn bestemming wandelen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu