"In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen." (Jakobus 4:15) 

Er zijn van die teksten in de Bijbel die voelen al helemaal uitgekauwd. OF misschien nog erger: Het zijn uitdrukkingen geworden zonder dat we nog beseffen waar het over gaat. Ooit sprak ik eens iemand die het helemaal niet goed vond dat we achter elke datum in de kerkbode niet de uitspraak van Jakobus schreven: "Zo de Heere wil en wij leven." In de kerkbode staat wel altijd dat dit voor alle data geldt, maar het zou eigenlijk achter elke datum moeten staan. Voor mij is het veel meer de vraag of we wel echt beseffen hoe we leven.

 

Leven wij werkelijk met de gedachte dat we de wil van de Heere doen? Dat is mij meer waard dan deze uitdrukking standaard maar achter elke datum plakken. Jakobus merkte blijkbaar bij zijn lezers dat er echt waren die gewoon in het wilde weg plannen maakten, zonder te bedenken dat niet zij, maar God behoort te bepalen welke weg wij gaan. 

We moeten wel uitkijken bij deze tekst dat we er niet een soort dreigtekst van maken. Iets van: "Je kunt doen en denken wat je wil, maar als God je een voet dwars wil zetten, dan maakt het allemaal niet meer uit, want Gods plan gaat toch door." Dat is niet direct de bedoeling van Jakobus. Jakobus wil ons veel meer leren om te zoeken naar Gods plan en God weg voor morgen. Het is misschien wel zo dat wij plannen maken en vervolgens vragen we dan God om die maar even te zegenen. Dat zit eigenlijk in dezelfde lijn als dat Jakobus hier schrijft. Uiteindelijk zijn het onze plannen en wat wij willen, dat moet gebeuren. 

Het is de bedoeling dat we daarin juist andersom leren denken. We gaat op zoek naar Gods bedoeling voor morgen of voor de rest van ons leven en op basis van Gods bedoeling maken wij de volgende keus. Zo de Heere wil en wij leven, dat hoort gewoon voorop te staan. Niet als een dreiging, maar veel meer als een uitdaging om te wandelen in de bestemming die God voor je heeft. Gods wil staat vast, vooral Gods wil voor ons leven. Het blijkt ook in het leven dat niet alles door God bepaald kan zijn. Dan zou een moord door God gepland zijn, maar toch zit er ook Gods raadplan bij, waar wij niet veel van kunnen begrijpen. Maar Gods wil voor ons leven, die kunnen we wel zoeken. Ga je daar eens op richten, zodat je in Gods bestemming werkelijk kunt gaan wandelen. 

Dan vallen we nooit in de valkuil die Jakobus noemt: Nu al bedenken wat je morgen zeker zult gaan doen, zonder Gods wil daarbij gezocht te hebben. En dit klinkt misschien heel extreem en toch is dit wel de uitdaging van een leven naar Gods wil. En dan ben je verzekerd van zegen op je weg, want dan wandel je op Gods weg. Dat zou wel eens een bijzondere verrassing kunnen zijn. Want Gods plan voor je leven is een plan vol hoop en toekomst. 

Gebed: Vader, ergens is het wel echt lastig om in alles Uw weg te zoeken en Uw wil te doen. Soms voelt dat zo ongrijpbaar en zoeken naar Uw plan is soms zo lastig. Toch wil ik Uw weg gaan, Uw wil doen en in mijn bestemming wandelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu