"Broeders (en zusters), spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?" (Jakobus 4:11 en 12) 

Jakobus weidt nog even twee verzen aan een ander thema, of eigenlijk een thema waar hij eigenlijk al wat over heeft gezegd. Hij had het al over kwaadspreken en lasteren, maar eigenlijk wil hij het ons door deze twee verzen nog iets duidelijker maken. Hij stelt zelfs dat wij niet eens recht hebben om een broeder of zuster te oordelen. Eigenlijk is dat wel een lastige voor ons. Want wij hebben wel heel snel een oordeel klaar. Dat kost ons, Nederlanders, helemaal niet zoveel moeite. Maar wat moeten we dan met deze teksten waarin Jakobus ook spreekt over oordelen over de wet?

 

Jakobus haalt eigenlijk ook woorden aan uit het Oude Testament aan, ook daar werd het veroordelen van elkaar al scherp veroordeeld. Het gaat er niet om dat we alles goedpraten, dat is zeker niet de bedoeling, want dan had Jakobus in het voorgaande gedeelte wel een andere toon aangeslagen. Fout is wel fout, maar daar ga je dan eerlijk mee om naar elkaar toe. Maar op het moment dat we kwaad gaan spreken, zeggen we eigenlijk ook dat de wet van God niet goed is. Als wij het voor elkaar krijgen om te zeggen dat we eigenlijk best wel mogen kwaadspreken of roddelen, dan zeggen we daarmee ook dat de wet van God niet klopt. Want God is heel duidelijk in de wet dat Hij dit niet goedvindt, praten wij het goed dan veroordelen wij de wet. 

Het is regelmatig als we mensen begeleiden en hen helpen om echt mens zonder geheimen te worden, waarmee ze alle zonden, alles wat mis is gegaan, openlijk gaan uitspreken, dat veel van die mensen tegen ons zeggen: "Het voelde zo goed om het uit te mogen spreken en jullie hebben er geen oordeel over uitgesproken." Dat is wat Jakobus hier bedoelt. Ik merk steeds vaker dat ik in dit soort diepe gesprekken helemaal de behoefte niet heb om een oordeel uit te spreken. En reken dat we soms verhalen horen, die echt heftig zijn. 

Het is een manier van met elkaar omgaan die je kunt leren, onder leiding van de Heilige Geest. Er is er maar Eén die Rechter is, dat is God Zelf en wij zijn het nooit. Zolang wij veroordelend blijven handelen, zal er nooit de veiligheid zijn om zonden te belijden en blijven vele mensen vastzitten in veroordeling en zelfveroordeling! Hebben wij het er voor over om te zeggen: "Alleen God is Rechter." Als we dat doen, zullen mensen zich veilig bij je voelen om dingen te delen die je normaal niet zo makkelijk deelt. En met die geheimen mag je mensen helpen naar God te gaan, die niet zal veroordelen als we vergeving vragen. Dan veroordeelt zelfs God je niet!  

Gebed: Vader, ik wil nooit een oordeel meer uitspreken, ik wil juist mensen helpen om hun geheimen te leren prijsgeven, zodat satan ook niet langer meer kan aanklagen! Laat mij zo een zegen zijn voor mijn omgeving!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu