"Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden." (Jakobus 3:2) 

We hoeven ons echt geen illusies te maken. We gaan achter Jezus aan, maar volmaakt zal het niet lukken. We gaan op zijn best, struikelend achter Jezus aan. Tenminste, zo kijken wij er zelf naar, door het werk van Jezus ziet God ons wel als volmaakt, maar vanuit ons aardse denken gaan we struikelend achter Jezus aan. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik baal daar echt vaak van. Het gaat vaak zo makkelijk fout, net even die ene opmerking, of niet even die gedachte, die meer dan een gedachte wordt. Het is struikelend en het is maar goed dat Jezus telkens zegt: "Sta maar weer op, het is vergeven."

 

Het is niet het meest positieve beeld aan het begin van deze overdenking. Het is ook zoals het is. Maar waar gaat het nu het makkelijkste fout? Want als we op het makkelijkste stuk waar het fout gaat, staande blijven, dan zal het andere ook lukken. Dat is een beetje de gedachte die Jakobus in dit hoofdstuk eigenlijk als basis meeneemt. En wat het is makkelijkste om te struikelen, en dus het moeilijkste om staande te blijven? Precies, je woorden. Hoe makkelijk gaat dat fout? 

In een van de psalmen staat het gebed of God een wacht voor onze lippen wil zetten. En inderdaad, als die er niet staat komen er woorden uit, die niet goed zijn. En niet eens zozeer de woorden over de alledaagse dingen, maar vooral dat wat we uitspreken over mensen. En woorden hebben kracht. Als je telkens negatieve woorden over iemand gaat uitspreken, kun je niet meer normaal tegen diegene reageren.  

Laten we vandaag onze woorden eens gewoon overwegen. Niet om een keer streng te willen zijn, maar hoeveel woorden spreek je die niet opbouwend zijn, maar uiteindelijk afbrekend functioneren? En dan gaat het alleen nog maar over woorden die misschien nog wel kloppen ook. Maar wat gebeurt er als we woorden uitspreken over situaties of personen die gewoon niet kloppen? Wat werkt dat uit? Of wat zijn de gevolgen van woorden die je uitspreekt om je eigen eer te redden? Ten koste van wie of wat gaat dat dan? 

En we hoeven ons tegenover elkaar niet te schamen om het toe te geven, want we hebben er allemaal last van. Jakobus zegt ook niet voor niets dat iemand die niet in woorden struikelt, die blijft in alles overeind. Onze woorden, de kracht van onze tong, daar wil Jakobus het met ons over hebben in het derde hoofdstuk van zijn brief. En ik geloof als we dit geen begrijpen en gaan toepassen dat er heel veel gaat veranderen. Want negatieve woorden werken negatief gedrag uit, maar positieve woorden zijn woorden van zegen en van kracht. Dan wordt er dus iets gebouwd. Maar juist dit thema is echt lastig, want onze woorden zijn eruit voor we het weten. En misschien dat het besef van wat onze woorden doen, al heel helpend kan zijn. Wat zal er gebeuren als we alleen zegenende woorden zouden spreken? 

Gebed: Vader, maak mij de komende tijd bewust van de woorden die ik spreek. Ik wil kiezen voor woorden van zegen en van opbouw. Woorden die bijdragen aan de groei mijn broers en zussen en aan de opbouw van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu