"Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij [dan] uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen." (Jakobus 2:18 en 19) 

Jakobus laat zich duidelijk niet al te snel ompraten en hij is ook niet al te beroerd om erg duidelijke taal te gebruiken. Geloof zonder de werken is een dood geloof, dat zagen we gisteren al. Maar werken zonder geloof is net zo goed dood. En toch is het heel makkelijk om te zeggen: "Ja, maar ik geloof toch?" En als je gelooft is het toch goed. Met geloof in God en in Jezus kom je toch uiteindelijk in de hemel, want het hangt toch niet af van wat ik doe? En dat is dus niet waar. Het klopt dat je er niets voor hoeft te doen, maar in het geloof zitten ook je werken die er uit voortkomen.

 

Jakobus is nogal stevig in zijn uitspraak, maar het maakt wel duidelijk hoe het ligt. Als je alleen geloof hebt, zonder werken die er uit voorkomen, is het wel geloof in God, maar werkt het niet door je heen. Eigenlijk is dat precies hoe het ook bij de demonen werkt. Een demon gelooft ook in God. Ik merk heel vaak dat als je in een bevrijdingsbediening te maken hebt met een geest van religie, dat deze zo goed weet wie Jezus is, en daarmee ook dat hij zal verliezen, dat zo'n geest van religie maar één ding kan: Hij zal altijd tijdrekken. Want hij kent de overwinning van Jezus en hij weet dat hij zal moeten wijken als hem dat in de naam van Jezus wordt aangezegd, daarom kan hij alleen nog tijdrekken. Zo goed kent hij Jezus. 

En eigenlijk geldt het voor elke demon. Ook satan kent Jezus, beter dan wij. Hij gelooft ook in Jezus, maar toch zal hij verloren gaan. En waarom? Omdat Jezus je alleen kan redden als het geloof door jou heen zichtbaar wordt. Jezus moet in je daden zichtbaar worden en dat kan alleen als je Jezus eigen maakt in je leven en dan komen er werken van geloof uit voort. Dan kun je niet meer zeggen tegen iemand die het koud heeft: "Ik heb medelijden met je, maar ga heen en wordt warm." Dan moet je wel in actie komen, zoals Jezus in actie komt. 

Jakobus zet eigenlijk in ene zin alles tegenover elkaar en maakt het compleet. Laat je geloof zien uit je werken en laat uit je werken je geloof zien. Het is een onafscheidelijke tweeling die bij elkaar hoort. Wat je laat zien is ook je geloof. Net zoals Abraham liet zien dat hij geloofde toen hij Izak offerde. Geloof en daad samen bij elkaar. En weet je, juist als je daden doet uit je geloof, wordt ook je geloof op een bijzondere manier gevoed. Groeien in geloof doe je luisterend en werkend. Hoe gaaf is het dat je Koninkrijk mag leven, er actief in mag zijn. 

Gebed: Vader, ik wil zo graag het Koninkrijk van U zichtbaar maken door wat ik doe. Ik geloof, maar veel dieper en persoonlijker dan de demonen, ik geloof met mijn hart, en mijn hart zet mij in beweging!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu