"Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij [dan] uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen." (Jakobus 2:18 en 19) 

Jakobus laat zich duidelijk niet al te snel ompraten en hij is ook niet al te beroerd om erg duidelijke taal te gebruiken. Geloof zonder de werken is een dood geloof, dat zagen we gisteren al. Maar werken zonder geloof is net zo goed dood. En toch is het heel makkelijk om te zeggen: "Ja, maar ik geloof toch?" En als je gelooft is het toch goed. Met geloof in God en in Jezus kom je toch uiteindelijk in de hemel, want het hangt toch niet af van wat ik doe? En dat is dus niet waar. Het klopt dat je er niets voor hoeft te doen, maar in het geloof zitten ook je werken die er uit voortkomen.

 

Jakobus is nogal stevig in zijn uitspraak, maar het maakt wel duidelijk hoe het ligt. Als je alleen geloof hebt, zonder werken die er uit voorkomen, is het wel geloof in God, maar werkt het niet door je heen. Eigenlijk is dat precies hoe het ook bij de demonen werkt. Een demon gelooft ook in God. Ik merk heel vaak dat als je in een bevrijdingsbediening te maken hebt met een geest van religie, dat deze zo goed weet wie Jezus is, en daarmee ook dat hij zal verliezen, dat zo'n geest van religie maar één ding kan: Hij zal altijd tijdrekken. Want hij kent de overwinning van Jezus en hij weet dat hij zal moeten wijken als hem dat in de naam van Jezus wordt aangezegd, daarom kan hij alleen nog tijdrekken. Zo goed kent hij Jezus. 

En eigenlijk geldt het voor elke demon. Ook satan kent Jezus, beter dan wij. Hij gelooft ook in Jezus, maar toch zal hij verloren gaan. En waarom? Omdat Jezus je alleen kan redden als het geloof door jou heen zichtbaar wordt. Jezus moet in je daden zichtbaar worden en dat kan alleen als je Jezus eigen maakt in je leven en dan komen er werken van geloof uit voort. Dan kun je niet meer zeggen tegen iemand die het koud heeft: "Ik heb medelijden met je, maar ga heen en wordt warm." Dan moet je wel in actie komen, zoals Jezus in actie komt. 

Jakobus zet eigenlijk in ene zin alles tegenover elkaar en maakt het compleet. Laat je geloof zien uit je werken en laat uit je werken je geloof zien. Het is een onafscheidelijke tweeling die bij elkaar hoort. Wat je laat zien is ook je geloof. Net zoals Abraham liet zien dat hij geloofde toen hij Izak offerde. Geloof en daad samen bij elkaar. En weet je, juist als je daden doet uit je geloof, wordt ook je geloof op een bijzondere manier gevoed. Groeien in geloof doe je luisterend en werkend. Hoe gaaf is het dat je Koninkrijk mag leven, er actief in mag zijn. 

Gebed: Vader, ik wil zo graag het Koninkrijk van U zichtbaar maken door wat ik doe. Ik geloof, maar veel dieper en persoonlijker dan de demonen, ik geloof met mijn hart, en mijn hart zet mij in beweging!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu