Drie keer één

 

"één Heere, één geloof, één doop." (Efeze 4:5)

 

We zijn dus één lichaam en we worden geleidt door één Geest. Dat maakt dat we allemaal verbonden zijn met hetzelfde Hoofd. Dat is goed om te beseffen, we zijn dus elkaars onderdeel. Hoe bijzonder is dat eigenlijk. Maar Paulus is er voorlopig ook nog niet klaar mee. Het gaat Paulus niet alleen om de eenheid in het lichaam, waarin vervolgens natuurlijk ook verscheidenheid is. Het is meer dan alleen het lichaam waardoor we verbonden zijn met elkaar en meer dan alleen de Geest.

Door het geloof in Jezus hebben we ook de verbondenheid aan één Heere. Ja, aan Hem alleen zijn we verantwoording schuldig en niet aan elkaar. Jezus is Heer en Hem alleen dienen wij. Het gaat dus niet om wat ik vind, want ik ben niet de Heer van het lichaam, dat is Jezus Christus en niemand anders. Ik regeer niet over die ander en die ander regeert niet over mij, Jezus is alleen onze Heer en Hij regeert. Zo eenvoudig is het en dat slaat tegelijk alle heerszucht in de grond en kunnen we elkaar alleen nog maar dienen. 

 

En dat we één Heer hebben ligt vast in het feit dat we maar één geloof hebben. Allemaal geloven wij hetzelfde: Jezus is Redder, Verlosser en Heer en we geloven dat God de Vader is, Jezus Christus Zijn Zoon en dat Jezus naar deze wereld is gekomen om ons leven te leven en ons door dood en opstanding heen te verlossen van onze dood en zonde en we geloven in Gods Geest. We geloven dus niet in een kerkvorm, we geloven ook niet in een kledingstijl, maar we geloven in de Drie-enige God en in de verlossing door Jezus alleen. Dat bindt ons samen, of je nu hervormd, gereformeerd, baptist of evangelisch bent, dat laatst is niet het onderdeel van dat ene geloof!

 

Vervolgens is die doop waar Paulus het over heeft wel een lastig punt. Want over welke doop gaat het hier. Sowieso is de doop een heel lastig punt als je de bijbel gaat lezen rond dit thema. Er zijn namelijk nogal wat verschillende dopen te vinden. Waarschijnlijk gaat Paulus van de waterdoop uit, als symbool van het ondergaan in de dood en het opstaan in het nieuwe leven door het geloof. Die doop is de enige die voor God een symbool is dat Hij ons geeft en wat het rijk van de duisternis doet beven.

 

Tegelijk zou het ook kunnen zijn dat Paulus hier over de doop met de Heilige Geest spreekt. Paulus maakt dit los van de waterdoop en noemt dit als een ander soort doop. Op het moment dat je wedergeboren werd, ben je tegelijk ook ondergegaan in het nieuwe leven door de Geest. Je hebt Gods Geest op dat moment ontvangen en dat symboliseert Paulus ook regelmatig als een doop.

 

Beide zijn mogelijk en wellicht naast elkaar uit te leggen bij dit vers. Zowel door het water van de doop als de doop in de Heilige Geest zijn we in Christus ook werkelijk één. We geloven in de kern van het geloof en niet in de vorm. Zo zijn wij één en verbonden aan elkaar.

 

Gebed: Vader God, U maakt duidelijk dat de bijzaken geen geloof zijn, maar dat U Heer bent en we daardoor ook één zijn. Dit zou onze vredesband moeten versterken, bewaar ons om de bijzaken te vergroten tot geloof.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom