"Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?" (Jakobus 2:14)


De boodschap van gisteren over het liefhebben van jezelf, is geen eenvoudige boodschap voor sommige mensen. En ik hoop echt dat het je in beweging heeft gezet. Maar het vervolg van Jakobus brief is ook nog niet zo eenvoudig. De heftigste boodschap komt misschien straks nog wel in hoofdstuk 3, maar het tweede deel van hoofdstuk twee is ook erg duidelijk. Hij schrijft, zonder al te veel er omheen te draaien, dat geloof zonder de werken dood is. Kort en goed: als jij je geloof gebruikt, zonder dat dit in je werken, in je levenshouding, zichtbaar is, dan heb je geen geloof.

 

Wij vinden dat nogal een stevige uitspraak. Zeker als je gewend bent om in de kerk te zitten op zondag waar je heel sterk gericht bent op dat wat God jou moet geven. En nee, dat is niet slechts in ene hoek van de kerk. Zowel aan de behoudende kant van de kerk, waar velen elke zondag worstelen met geloofszekerheid, als aan de evangelische kant van de kerk waar velen elke zondag meer willen voelen van God, is er een honger naar persoonlijke geloofservaringen. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg, maar dit is wel wat we zien. 

Waarom zit je in de kerk, wat verwacht je als je zondag in de kerk zit. En als we heel eerlijk zijn, verlangen we vooral naar persoonlijke aandacht van God. Als we maar gered zijn of als we maar de kracht van de Geest voelen. Maar als het hierbij blijft, is je geloof een dood geloof. Als je geloof gericht is op wat jij ontvangt, dan klopt er iets niet. En dit soort stellingen doen soms heel veel pijn. Want het gaat toch vooral om de relatie met God? Ja, zo zijn wij wel vaak gaan denken en geloven, maar Jakobus maakt ons heel duidelijk dat er vanuit ons persoonlijke geloof, ook werken zichtbaar worden waarbij dat wat we van Jezus leren, wij ook uitleven naar onze naaste. 

Overigens, is het probleem net zo groot als het in de kerk alleen maar gaat om een bepaalde humane houding, maar waar de relatie met God ontbreekt. Als we ons huis maar openzetten voor de vreemdeling, lief zijn voor onze buren dan zit het wel goed. Ook dat klopt niet, dat mag nooit een verdienmodel worden. Zowel geloof als werk hoort in evenwicht te zijn. Vanuit het geloof in Jezus en wat Hij aan jou geeft, delen we ook weer uit. 

Laatst sprak ik in een samenkomst waar ook een zwerver was en ik sprak over 'gezonden zijn zoals Jezus'. Aan het einde van de dienst gingen we bidden en deze zwerver vroeg aan mij om te bidden voor twee dekens. Toen stond er iemand op en zei: kunnen wij die deken op dit moment voor hem regelen? Binnen een minuut waren er twee deken toegezegd. Dit is wat Jezus bedoelt als Hij ons zendt, zoals Hij gezonden werd, dit is wat Jakobus bedoelt als hij zegt dat geloof zonder werken dood is. We verdienen niets bij God, maar wij ontvangen en delen daarom ook weer uit.  

Gebed: Vader, wat is het heerlijk om daden te mogen tonen bij ons geloof. Dat maakt ons leven zinvol en betekenisvol. Ik wil mijn geloof leven en ik wil leven uit mijn geloof, elke dag en in elke situatie.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu