"Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?" (Jakobus 2:14)


De boodschap van gisteren over het liefhebben van jezelf, is geen eenvoudige boodschap voor sommige mensen. En ik hoop echt dat het je in beweging heeft gezet. Maar het vervolg van Jakobus brief is ook nog niet zo eenvoudig. De heftigste boodschap komt misschien straks nog wel in hoofdstuk 3, maar het tweede deel van hoofdstuk twee is ook erg duidelijk. Hij schrijft, zonder al te veel er omheen te draaien, dat geloof zonder de werken dood is. Kort en goed: als jij je geloof gebruikt, zonder dat dit in je werken, in je levenshouding, zichtbaar is, dan heb je geen geloof.

 

Wij vinden dat nogal een stevige uitspraak. Zeker als je gewend bent om in de kerk te zitten op zondag waar je heel sterk gericht bent op dat wat God jou moet geven. En nee, dat is niet slechts in ene hoek van de kerk. Zowel aan de behoudende kant van de kerk, waar velen elke zondag worstelen met geloofszekerheid, als aan de evangelische kant van de kerk waar velen elke zondag meer willen voelen van God, is er een honger naar persoonlijke geloofservaringen. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg, maar dit is wel wat we zien. 

Waarom zit je in de kerk, wat verwacht je als je zondag in de kerk zit. En als we heel eerlijk zijn, verlangen we vooral naar persoonlijke aandacht van God. Als we maar gered zijn of als we maar de kracht van de Geest voelen. Maar als het hierbij blijft, is je geloof een dood geloof. Als je geloof gericht is op wat jij ontvangt, dan klopt er iets niet. En dit soort stellingen doen soms heel veel pijn. Want het gaat toch vooral om de relatie met God? Ja, zo zijn wij wel vaak gaan denken en geloven, maar Jakobus maakt ons heel duidelijk dat er vanuit ons persoonlijke geloof, ook werken zichtbaar worden waarbij dat wat we van Jezus leren, wij ook uitleven naar onze naaste. 

Overigens, is het probleem net zo groot als het in de kerk alleen maar gaat om een bepaalde humane houding, maar waar de relatie met God ontbreekt. Als we ons huis maar openzetten voor de vreemdeling, lief zijn voor onze buren dan zit het wel goed. Ook dat klopt niet, dat mag nooit een verdienmodel worden. Zowel geloof als werk hoort in evenwicht te zijn. Vanuit het geloof in Jezus en wat Hij aan jou geeft, delen we ook weer uit. 

Laatst sprak ik in een samenkomst waar ook een zwerver was en ik sprak over 'gezonden zijn zoals Jezus'. Aan het einde van de dienst gingen we bidden en deze zwerver vroeg aan mij om te bidden voor twee dekens. Toen stond er iemand op en zei: kunnen wij die deken op dit moment voor hem regelen? Binnen een minuut waren er twee deken toegezegd. Dit is wat Jezus bedoelt als Hij ons zendt, zoals Hij gezonden werd, dit is wat Jakobus bedoelt als hij zegt dat geloof zonder werken dood is. We verdienen niets bij God, maar wij ontvangen en delen daarom ook weer uit.  

Gebed: Vader, wat is het heerlijk om daden te mogen tonen bij ons geloof. Dat maakt ons leven zinvol en betekenisvol. Ik wil mijn geloof leven en ik wil leven uit mijn geloof, elke dag en in elke situatie.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu